Director Școala doctorală de biologie:

        Prof. dr. Otilia Zărnescu

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Consiliul Școlii doctorale:

Prof. dr. Anca Dinischiotu

Prof. dr. Veronica Lazăr

CSI dr. Anca Violeta Gafencu - Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu” (IBPC)

Dr. Constanța Popa - Președinte Ordinul Biochimistilor, Biologilor și Chimistilor în Sistemul Sanitar din România. (OBBCSSR)

Ariana Hudiță - doctorand

Ștefania Maria Petruț - doctorand      

 

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 

(în ordine alfabetică) 

Ph.D. SUPERVISORS 

(in alphabetical order)

DOMENII DE EXPERTIZĂ

RESEARCH EXPERTISE

  Prof. dr. Speranta Avram

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Pagina personală

 • Studii in silico aplicate structurilor chimice utilizate cu predilecție, în tratamentul patologiilor sistemului nervos central și ale aparatului cardiovascular 
 • Studii in silico aplicate proteinelor cu implicații în patologiile genetice 
 • Studii in silico și psihologice cu aplicabilitate în patologiile psihiatrice 
 • In silico studies with applicability at central nervous and cardiovascular systems
 • In silico studies apply to proteins involved in genetic disorders
 • In silico and psychological studies apply to psychiatric disorders

Prof. dr. Alexandru Babeș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Neurofiziologie senzorială 
 • Fiziologie celulară și moleculară 
 • Farmacologie celulară și moleculară 
 • Biofizica transportului membranar
 • Sensory Neurophysiology
 • Cellular and molecular physiology
 • Cellular and molecular pharmacology
 • Biophysics of membrane transport

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Microbiologie aplicată 
 • Imunologie 
 • Virologie 
 • Applied Microbiology
 • Immunology
 • Virology

Prof. dr. abil. Anișoara Cîmpean

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Biocompatibilitate și medicină regenerativă 
 • Inginerie tisulară 
 • Biologie celulară 
 • Biochimie clinică 
 • Biocompatibility and Regenerative Medicine
 • Tissue engineering
 • Cell biology
 • Clinical biochemistry

Prof. dr. Marieta Costache

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Biochimie, Biologie si Patologie Moleculară (analiză genomică și transcriptomică, markeri moleculari) 
 • Markeri moleculari, filogenie moleculară, analiză genomică și transcriptomică la diferite specii de animale 
 • Celule stem, inginerie tisulară și medicină regenerativă 
 • Biochemistry, Molecular Biology and Molecular Pathology (genomics, transcriptomics, molecular markers)
 • Molecular markers, molecular phylogeny, genomic and transcriptomic analysis in farm animals
 • Stem cells, tissue engineering and regenerative medicine

Prof. dr. Ortansa Csutak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Genetică aplicată 
 • Biologie moleculară
 • Biodiversitate 
 • Biotehnologii microbiene 
 • Applied Genetics
 • Molecular Biology
 • Biodiversity
 • Microbial Biotechnologies

Prof. dr. Anca Dinischiotu

Pagina personală

 

 • Biochimie și Biologie Moleculară 
 • Toxicologie biochimică și moleculară inclusiv nanotoxicologie 
 • Biotehnologie (Biocompatibilitate și medicină regenerativă, sisteme de livrare la țintă a medicamentelor, biosenzori) 
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biochemical and molecular toxicology (including nano toxicology)
 • Biotechnology (biocompatibility and regenerative medicine, drug delivery systems, biosensors)

Conf. dr. Ileana Cornelia Farcășanu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Biochimie și Biologie Moleculară 
 • Mecanisme moleculare implicate în răspunsul celulelor la factori de stres 
 • Screening-uri chemogenomice 
 • Genetica drojdiilor 
 • Bioremediere 
 • Biochemistry and Molecular biology
 • Molecular mechanisms involved in stress response
 • Chemo-genomic screenings
 • Yeast genetics
 • Bioremediation

m.c. A.R.* Prof. dr. Maria Luiza Flonta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Fiziologie animală
 • Neurobiologie
 • Animal physiology
 • Neurobiology

CS I dr. Eugen Gheorghiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • BioFizică & Biodinamică: Dezvoltarea de metode (neinvazive) de analiză/monitorizare a dinamicii biosistemelor și aplicații biosenzoristice 
 • BioPhysics & Biodynamics: Advancing noninvasive & label free methods to monitor/analyze the dynamics of biosystems fostering biosensingapplications

CS I dr. Mihaela Gheorghiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Biosenzori
 • Biotehnologie celulară (optogenetică) 
 • Biofizica interfețelor electrificate 
 • Biosensors
 • Cell Biotechnology (Optogenetics)
 • Biophysics of electrified interfaces

Prof. dr. Veronica Lazăr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Microbiologie aplicată 
 • Imunologie 
 • Virologie 
 • Applied Microbiology
 • Immunology
 • Virology

Prof. dr. Grigore Mihăescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Microbiologie 
 • Imunologie 
 • Virologie 
 • Imunohematologie 
 • Microbiology
 • Immunology
 • Virology
 • Immunohematology

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Biofizică (Biofizica membranelor, Biofizică medicală, Aplicații biotehnologice ale biofizicii) Bioinformatică 
 • Biophysics, Membrane biophysics, Medical Biophysics, Biotechnological applications of biophysics, Bioinformatics

m.c. A.R.* CS I Dr. Dumitru Murariu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Zoologie (ecologie, etologie, morfologie, sistematică, filogenie moleculară) 
 • Zoology (ecology, ethology, morphology, systematics, molecular phylogenetics)

CS I dr. Monica Neagu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Imunologie 
 • Biomarkeri în patologia tumorală 
 • Biologie celulară
 • Immunology
 • Biomarkers in neoplastic diseases
 • Cell Biology

Prof. dr. Violeta Ristoiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Neurobiologie
 • Fiziologie celulară și moleculară
 • Interacții neuro-imunologice
 • Neurobiology
 • Cellular and Molecular Physiology
 • Neuro-Immune Interactions

Prof. dr. Ileana Stoica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Genetică
 • Biotehnologie 
 • Genetică moleculară 
 • Genetics
 • Biotechnology
 • Molecular genetics

Prof. dr. Iren Andreea Șerban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Metabolism 
 • Enzimologie 
 • Farmacodinamică 
 • Chimia și Biochimia alimentelor 
 • Toxicologie alimentară 
 • Metabolism
 • Enzymology
 • Pharmacodynamics
 • Chemistry and Food Biochemistry
 • Food Toxicology

m.c. A.S.A.S** Prof. dr. Tatiana E. Șesan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Micologie generală și aplicată 
 • Patologia plantelor 
 • Taxonomia fungilor și plantelor 
 • Protecția plantelor și a mediului 
 • Fitopatogeni în diferite tipuri de ecosisteme 
 • Biodiversitate / micodiversitate 
 • Biotehnologii vegetale / agricole 
 • General and Applied Mycology
 • Plant Pathology
 • Fungal and Plant Taxonomy
 • Plant and Environment Protection
 • Phytopathogens in different ecosystems
 • Biodiversity / Mycodiversity
 • Plant / Agricultural Biotechnologies

Prof. dr. Tatiana Vassu-Dimov

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Genetică 
 • Biotehnologie 
 • Genetică moleculară
 • Genetics
 • Biotechnology
 • Molecular genetics

Prof. dr. Otilia Zărnescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina personală

 • Histologie / Histopatologie / Citopatologie 
 • Biologia dezvoltării animale 
 • Biologie celulară 
 • Celule stem / Regenerare tisulară 
 • Reproducere / Fertilizare in vitro
 • Histology / Histopathology / Cytopathology
 • Animal Developmental Biology
 • Cell biology
 • Stem cells / Tissue regeneration
 • Reproduction / In vitro fertilization

*m.c. A.R – membru corespondent al Academiei Române

**m.c. A.S.A.S – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2018 - 2021

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017 - 2020

CURRICULUM (for EU and non-EU PhD students)

 

         ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

         Orar anul I, semestrul I

 • Etică și integritate academică

DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR EUROPEAN UNION (EU) CITIZENS

DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS                 


 CALENDAR ADMITERE  

       Înscrieri:  10 - 16 septembrie 2019, luni - vineri 9 -14; sâmbătă - duminică 9 -12

       Concurs de admitere: 19 septembrie 2019, ora 900, Sala de Conferințe (parter), Platforma PCBE

       Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2019

       Taxa de înscriere: 300 Lei

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

METODOLOGIE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL BIOLOGIE si DOMENII DE EXPERTIZĂ / Ph.D. SUPERVISORS AND RESEARCH EXPERTISE

 

NUMĂR DE LOCURI PROPUSE

     Locuri finanțate de la buget cu bursă: 8

     Locuri finanțate de la buget fără bursă: 8

     Locuri cu taxă (6000 Lei/an): 10

 

COMISIA DE ADMITERE

Președinte: Prof. dr. Zărnescu Otilia 

Membri

Prof. dr. Babeș Alexandru

Prof. dr. Costache Marieta

Prof. dr. Csutak Ortansa

Prof. dr. Lazăr Veronica

Secretar

Prof. dr. Avram Speranța

Membri supleanți                                                        Comisia de contestații

Prof. dr. Dinischiotu Anca                                              Prof. dr. Vassu Dimov Tatiana

Prof. dr. Mihăilescu Dan                                                Prof. dr. Cîmpean Anișoara

Prof. dr. Stoica Ileana                                                    Prof. dr. Șesan Tatiana-Eugenia

Nr.crt.

Nume și prenume student-doctorand

Anul înmatriculării

Conducător de doctorat

1

Al Jibouri Abdul Kariem

2018

Prof. dr. Dan Mihăilescu

2

Ali Yasir Mahmood Ali

2018

Prof. dr. Dan Mihăilescu

3

Anghel I. Corina Elena (Delia)

2018

Prof. dr. Anișoara Cîmpean

4

Barbăroșie V. Cătălina

2018

Prof. dr. Tatiana Vassu

5

Brezeanu Andreea Maria

2018

Prof. dr. Ortansa Csutak

6

Chelu M. Iuliana

2018

Prof. dr. Tatiana Vassu

7

Ciobotă M. Andreea

2018

C.S.I dr.  Dumitru Murariu

8

Dobrescu C.M. Iuliana(Vladoiu)

2018

C.S.I dr. Monica Neagu

9

Drăgan C. Florinel Dănuț

2018

C.S.I dr.  Dumitru Murariu

10

Ignat A.S.Simona Rebeca

2018

Prof. dr. Marieta Costache

11

Ioan G. Adriana Narcisa (Munteanu)

2018

C.S.I dr. Monica Neagu

12

Ionescu I.C.Andreea Carmen

2018

Prof. dr. Tatiana Vassu

13

Manole G. Alina

2018

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

14

Mercan D. Lucian Mihai

2018

Prof. dr. Grigore Mihăescu

15

Negrescu I. Andreea Mariana

2018

Prof. dr. Anișoara Cîmpean

16

Popescu D. Roua Gabriela

2018

Prof. dr. Anca Dinischiotu

17

Rogozea C. Cornelia Ștefania

2018

C.S.I dr. Monica Neagu

18

Sîrghi V. Alina Corina

2018

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

19

Trușcă M. Bianca Simona

2018

Prof. dr. Veronica Lazăr

20

Vasiloiu Claudia Daniela (Goleanu)

2018

Prof. dr. Ortansa Csutak

21

Vrâncianu V. Corneliu Ovidiu

2018

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

22

Alexiu N.C. Oana Andrada

2017

Prof. dr.Ileana Stoica

23

Alshaikhli Nawfal Haitham

2017

Prof. dr.Grigore Mihăescu

24

Badea N. Mădălina Andreea

2017

Prof. dr.Anca Dinischiotu

25

Badea P. Alina (Cioacă)

2017

Prof. dr.Veronica Lazăr

26

Băltoiu L. Cornelia Mădălina (Militaru)

2017

Prof. dr.Ileana Stoica

27

Burdușel Ș. Maria

2017

Prof. dr.Tatiana Eugenia Șesan

28

Corbu I. L. Viorica Maria

2017

Prof. dr.Ortansa Csutak

29

Cosac A.Ion Constantin

2017

Prof. dr.Ileana Stoica

30

Dragomir M. Silvia Mihaela

2017

Prof. dr.Tatiana Vassu Dimov

31

Grădinaru M. Mariana Mihaela (Urziceanu)

2017

Prof. dr.Tatiana Eugenia Șesan

32

Grigore M. Liliana Georgiana

2017

Prof. dr.Ileana Stoica

33

Gumă V. Natalia ( Tanasiev)

2017

Prof. dr.Speranta Avram

34

Ioniță I. Mihai

2017

C.S.III dr. Adina Milac

35

Manolache S.A.Alexandra

2017

Prof. dr.Alexandru Babeș

36

Mato M. Mihaela (Gheorghiță)

2017

Prof. dr.Carmen Chifiriuc

37

Nedelcu A. Ioana

2017

Prof. dr.Tatiana Vassu Dimov

38

Nicoli Ș. Mihaela Lorena (Lupu)

2017

Prof. dr.Ileana Stoica

39

Rusen V. Georgiana Sorina

2017

Prof. dr. Marieta Costache

40

Șerban P.A. Radu Marian

2017

Prof. dr.Anca Dinischiotu

41

Șincu D. Elena Daniela (Mogîldea)

2017

CSI dr. Dumitru Murariu

42

Văcărescu G. Maria Raluca

2017

CSI dr. Dumitru Murariu

43

Vulpe M. Adriana

2017

Prof. dr.Tatiana Vassu Dimov

44

Zamfir A. Maria Anca

2017

Prof. dr. Marieta Costache

45

Zanfir D. Ștefania Cătălina (Strasser)

2017

Prof. dr.Veronica Lazăr

46

Alexe I. Vasile

2016

C.S. I dr. Dumitru Murariu

47

Antihi (căs.Surcel) I. Mihaela

2016

C.S. I dr. Monica Neagu

48

Antonescu A. Alexandra Cristina

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

49

Apîrcioaie A. Oana

2016

Prof. dr. Ileana Stoica

50

Baba V. Ștefan Cătălin

2016

C.S.I dr. Dumitru Murariu

51

Baboi (căs.Picu) A. Ariana Aristina

2016

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

52

Bartok E. Attila

2016

Prof. dr. Tatiana  Șesan

53

Călugăru (căs.Petcu) O. Laura Mădălina

2016

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

54

Ciobotă M. Mihaela

2016

C.S.I dr. Dumitru Murariu

55

Ciucă (căs.Leca) M. Nicoleta

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

56

Cîrstea A. Alexandra

2016

Prof. dr. Tatiana Vassu

57

Cîrstei G.Ionuț Adrian

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

58

Cojocaru P. Florentina Gina

2016

Prof. dr. Dan Mihăilescu

59

Filiu (căs.Mihăilescu) N. Patricia Elena

2016

Prof. dr. Veronica Lazăr

60

Gavril P. Viorel Dumitru

2016

C.S.I dr. Dumitru Murariu

61

Ion C. Constanța Mihaela

2016

C.S.I dr. Dumitru Murariu

62

Levărdă (căs.Popa) I. Alexandra Florina

2016

Prof. dr. Marieta Costache

63

Mihai F. Daniela Cristina

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

64

Necula R. Mădălina Georgiana

2016

Prof. dr. Anișoara Cîmpean

65

Niță (căs.Ghica) D. Elena

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

66

Niță V. Delia Alexandra

2016

Prof. dr. Anca Dinischiotu

67

Pecete I. Ionuț

2016

Prof. dr. Tatiana Vassu

68

Petruț C. Ștefana Maria

2016

Prof. dr. Tatiana Vassu

69

Picu M. Cătălina

2016

Prof. dr. Veronica Lazăr

70

Podgoreanu I. Paulina

2016

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

71

Popa M.Laura Ioana

2016

Prof. dr. Carmen Chifiriuc

72

Sima C. Filip

2016

Prof. dr. Veronica Lazăr

73

Tomescu A. Andra Maria

2016

Prof. dr. Ileana Stoica

74

Topoleanu M. Simona

2016

Prof. dr. Ileana Stoica

75

Țabra (căs.Mihai) D. Maria Elena

2016

Prof. dr. Grigore Mihăescu

76

Al Saedi H. Jasim

2016

Prof. dr. Dan Mihăilescu

77

Mohammad J. Israa

2016

Prof. dr. Anca Dinischiotu

78

 Al Kurjiya  Dunya Mahmoud

2015

Prof. dr. Grigore Mihăescu

79

 Al Mahdawy  Othman

2015

Prof. dr. Grigore Mihăescu

80

Al-Hadeethi Sarmad Eyada Khudhair

2015

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

81

Al-Keline Haitham Ali Kadhem

2015

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

82

Bănută  Elena (Turcu)

2015

Prof. dr. Grigore Mihăescu

83

Bîzgu  Ecaterina

2015

Prof. dr. Grigore Mihăescu

84

Burghiu  Gabriela Roxana (Pricop)

2015

Prof. dr. Grigore Mihăescu

85

Ciubucă  Bianca Maria

2015

Prof. dr.Veronica Lazar

86

Coban  Sorina Lucia

2015

Prof. dr.Veronica Lazăr

87

Domocos  Dan Tudor

2015

Prof. dr. Alexandru Babeș

88

Florea  Ioana Raluca

2015

Prof. dr. Anca Dinischiotu

89

Grigore  Gheorghe

2015

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

90

Hattf Bazool Farhood

2015

Prof. dr. Anca Dinischiotu

91

Hudită Ariana

2015

Prof. dr. Marieta Costache

92

Iacob  Maria Mirela

2015

Prof. dr. Tatiana Vassu Dimov

93

Ibraheem Sumayah Abdulhussein Ibraheem

2015

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

94

Ilie  Veronica Mădălina

2015

Prof. dr. Ileana Stoica

95

Martinez Gandara  Alberto

2015

Prof. dr. Marieta Costache

96

Mereută  Ioana

2015

Prof. dr. Ileana Stoica

97

Najee Haifaa Bawie Najee

2015

Prof. dr. Veronica Lazăr

98

Puia  Alin

2015

Prof. dr. Speranța Avram

99

Radu  Mădălina (Icriverzi)

2015

Prof. dr. Anișoara Cîmpean

100

Shalal Omar Sadik Shalal

2015

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

101

Sorop  Andrei

2015

Prof. dr. Anca Dinischiotu

102

Ulăreanu  Roxana Ștefania

2015

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

103

Vasilescu  Iulia Magdalena (Popa)

2015

Prof. dr. Veronica Lazăr

104

Velican Alexandra Mihaela

2015

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

105

Airini Răzvan

2014

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

106

Alexandru Ionela

2014

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

107

Crețu ( Șerban) Mirela Violeta

2014

Prof. dr. Marieta Costache

108

Florescu Iulia Elena

2014

Prof. dr. Marieta Costache

109

Foldes ( Niculae) Raluca

2014

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

110

Gheorghe Roxana Olimpia

2014

Prof. dr. Maria Luisa Flonta

111

Ghica (Ene) Loredana Luciana

2014

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

112

Ionescu(Scarlat) Iuliana Pamela

2014

Prof. dr. Veronica Lazăr

113

Moscaliuc Liviu Aurel

2014

C.S.I dr. Dumitru Murariu

114

Păun Elena Nicoleta

2014

Prof. dr. Veronica Lazăr

115

Porumbel Iuliana

2014

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

116

Seciu Ana Maria

2014

Prof. dr. Otilia Zărnescu

117

Silea Flora Codruța

2014

Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc

118

Stroe Roxana

2014

Prof. dr. Veronica Lazăr

119

Ducu Robert Francisc

2013

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu

120

Gheran Cecilia Virginia

2013

Prof. dr. Anca Dinischiotu

121

Geicu Ovidiu Ionuț

2013

Prof. dr. Anca Dinischiotu

122

Pitica (Caragheorgheopol) Ramona

2013

Prof. dr. Veronica Lazăr

123

Stanislav Alexandra Alina

2013

Prof. dr. Tatiana Vassu Dimov

124

Vasile (Brăescu) Adriana

2013

Prof. dr. Maria Luisa Flonta

125

Roșu Hamzescu Mihnea

2012

C.S. I dr. Eugen Gheorghiu

126

Chiciudean Iulia

2012

Prof. dr. Ileana Stoica

127

Băețel (Ivanciuc) Alina Elena

2012

Prof. dr. Grigore Mihăescu

128

Dumitrescu Victoria Gabriela

2011

Prof. dr. Grigore Mihăescu

129

Stoica (Zorilă) Florina

2010

Prof. dr. Ileana Stoica

130

Brebenel (Apafaian) Daniela

2009

Prof. dr. Anca Dinischiotu

131

Forje Sandra Mărgărita

2009

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu