Noutati2

 • Facultatea de Biologie

  Splaiul Independentei, 91-95
 • Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie

  Splaiul Independentei 91-95
 • Scoala Doctorala in Biologie >>>>>> Scoala Doctorala in Ecologie

  Cercetare in Biologie; Cercetare in Ecologie
 • 1
 • 2
 • 3
24

Avand in vedere situatia cu care ne confruntam la nivel mondial si preocupandu-ne siguranta si sanatatea studentilor nostri si a angajatilor UB, dorim sa ne adaptam acestor circumstante noi prin care trecem cu totii, transformand temporar serviciile fata in fata de suport psihologic individual in servicii online si telefonice de suport psihologic individual. Sedintele vor avea loc de luni pana joi intre orele 10.00 si 14.00 si vineri intre orele 10.00 si 12.00.

Studentii care se afla deja in consiliere vor fi instiintati de schimbarile aparute de catre psihologul desemnat.

Studentii care doresc sa beneficieze de serviciile noastre completeaza formularul de programare: https://ciocp.unibuc.ro/student/.

Pentru informatii si detalii nu ezitati sa luati legatura cu noi la e-mail contact@dcoc.unibuc.ro

59

ÎN PERIOADA 13 -31 MARTIE 2020 PROGRAMUL DE LUCRU CU STUDENȚII SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR

LUNI – JOI 12 00 - 13 00

SOLICITĂRILE SE POT TRIMITE LA URMĂTOAREA ADRESĂ DE MAIL : secretariat@bio.unibuc.ro

107

Perioada de înscriere : 7- 16 iulie 2020

Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 900-1400 Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200

 Selecţia candidaţilor se face astfel:

 Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Afişare rezultate proba I – Eseu – 17 iulie 2020

 Proba II - 100% media de la bacalaureat

 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 iulie 2020   

 În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

PROPUNERI NUMĂR DE LOCURI SUBVENȚIONATE (buget):

Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 85 locuri

Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 50 locuri

Programul de studii Ecologieşi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 30 locuri

PROPUNERI NUMĂR DE LOCURITAXĂ:

Biologie – 35

Biochimie – 30

Ecologie și Protecția Mediului – 30 

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală se poate achita în 2 tranșe 
 • Criterii de admitere pentru olimpici:

Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie; 

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă: 

 • Fişă- tip de înscriere;
 • Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

 • Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?
 • Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?
 • Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?
 • Ce planuri de viitor aveți?
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

*Pentru certificare este necesară prezentarea diplomei de bacalaureat în original și a unei copii simple a diplomei de bacalaureat.

 • Certificatul de naştere în copie certificată cu originalul;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate sau pașaport;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achită în sala de inscriere);
 • Dosar plic. 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face,în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. 

Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/

Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate: adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă. 

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie) / plasament familial;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
 • olimpici concursuri naționale sau internaționale, olimpiade școlare.
 • Aceștia sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universității din București, în cadrul unei sesiuni de admitere.
 • Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate.

La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză. 

Universitatea din București nu are nici o obligație față de candidații admiși referitoare la cazare și masă.

 

Autentificare