UniversitateadinBucurești                                                                                                                                                                           Aprobat

Facultatea de Biologie                                                                                                                                                        Rector,Prof.univ.dr.MirceaDUMITRU

Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie

Domeniul de studii universitare de doctorat: Știința mediului

Plan de învățământ

2017-2020

 

 

Denumire Discipline Semestrul I Semestrul II Finalizare ECTS
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Ore

curs

Ore

seminar

Ore

curs

Ore

seminar

Complexe ecologice Socio-Naturale 28       Examen 8
Capitalul Natural 28       Examen 7
Particularitățile cercetării științifice post-moderne (nivel 2 14       Examen 4
Sistemul Suport și Ciclul decizional 21       Examen 6
Documentarea și elaborarea lucrărilor științifice în domeniul ecologiei 21       Examen 5
Total ore și ECTS 91         30
Disciplină facultativă – Deontologia academică 14       V 3

 

Programul de cercetare științifică Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS
II. Activități pentru fundamentarea și elaborarea proiectelor de cercetare
2.1. Fundamentarea proiectului individual de cercetare (analiza, sinteza și integrarea cunoștintelor) Luna a 6-a         Raport de cercetare 1 (susținere în cadrul școlii doctorale) 15
2.2. Proiectarea, testarea și validarea programului individual de cercetare (formularea ipotezelor; pachetele de activități; organizarea la scară spațială și de timp; selectarea, verificarea și adaptarea metodelor de investigare și analiză a datelor)   Luna a 9-a        

Raport de cercetare 2 (susținere în cadrul școlii doctorale)

 

15
III. Activități de cercetare intensivă, analiză, sinteză, elaborare de rapoarte și redactare
3. Cercetare intensivă și extensivă în teren și laborator pe un interval de minim 2 ani (4 semestre)              
3.1. Analiza probelor/realizarea experimentelor   Semestrele II-V   Susținere raport intermediar 10
3.2. Analiza și evaluarea calității datelor   Semestrele II-V   Susținere raport intermediar 10
3.3. Interpretarea rezultatelor   Semestrele II-V   Susținere raport intermediar 10

3.4. Elaborarea raportului de cercetare

     (luna a 15-a)

  Semestrele II-V   Raport de cercetare 3 (susținere în cadrul școlii doctorale) 30
4. Redactarea, prezentarea și publicarea a minim două lucrari științifice   Semestrele II-V   Prezentarea draftului celor 2 lucrari și dezbateri 30
5. Redactarea și susținerea tezei         Semestrul VI Sustinere teză și dezbateri 30
Total ECTS             150
Total general ECTS 180
                   

 

Decan,                                               Director școală doctorală,

  Prof. dr. Carmen POSTOLACHE                                          Prof. dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC