Programul de Master de Biochimie și Biologie Moleculară funcționează în cadrul Facultății de Biologie, Universitatea din București (UB) și este coordonat de Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară (DBBM) implicând, prioritar, cadre didactice din acest departament și din Departamentul de Genetică. Acest program a primit autorizația de funcționare începând cu anul universitar 1994 -1995, în anul 2008 a fost pentru prima data acreditat de ARACIS, iar in 2013 reacreditat.

Masterul de Biochimie si Biologie Moleculara este agreat si recunoscut de OBBCSSR si le permite absolventilor incadrarea in laboratoare cu profil medical.

Coordonatori program: Prof. Dr. Marieta Costache, Prof Dr. Anca Dinischiotu.

Masterul de Biochimie și Biologie Moleculară isi propune sa asigure excelență atât în educație, cât și în cercetarea științifică, cu scopul de a conferi viitorilor absolvenți competențe și abilități profesionale adecvate, facilitându-le o bună inserție pe piața muncii din România și Uniunea Europeană într-un domeniu deosebit de dinamic și actual

Obiective:

Prin problematica abordată în cadrul Planului de învățământ, se urmărește atingerea următoarelor obiective generale: 

 • Asigurarea unui cadru optim de studiu și de aprofundare a noțiunilor de biochimie și de biologie moleculară acumulate de studenți în ciclul I de studiu;
 • Aprofundarea cunoștințelor acumulate și dezvoltarea opticii interdisciplinare integratoare în vederea pregătirii de specialiști competenți, pentru soluționarea problemelor din sfera biochimiei și biologiei moleculare aplicate;
 • Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare înțelegerii principiilor și utilizării metodelor și tehnicilor moderne în laboratoarele de biochimie și biologie moleculară;
 • Dobândirea deprinderilor necesare pentru culegerea, analiza și interpretarea de date din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale și din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii și demersuri concrete;
 • Dezvoltarea capacității de cercetare științifică la studenții masteranzi;
 • Dezvoltarea abilităților cognitive pentru modelarea experimentală, prelucrarea și interpretarea datelor;
 • Adaptarea continuă a acestei forme de învățământ la necesitățile reale ale societății prin adoptarea unui plan de învățământ flexibil, în concordanță cu cerințele moderne de pregătire profesională continuă.

Toate aceste obiective generale sunt completate de obiectivele specifice menționate în fișele disciplinelor ce vor fi studiate.

 Competențele absolvenților: i) capacitatea de a aplica metodele și tehnicile moderne de investigare specifice biochimiei și biologiei moleculare; ii) cunoașterea principiilor și normelor de organizare și funcționare a laboratoarelor de specialitate; iii) evaluare, analiza si elaborare de studii, rapoarte profesionale și articole științifice; iv) conducerea grupurilor de lucru, comunicarea în contexte diverse și luarea de decizii pertinente; v) capacitate de integrare în echipe de cercetare; vi) organizarea și realizarea protocoalelor necesare susținerii unei activități de cercetare.

La finalizarea studiilor Masterului de Biochimie și Biologie Moleculară absolventii se pot orienta catre: i) continuarea studiilor prin doctorat si post-doctorat si orientarea catre o cariera in cercetare; ii) specialisti in laboratoare de stat si private cu profil bio-medical (laboratoare clinice, laboratoare de diagnostic genetic si molecular, laboratoare criminalistice, laboratoare ale clinicilor de inseminare artificiala si celule stem, laboratoare din industria agro-alimentara, etc); iii) laboratoare de ecologie si mediu, epurarea apelor, laboratore de biotehnologie; iv) companii private care comercializeaza aparatura de laborator, reactivi si kit-uri.

Cui se adreseaza acest Master?

Programul de master este deschis absolvenților de biochimie, biochimie tehnologică, biologie, biotehnologie, ecologie, chimie, medicină umană și veterinară, farmacie, controlul și expertiza produselor alimentare, etc.

Forma de învățământ: zi

Număr de locuri 2019: 18 locuri de la buget si 32 locuri cu taxa

Durata: Masteratul se întinde pe durata a patru semestre, din care trei semestre cu activități didactice și un semestru pentru elaborarea lucrării de disertație

 Admitere 2019: Se organizează în luna septembrie si constă in două probe:

 1. Examen scris – 2 ore
 2. Interviu privind o posibila tematica de cercetare

  Scrisoare catre candidati

 Tematica - examen scris 

 1. Organizarea materialului genetic - structura primară a ADN si ARN: caracteristicile de compoziţie ale structurii primare a ADN și ARN; mărimea polimerilor nucleici; structura secundară şi terţiară a ADN si ARN: consecinţele scheletului oză-fosfodiester; posibilităţile de rotaţie; natura polianionică a acizilor nucleici; legăturile de hidrogen; împerecherea specifică a bazelor; ierarhia plierii ADN; structura spaţială a ADN: dublul helix - Modelul Watson şi Crick, răsucirea în dublă elice, caracteristicile geometrice ale structurii 2-D de tip B, conformaţiile ADN, topoizomeri şi topoizomeraze; super-helixurile 3-D ale ADN; consecinţele structurale și funcționale ale supra-răsucirii terţiare. Proprietăţile fizico-chimice ale ADN si ARN. Tipuri de ARN: ARN mesager, ARN de transfer si ARN ribozomal.
 2. Niveluri de organizare structurala a proteinelor: structura primara, structura secundara, superstructuri secundare, structura tertiara, structura cuaternara. Hemoglobina. Colagenul.
 3. Tehnica PCR (Polymerase Chain Reaction): principiu, etape, componentele unei reactii PCR, parametri de timp si temperatura. Variante ale tehnicii PCR: PCR revers transcris (RT PCR), PCR multiplex, NestedPCR, Touch-DownPCR. Tehnici derivate din reactia PCR: Real-Time PCR. Secventializarea acizilor nucleici: metoda Sanger. 

 Bibliografie

 • Dinischiotu A., Costache M. 2004. Biochimie generală. Vol. I. Proteine, Glucide, Lipide, Editura Ars Docenti.
 • Costache M., Dinischiotu A. 2004. Biochimie generală. Vol. II. Acizi nucleici: structura şi organizare. Editura Ars Docenti.
 • Georgescu S.E., Dudu A., Costache M. 2016. Tehnici de biologie moleculară - principii şi aplicaţii practice, Editura Universităţii din Bucureşti, 

 Date de contact:

 Prof. Dr. Marieta Costache:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară ( RO / ENGL tel 021-318.15.75/105