UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Biologie; Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate

 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă:  Evaluarea şi monitorizarea substanţelor chimice din mediu

Nr. crt.

Disciplina

Forma de evaluare

1

Sistemul suport de asistare a deciziei în domeniul reglementarii, evaluarii și monitorizarii substanțelor chimice (semnificatia notiunii de mediu, scari spatiale si temporale)

Verificare

2

Toxicologie

Examen

3

Comportarea în mediu a substanţelor

Examen

4

Ecotoxicologie

Examen

5

Evaluarea factorilor de risc privind contaminarea solurilor

Examen

6

Evaluarea riscurilor de mediu în procesele chimice

Examen

7

Analiza situaţiilor de urgenţă, a evenimentelor de risc major şi a inspecției și mentenanței bazată pe risc

Examen

8

Baze de date

Verificare

9

Politici şi instrumente de implementare în domeniul substantelor chimice din mediu

Verificare

10

Utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice pentru Sănătatea Mediului (HEGIS)

Verificare

11

Portofoliu de certificare a competentelor

Examen practic pe bază de portofoliu

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Biologie

Splaiul Independenței, nr. 91-95

 

 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

 

EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE DIN MEDIU

 

Programul cu durata de 6 luni asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale experţilor implicaţi ȋn elaborarea şi evaluarea datelor şi informaţiilor din fişele tehnice ale dosarelor pentru substanţe şi amestecuri chimice. O descriere detaliată a programului se poate consulta la: http://ecologie,bio.unibuc.ro/proexpert/index.php/ro/program-postuniversitar-de-lunga-durata/descriere.

Este organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale, Cap IV, Secțiunea a II-a, Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de abilitare a compenteţelor profesionale, ȋnsoţit de Supliment descriptiv asigură un număr de 19 credite.

 

ÎNSCRIERI

 se vor face la Secretariatul Facultății de Biologie

 • 3-6 septembrie 2018 și 10-13 septembrie 2018: orele 12,00-15,00
 • 7 și 14 septembrie 2018: orele 10,00-12,00

 

Taxa de înscriere este de 200 RON

 

 

Dosarul de înscriere va conține:

 • fișă de înscriere
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat
 • copie legalizată a diplomei de licență însoțită de supliment/foaie matricolă
 • copie legalizată a certificatului de naștere
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie a actului de identitate
 • adeverință medicală
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (se achită la sediul Facultății de Biologie)
 • dosar plic

 

 

CURSURILE SE ORGANIZEAZĂ ÎN REGIM DE TAXĂ

TAXA de școlarizare este de 2500 RON

Informații suplimentare la telefon: +40 21-3181566