Consorțiul “UNIVERSITARIA” este compus din următoarele universități:

  • Universitatea din București
  • Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj Napoca 
  • Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Universitatea de Vest din Timișoara
  • Academia de Studii Economice din București