Toţi candidaţii admişi la BUGET sau la TAXĂ trebuie să depună la Secretariat  în perioada 24 - 26 septembrie 2018, o cerere (tipizat de la Secretariat) pentru confirmarea locului.

Candidaţii admişi la buget, trebuie sa prezinte la secretariat actele de studii în original.  Neprezentarea actelor de studii în original

la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă şi chitanţa care confirmă achitarea sumei de 1700 lei.

 Taxa se achită la  Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

Candidaţii care au depus 2 dosare și au fost admişi la ambele specializări de master, vor confirma specializarea pentru care optează la buget, şi vor decide dacă se retrag de la cealaltă specializare, sau vor urma doua specializări, una fiind obligatoriu la taxa până în data de 26 septembrie 2018.

Retragerea dosarelor se face în perioada 24 - 26 septembrie 2018, intre orele 9-12.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries