Noutati2

 • Facultatea de Biologie

  Splaiul Independentei, 91-95
 • Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie

  Splaiul Independentei 91-95
 • Scoala Doctorala in Biologie >>>>>> Scoala Doctorala in Ecologie

  Cercetare in Biologie; Cercetare in Ecologie
 • 1
 • 2
 • 3
830

are loc în data de 1 OCTOMBRIE 2019
Facultatea de Biologie

Splaiul Independenţei Nr. 91-95

ÎN AMFITEATRUL VOINOV

ORA 10

După terminarea cursului festiv, toţi studenţii la licenţa şi masterat sunt rugaţi să se prezinte la secretariat pentru completarea contractelor de studii și a fişei de înscriere în anul univesitar 2019-2020

485

Toţi candidaţii admişi la BUGET sau la TAXĂ trebuie să depună la Secretariat  în perioada 25 - 27 septembrie 2019, o cerere (tipizat de la Secretariat) pentru confirmarea locului.

Candidaţii admişi la buget, trebuie sa prezinte la secretariat actele de studii în original.  Neprezentarea actelor de studii în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget. 

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă şi chitanţa care confirmă achitarea sumei de 1700 lei. 

Taxa se achită la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

Candidaţii care au depus 2 dosare și au fost admişi la ambele specializări de master, vor confirma specializarea pentru care optează la buget, şi vor decide dacă se retrag de la cealaltă specializare, sau vor urma doua specializări, una fiind obligatoriu la taxa până în data de 27 septembrie 2019. 

Retragerea dosarelor se face în perioada 25 - 27 septembrie 2019, intre orele 9-12.

5632

Perioada de înscriere : 5- 15 septembrie 2019 

 Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 900-1400

                                Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200

 

 • Examen : 17-21 septembrie 2019
 • Afişare rezultate: 25 septembrie 2019
 • Media minimă de admitere este 7 (şapte)

 Taxa de înscriere la admitere:200 lei.

Taxa anuală este de3.400 lei

 Acte necesare:

 • - Fisa tip de înscriere;
 • - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • - Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2019;
 • - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • - 3 fotografii ¾ cm;
 • - Copie după cartea de identitate;
 • - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. (taxa se achită la sediul facultății, la înscriere.)
 • - Dosar plic.
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.  

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2019).

Masterate in Facultatea de Biologie

 


DATE ADMITERE:

1. BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

- 17.09.2019  - Proba scrisa – ora 10, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)

- 18.09.2019 - Interviu – ora 9 – Platforma PCBE, et.2, camera 201

 2. APPLIED BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

- 17.09.2019  - Proba scrisa – ora 12, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)

- 18.09.2019- Interviu – ora 12 – Platforma PCBE, et.2, camera 201 

3. BIOCHIMIE CLINICĂ APLICATĂ

- 18.09.2019  - Proba scrisa – ora 17, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)

- 19.09.2019- Interviu – ora 16 – Laborator Biochimie 

4. BIOLOGIE MEDICALA

 • 17.09.2019 - Proba scrisa – ora 9,  Amf. Voinov (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 18.09.2019 - Interviu – ora 9, Sala 1 

5. GENETICA APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE

 • 17.09.2019 - Proba scrisa – ora 9, Amf. Brandză (Sediul din Gradina Botanică)
 • 18.09.2019- Interviu -ora 10, Sala Genetica B -Genetica microorganismelor 

6. MICROBIOLOGIE APLICATA SI IMUNOLOGIE

- 20.09.2019- Proba scrisa – Laborator Fitopatologie, parter, ora 12; (Sediul din Gradina Botanica)

- 21.09. 2019- Interviu - Lab. Microbiologie, ora 12; 

7. LABORATOR MEDICAL

- 20.09.2019- Proba scrisa – Amfiteatrul Brândză, ora 9; (Sediul din Gradina Botanica)

- 21.09. 2019- Interviu - Lab. Microbiologie, ora 9; 

8. NEUROBIOLOGIE

 • 18.09.2019- Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 19.09.2019 - Interviu – ora 9, Sala Master Neurobiologie

 9. BIOINFORMATICĂ MEDICALĂ

 • 17.09.2019- Proba scrisa– ora 11, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 18.09.2019 - Interviu – ora 14, Sala Master Neurobiologie 

10. APPLIED BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCE

 • 17.09.2019- Proba scrisa– ora 13, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 18.09.2019 - Interviu – ora 16, Sala Master Neurobiologie 

11. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL /

SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECOLOGICAL COMPLEXES

 • 19.09.2019 - Proba scrisa – ora 10, sala 5 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 20.09.2019 - Interviu – ora 10, Platforma PCBE,sala 101
511

LICENȚĂ: Biologie 2-:-5 septembrie 2019

Biochimie 4-:-5 septembrie 2019
Ecologie și protecția mediului 4-:-5 septembrie 2019

MASTER: 4-:-5 septembrie 2019

5187

Liste finale 30 iulie 2019

Specializarea Biologie- buget

Specializarea Biologie- rrom

Specializarea Biologie -taxa

Specializarea Biochimie- buget

Specializarea Biochimie -taxa

 Specializarea Ecologie- buget

Specializarea Ecologie – taxa

 

LISTA CANDIDAŢILOR IN ASTEPTARE (ordinea mediilor)

 

 


Lista candidatilor admisi in data de 22 iulie

Specializarea Biologie- buget

Specializarea Biologie- rrom

Specializarea Biologie -taxa

Specializarea Biochimie- buget

Specializarea Biochimie -taxa

 Specializarea Ecologie- buget

Specializarea Ecologie – taxa

 

LISTA CANDIDAŢILOR IN ASTEPTARE (ordinea mediilor)


Rezultate proba I -Eseu


 

Inscrierea se face la sediul Facultatii de Biologie din Splaiul Independentei, 91-95

Calendar Admitere studii universitare de licență

Perioada de înscriere : 11- 19 iulie 2019
Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 9 00 -14 00
Sâmbătă – Duminică – orele 9 00 -12 00

Selecţia candidaţilor se face astfel:

 •  Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 20 iulie 2019

Contestaţiile se depun în data de 21 iulie 2019 la secretariat între orele 9 - 12.

 • Proba II - 100% media de la bacalaureat

 Afişarea rezultatelor preliminare(pentru candidații care pot opta pentru un loc de la buget, taxă):  22 iulie 2019 

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

NUMĂR DE LOCURI SUBVENȚIONATE (buget):

 • Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 64 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rromă, 5 locuri pentru domenii prioritare, 2 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural și 10 locuri destinate formării cadrelor didactice.
 • Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani) -  42 locuri din care 3 locuri pentru domenii prioritare, 1 loc pentru absolvenții de licee situate în mediul rural și 5 locuri destinate formării cadrelor didactice.
 • Programul de studii Ecologieşi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 29 locuri din care 3 locuri pentru domenii prioritare și 1 loc pentru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural.

NUMĂR DE LOCURITAXĂ:

 • Biologie – 56
 • Biochimie – 38
 • Ecologie și Protecția Mediului – 31

Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa

https://www.edu.ro/studii-licența

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei (se poate achita în 2 tranșe).

 Criterii de admitere pentru olimpici:

 • Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;
 • Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu.

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

 • Fişă- tip de înscriere (poate fi descarcata aici...);
 • Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

 • Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?
 • Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?
 • Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?
 • Ce planuri de viitor aveți?
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

*Pentru certificare este necesară prezentarea diplomei de bacalaureat în original și a unei copii simple a diplomei de bacalaureat.

 • Certificatul de naştere în copie certificată cu originalul;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

Confirmarea locurilor la buget / taxă

Indiferent de tipul de loc ocupat în listele afișate în data de 22 iulie 2019 (buget / taxă / lista de așteptare)

Pentru locurile de la buget se vor lua în calcul:

 • dosarele candidaților care au depus diploma de bacalaureat în original în perioada de înscriere la facultate (11-19 iulie 2019) și
 • dosarele la care se va depune diploma de bacalaureat în original în perioada 23-27 iulie 2019.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2019 studii universitare de licență).

 • Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 27 Iulie 2019, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 2 - 5 septembrie 2019 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).
 • Candidații care nu confirmă locul cu taxă, prin completarea cererii tip la secretariatul facultății, în perioada 23 – 27 Iulie 2019, orele 9 – 14, vor fi retrași din clasament.

OPŢIUNI PENTRU ADMITERE

 • ATENŢIE! Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de media obţinută la bacalaureat, în ordinea opţiunilor exprimateîn fișa de înscriere, fiecare candidat poate face între 1 și 6 opțiuni de înscriere, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor.
 • La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă. 
 • Se va genera un nou clasament doar cu dosarele candidaților care au confirmat un loc la buget sau taxă în perioadele11-19 iulie 2019 și 23-27 iulie 2019 indiferent de locul ocupat în listele preliminare (buget / taxă / listă așteptare). Candidații care nu au confirmat un loc la buget sau taxă vor fi retrași automat din clasament.

Candidații care au depus diploma de bacalaureat în original  în perioada 11-19 iulie 2019 nu mai trebuie să confirme locul ocupat în perioada 23-27 iulie 2019.

Rezultatele finale în urma confirmărilor vor fi afisate pe data de 30 iulie 2019

Nu se va face înmatricularea studentilor în cazul următor:

 • Fără chitanta de plata a taxei pentru semestrul I.

Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)

Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate: adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă.

 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate.

La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză.

938

EXAMENE DE LICENȚĂ

PROGRAM DE STUDII BIOLOGIE

 • proba I – 9 septembrie 2019, Amf. Brândză, ora 9
 • proba II – 10 septembrie 2019, Laborator Microbiologie Botanică, ora 9

PROGRAM DE STUDII  BIOCHIMIE

 • proba I  - 9 septembrie 2019, Laboratorul mare de Biochimie, ora 10
 • proba II – 10 septembrie 2019, Laboratorul mare de Biochimie, ora 12

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 • proba I – 9 septembrie 2019, Platforma PCBE, Sala 101, ora 9,00
 • proba II – 10 septembrie 2019, Platforma PCBE, Sala 101, ora 9,00 

DISERTAȚIE 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL  – 11 septembrie 2019, ora 9,00, platforma PCBE, Sala 101

BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA – 16 septembrie 2019, Laborator  Biochimie, ora 10

GENETICA APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE –11 septembrie 2019, Laborator Genetică, ora 10

BIOLOGIE MEDICALĂ  – 11 septembrie 2019, sala 1, ora 11

NEUROBIOLOGIE –11 septembrie 2019, sala Master Neurobiologie, ora 9

MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE  – 11 septembrie 2019, Laborator de Microbiologie, ora 9.00

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE –11 septembrie 2019, Laborator de Microbiologie, ora 10.00

 

TAXONOMIE SI BIODIVERSITATE –11 septembrie 2019, Laborator Sistematica plantelor, ora 10

592

28 august 2019, ora 9, Amfiteatrul Voinov– Test din metodica predării specialității
30 august 2019, ora 9, sala 3- Proba orală la pedagogie

Examenele vor avea loc în Splaiul Independentei nr.91-95, sector 5, Bucuresti,

EU e-Privacy Directive

Autentificare

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries