3 locuri/granturi de studii finantate de la bugetul de stat, din care

  • 2 locuri cu frecventa cu bursa
  • 1 loc cu frecventa/frecventa redusa fara bursa

5 locuri cu taxa