DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR EUROPEAN UNION (EU) CITIZENS

DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS                 


 CALENDAR ADMITERE  

  • Înscrieri:  10 - 16 septembrie 2019, luni - vineri 9 -14; sâmbătă - duminică 9 -12
  • Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2019
  • Taxa de înscriere: 300 Lei

 

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA BUGET SAU LA TAXĂ DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

În perioada 23 - 25 septembrie 2019 candidaţii admişi la buget (cu bursă sau fără bursă), trebuie să prezinte la secretariat actele de studii în original. Neprezentarea actelor de studii în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă chitanţa care confirmă achitarea sumei de 3000 lei.

Taxa se achită la  Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

Retragerea dosarelor se face în perioada 23 - 25 septembrie 2019, intre orele 9-12.

 

METODOLOGIE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL BIOLOGIE si DOMENII DE EXPERTIZĂ / Ph.D. SUPERVISORS AND RESEARCH EXPERTISE

 

NUMĂR DE LOCURI

     Locuri la buget cu frecvență, cu bursă: 8

     Locuri la buget cu frecvență/frecvență redusă fără bursă: 8

     Locuri cu taxă (6000 Lei/an): 10

 

COMISIA DE ADMITERE

Președinte: Prof. dr. Zărnescu Otilia 

Membri

Prof. dr. Babeș Alexandru

Prof. dr. Costache Marieta

Prof. dr. Csutak Ortansa

Prof. dr. Lazăr Veronica

Secretar

Prof. dr. Avram Speranța

Membri supleanți                                                        Comisia de contestații

Prof. dr. Dinischiotu Anca                                              Prof. dr. Vassu Dimov Tatiana

Prof. dr. Mihăilescu Dan                                                Prof. dr. Cîmpean Anișoara

Prof. dr. Stoica Ileana                                                    Prof. dr. Șesan Tatiana-Eugenia

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries