EXTINDEREA DURATEI ACTIVITĂȚII STUDENTULUI-DOCTORAND (ÎNTRERUPERE, PRELUNGIRE, GRAȚIE)

 

PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

După efectuarea unui an (12 luni) de grație/prelungire/amânare, aprobarea unei noi perioade de grație/prelungire/amânare se face numai în baza unui Raport de progres întocmit și susținut de studentul-doctorand în cadul unei întâlniri cu comisia de îndrumare și a unui Referat de progres întocmit de conducătorul științific împreună cu membrii comisiei de îndrumare.

Studentul-doctorand care dorește o nouă perioadă de grație/prelungire/amânare de 6 luni va depune la secretariat următoarele documente:

  • Cerere perioadă grație/prelungire/amânare
  • Raport de progres student-doctorand
  • Referat de progres conducător științific

În acestă categorie nu intră studenții doctoranzi care au beneficiat de întreruperea studiilor doctorale pe bază de motive medicale sau creștere copil.