UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Biologie

Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate

 

A N U N Ț

 

În ziua de 28 mai 2019

ora  10,00 în Sala 101 a PCBE,  Facultatea de Biologie

 

 

va avea loc pre-susținerea TEZEI de DOCTORAT intitulată:

 

“Food quality as a factor explaining Daphnia presence and dynamics in human impacted lakes”/ “Calitatea hranei ca factor explicativ al prezenței și dinamicii genului Daphnia în lacuri impactate antropic

 

 

de către

 

ENACHE I. IOANA

 

în vederea obținerii titlului de doctor în Știința mediului