1. Se accepta acoperirea costurilor deplasarilor celor care participa la conferinte, stagii de perfectionare (scoli de vara), stagii de cercetare, viziteaza laboratoare sau intilniri internationale iportante pentru departament/facultate/uiversitate. Cererea se trimite electronic printr-un email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. E-mail-ul trebuie sa includa anexat rezumatul cu care se va participa la conferinta, programul de cercetare din laboratorul vizitat sau scrisoarea de acceptare daca este vorba de o scoala de vara/curs de perfectionare. Nu se accepta prezentarea la conferinte a unor date deja publicate sau participari fara lucrari. Prezentarile orale au prioritate fata de prezentarile poster.
  2. Daca solicitantul s-a inregistrat deja la conferinta si a rezervat bilete de transport si cazare, va mentiona
     aceste costuri si cat este acoperit din alte surse de finantare. Daca aceste operatiuni inca nu s-au realizat,
     trebuie mentionat un cost estimativ al deplasarii si cat va fi acoperit din alte surse de finantare. Deplasarile in care se solicita acoperirea partiala a cheltuielilor au prioritate fata de solicitari de acoperire totala (trasport, cazare, taxa de participare). Costuri partiale sutinute de burse oferite de organizatori sau organizatii internationale au prioritate fata de costuri paertiale acoperite de contracte de cercetare.
  3. Suma totala disponibila se va imparti intre solicitanti.  Vor primi "burse" primii N din clasament, astfel incat sa nu ramana bani neutilizati.
  4. Clasamentul se va realiza de catre comisia desemnata de seful de departament. Vor avea prioritate la obtinerea finantarii cadrele didactice cu post de asistent sau lector si/sau cu titlul de doctor obtinut in urma cu mai  putin de 10 ani si/sau angajati in departament pe un post didactic in urma cu mai putin de 10 ani.

 

Lect. dr. Tudor Selescu

Prof. dr. Dan Mihailescu