Master profesional „Biochimie Clinică Aplicată” - BioClinAp

Domeniul de studii Științe biologice și biomedicale

Program de studii inclus în Domeniul Biologie care poate școlariza începând cu anul școlar 2019 – 2020, conform HG 318/ 2019.

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ

Domeniul educațional conform ISCED 2013 F: 7

Titlul conferit: Biochimist medical specialist

Biochimiștii clinicieni sunt specialiști care lucrează în laboratoarele clinice/ medicale, și oferă interpretare a rezultatelor analitice și consultanță pentru alți profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi: medici de laborator, medici generaliști, medici specialiști și asistenți medicali de laborator. Aceștia sunt, de asemenea, implicați în dezvoltarea de noi metode analitice și îmbunătățirea serviciilor clinice, inclusiv asigurarea calității și audit in laboratorul clinic/medical.

Puncte de credit (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS 2015):     120 ECT

Nr. de locuri: bugetul de stat:          6 locuri

                        cu taxă                        44 locuri

Director de program: Prof. Dr. Anișoara Cîmpean

Conf. Dr. Elena Ionică

Contact:         Tel:        0736 008 835

                                      0731 700 432

                        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unde se desfășoară:

Masterul profesional de Biochimie Clinică Aplicată se desfășoară în cadrul Universității din București, Facultatea de Biologie, și este organizat de Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară.

Misiune și obiective:

Prin misiunea sa, acest program de master profesional urmărește creșterea competențelor și abilităților absolvenților din ramura de științe biomedicale.

Formarea profesională vizată de acest program are trei obiective majore:

 • înțelegerea și acumularea cunoștințelor teoretice pe care se bazează acțiunea profesională;
 • dezvoltarea abilităților de practicare a profesiei în ramura Științelor biologice și biomedicale;
 • dezvoltarea competențelor profesionale în ramura Științelor biologice și biomedicale.

Ce ne propunem:

 • dezvoltarea unui program educațional flexibil care va fi în mod constant adaptat la cerințele pieței muncii în domeniu și la evoluțiile viitoare.
 • armonizarea pregătirii biochimiștilor, biologilor, chimiștilor români care lucrează în sistemul de sănătate public sau privat conform standardelor de pregătire profesională ale Tematicii European Syllabus, ediția 2018.
 • creșterea competențelor și abilităților absolvenților din ramura de științe biomedicale și nu numai, necesare satisfacerii cerințelor Federației Europene de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - EFCC).
 • formarea competenței de a efectua analize de laborator, cerință cf art. 1, alin. (1) din Legea 460/ 2003, în concordanță cu lit. (a), alin. 1, art. 154 din Legea 1/ 2011 care menționează că programul de master profesional este „orientat preponderent spre formarea de competențe profesionale”.

Cum este structurat:

Prin structura sa, programul de studii BioClinAp:

 1. este de natură aplicativă și oferă cursuri de formare practică-formativă pentru atingerea obiectivelor profesionale specifice domeniului, care să permită angajarea în laboratoarele clinice/ medicale publice sau private. Acest program se adresează absolvenților studiilor de licență indiferent de vârstă;
 2. se bazează pe cunoștințele practice dobândite în cadrul stagiilor de practică pe care studentul le efectuează în laboratoarele de profil publice sau private cu care universitatea are acorduri de colaborare;
 3. dezvoltă abilitățile profesionale și de cercetare necesare pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltarea carierei.
 4. dezvoltă capacitatea studentului de a gândi analitic, critic și independent, abilități necesare pentru rezolvarea problemelor complexe specifice profesiei;
 5. permite pregătirea aprofundată într-un domeniu care asigură diagnosticul, terapia și monitorizarea bolilor;
 6. oferă o înțelegere avansată a proceselor și cunoștințe aplicate în domeniul Biochimiei clinice, pentru o abordare critică a modului în care sunt utilizate investigațiile de laborator pentru un diagnostic clinic corect;
 7. dezvoltă o cunoaștere de bază a mecanismelor responsabile de apariția tulburărilor clinice și a modului în care metodele de laborator sunt utilizate pentru investigarea parametrilor biochimici, diagnosticul și gestionarea pacienților;
 8. oferă cadrul necesar cunoașterii și înțelegerii utilizării tehnologiei și metodelor analitice relevante pentru domeniul de specializare, posibilitatea aprecierii active a dinamismului dezvoltării acestora și o abordare inovativă și creativă in implementarea lor;
 9. dezvoltă competențe în gestionarea și managementul unui laborator de profil care duce la furnizarea de servicii de laborator de calitate, în conformitate cu EN-ISO 15189 și criteriile esențiale European Syllabus EC4.

La sfârșitul perioadei de formare absolvenții vor dobândi următoarele competențe:

Competenţe profesionale:

 • analiza și interpretarea rezultatelor analizelor realizate în laboratoarele de profil biomedical;
 • implementarea și dezvoltarea de noi metode de analiză statistică și bioinformatică în laboratoarele de profil biomedical;
 • implementarea și dezvoltarea de noi metode analitice specifice laboratoarelor de profil biomedical;
 • asigurarea controlului calității și auditului intern în laboratoarele de profil biomedical;
 • consultanță pentru alți profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi: medici de laborator, medici generaliști, medici specialiști și asistenți medicali de laborator;
 • integritate profesională;
 • nivel ridicat de autonomie în realizarea sarcinilor profesionale.

Competenţe transversale:

 • competențe lingvistice (cel puțin o limbă de circulație internațională);
 • capacitatea de documentare, analiză și integrare a datelor din literatura de specialitate;
 • utilizarea noțiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice;
 • analiza statistică a datelor clinice prin utilizarea de aplicații specifice;
 • capacitatea de rezolvare a problemelor complexe în implementarea unei culturi a calității în laboratoarele de profil biomedical;
 • capacitate de integrare în echipe multidisciplinare;
 • capacitate de organizare și eficiență în gestionarea activităților desfășurate;
 • înțelegerea și integrarea principiilor de moralitate necesare adoptării și menținerii unui comportament etic în laboratoarele de profil biomedical;

Cui ne adresăm:

 1. absolvenți de studii universitare de licență din domeniul biomedical (biologie, medicină, farmacie, chimie, etc) interesați de cunoașterea și aprofundarea problemelor complexe ale laboratoarelor de profil;
 2. specialiștilor din instituțiile bio-medicale care doresc să se perfecționeze în domeniul Biochimie clinică/ Biochimie medicală.

Programul BioClinAp este destinat celor care:

 1. doresc să acumuleze competențe și să dezvolte o gamă largă de abilități practice importante pentru o carieră în Domeniul biomedical;
 2. consideră Domeniul biomedical fascinant și doresc să aprofundeze, să înțeleagă mecanismele proceselor normale si patologice;
 • iii. sunt interesați în realizarea unei cariere profesionale în clinică sau industria farmaceutică.

Candidații care vor sa acceseze acest program de master ar trebui să dețină cunoștințe minime generale în următoarele discipline: chimie anorganică, chimie organică, chimie analitică, biochimie, biologie celulară și moleculară, anatomie, fiziologie, genetică.

Statutul profesional

Absolvenții Programului de Master profesional Biochimie Clinică Aplicată:

 • pot profesa în laboratoarele de profil din domeniul Biomedical în sistemul de sănătate public sau privat (Biochimie clinică/ Medicală, Hematologie, Toxicologie, Imunologie Clinică, Patologie Medicală, Genetică Medicală, Diagnostic Molecular, Fertilizare in vitro, etc), companii de distribuție produse tehnice și medicale, institute de cercetare, companii cu profil medical, alimentar, farmaceutic, biotehnologic, etc.
 • au competența de a efectua analize de laborator, în conformitate cu legislația în vigoare și vor putea fi angajați în laboratoare de profil biomedical din sistemul sanitar de stat sau privat ca biochimist specialist, grupa majoră 2, conform clasificării COR, echivalent cu 2131 ESCO – Biochimist la nivel european;
 • pot activa ca profesor în învățământ liceal și învățământul superior, în orice unitate de învățământ de stat sau privat, conform reglementărilor în vigoare, în condițiile promovării Modulului psiho-pedagogic, nivel II;
 • pot opta pentru studii doctorale fiind astfel capabili să ocupe poziții de top în domeniul academic sau în lumea științifică, precum și în companii private sau de stat cu profil specific;
 • Absolvenților acestui master, care au parcurs numărul maxim de ore de stagii de practică în laboratoarele clinice, li se recunoaște dreptul de liberă practică în laboratoarele de profil biomedical, conform legislației în vigoare.

 

Perioada de desfășurare a concursului de admitere:

Septembrie 2019.

Probe de concurs:

Proba 1: Examen scris tip grilă – 2 ore

Proba 2: Interviu pe baza unui eseu argumentativ în care candidatul demonstrează necesitatea parcurgerii acestui program de master profesional.

Tematică de concurs și Bibliografie:

 1. Proteinele globulare, Biochimei generală, Proteine, Glucide, Lipide, Vol. I, Anca Dinischiotu și Marieta Costache, Ed. Ars Docendi, 2004, pg. 86 – 98
 2. Lipide cu glicerol, Biochimei generală, Proteine, Glucide, Lipide, Vol. I, Anca Dinischiotu și Marieta Costache, Ed. Ars Docendi, 2004, pg. 206 – 214
 3. Componentele structurale ale acizilor nucleici, Biochimei generală, Acizi nucleici – structură și organizare, Vol. II, Marieta Costache și Anca Dinischiotu, Ed. Ars Docendi, 2004, pg. 11 - 41
 4. Vitamina A: metabolism, rol biologic, unități de activitate vitaminică, necesități nutriționale, hipovitaminoza, Biochimei generală, Vitamine și elemente minerale, Vol. III, Elena Ionică și Marieta Costache, pg. 43 – 62
 5. Vitamina B12: metabolism, rol biochimic, unități de activitate vitaminică, necesități nutriționale, hipovitaminoza și avitaminoza, Biochimei generală, Vitamine și elemente minerale, Vol. III, Elena Ionică și Marieta Costache, pg. 236 – 243
 6. Clasificarea și nomenclatura enzimelor, Enzimologie, partea I, Diana Dinu, Ed. Ars Docendi, 2003, pg: 11 – 27, pg: 36 – 38
 7. Tipuri de metode utilizate în determinarea activităților enzimatice, Enzimologie, partea I, Diana Dinu, Ed. Ars Docendi, 2003, pg: 73 – 81, pg. 90 – 92
 8. Electroforeza, Enzimologie, partea I, Diana Dinu, Ed. Ars Docendi, 2003, pg. 106 – 114
 9. Cromatografia de schimb ionic, Enzimologie, Diana Dinu, partea I, Ed. Ars Docendi, 2003, pg. 116 – 120
 10. Generalități asupra soluțiilor, Echilibre omogene în chimia analitică, Luminița Vlădescu, Ed. Didactică și Pedagogică, 2003, pg. 3-19