EXTINDEREA DURATEI ACTIVITĂȚII STUDENTULUI-DOCTORAND (ÎNTRERUPERE, PRELUNGIRE, GRAȚIE)

 

PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

După efectuarea unui an (12 luni) de grație/prelungire/amânare, aprobarea unei noi perioade de grație/prelungire/amânare se face numai în baza unui Raport de progres întocmit și susținut de studentul-doctorand în cadul unei întâlniri cu comisia de îndrumare și a unui Referat de progres întocmit de conducătorul științific împreună cu membrii comisiei de îndrumare.

Studentul-doctorand care dorește o nouă perioadă de grație/prelungire/amânare de 6 luni va depune la secretariat următoarele documente:

  • Cerere perioadă grație/prelungire/amânare
  • Raport de progres student-doctorand
  • Referat de progres conducător științific

În acestă categorie nu intră studenții doctoranzi care au beneficiat de întreruperea studiilor doctorale pe bază de motive medicale sau creștere copil.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries