TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2019

  

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

şcolii doctorale

Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti)

 

X

 

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile „Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara

 

X

 

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti

 

X

 

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.)

 

X

 

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M.

 

X

 

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa

 

X

 

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme

 

 

X

 

* Minim Nivel B2

 

 Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

  1. BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54