Autorii predau manuscrisele în format electronic, împreună cu formularul tip de la secretariatul facultăţii, direct la Editura Universităţii din Bucureşti (EUB), din complexul Panduri. Toate aprobările în vederea publicării şi difuzării lucrărilor intră în răspunderea EUB