Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie / PhD School in Ecology

 

 

Conducători de doctorat / PhD supervisors

 

 

Domenii de expertiză / Research expertise

Prof. dr. Angheluță Vădineanu

 

Prof. dr. Carmen Postolache

 

Prof. dr.

Geta Rîșnoveanu

 

Prof. dr. Costel Negrei

 

Prof. dr. Mariana Carmen Chifiriuc

Dinamica structurii, rolului şi funcţiilor populaţiilor/speciilor în cadrul ecosistemelor /Dynamics of the structure, role and functions of populations/species within an ecosystem

 

 

 

 

 

Compoziţia, structura, procesele şi funcţiile ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme (land/waterscapes) / Composition, structure, processes and functions of ecosystems and ecosystem complexes (land/waterscapes)

 

 

 

 

 

Sisteme Socio-Ecologice (Sisteme cuplate Om-Natură) / Socio-ecological systems (Combined Human-Nature systems)

 

 

 

 

 

 

Identificarea, cartarea şi evaluarea (monetară şi non-monetară) a serviciilor ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme / Identification, mapping and assessment (monetary and non monetary) of services related to ecosystems and ecosystem complexes

 

 

 

 

 

 

Indicatori şi indici pentru monitorizarea şi evaluarea integrităţii componentelor CN şi sustenabilităţii SSE / Indices and indicators for the monitoring and the evaluation of CN components integrity and SSE sustainability

 

 

 

 

 

Disponibilitatea de a conduce teze de doctorat în limbi de circulaţie internaţională/ Availability to supervise

 PhD theses written in other languages

English

 

English

 

English

 

French

 

English