Tip DISCIPLINA Subprogram 1  Subprogram 2 
Managementul Integrat al Poluării Mediului Managementul Integrat al Capitalului Natural
SEM. I SEM II SEM I SEM II
C L/S VER CR C L/S VER CR C L/S VER CR C L/S VER CR
OB Teoria ecosistemică și dezvoltarea durabilă 2 1   7         2 1   7        
OB Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților 2 1   7 2 1   7 2 1   7 2 1   7
OB Capitalul natural: compoziție, structură, funcții 1 0.5   4         1 0.5   4        
OB Principii generale ale managementului integrat şi adaptativ 1 0.5   4         1 0.5   4        
OB Organizarea spaţio-temporală a infrastructurii şi programelor de cercetare și monitoring 1 1   5         1 1   5        
opt Cadrul legislativ și instituțional pentru asigurarea calităţii mediului         2 1   6                
opt Indicatori și indici de monitorizare a calității mediului         2 1   7                
opt Indicatori și indici de monitorizare ai stării ecologice a capitalului natural                         1 1   4
opt Elemente de economie ecologică                         1 0.5   4
opt Sisteme informaţionale geografice (GIS)                         1 2   5
OB Metode de stocare, analiză și interpretare a datelor          1 2   7         1 2   7
OB Studii de caz/Activitate de cercetare /Aplicații practice de teren   3*   3   2*   3   3*   3   2*   3
Facultativ Gândire critică 2 2   3         2 2   3        
Facultativ Comunicare, negocieri şi relaţii publice         2 2   3         2 2   3
TOTAL 14   30 14   30 14   30 14.5   30
                                   
Tip DISCIPLINA Subprogram 1  Subprogram 2 
Managementul Integrat al Poluarii Mediului Managementul Integrat al Capitalului Natural
SEM. III SEM IV SEM III SEM IV
C L/S VER CR C L/S VER CR C L/S VER CR C L/S VER CR
opt Metode și tehnologii pentru prevenirea și controlul poluării 2 1   7 1 2   7                
opt Managementul deșeurilor 2 2   7                        
OB Evaluarea impactului de mediu al proiectelor, strategiilor și programelor de dezvoltare 1 1   5         1 1   5        
OB Evaluarea și managementul riscului 1 0.5   4         1 0.5   4        
opt Procedee și mijloace de participare în ciclul decizional                 1 0.5   3        
opt Managementul bazinelor hidrografice                 1 2   6 1 1   6
opt Managementul ariilor protejate                 1 2   6 1 1   6
OB Studii de caz/Activitate de cercetare /Aplicații practice de teren   3.5*   7   10*   23   3*   6   9*   18
  Coordonarea şi evaluarea studiilor de caz / activităţilor de cercetare /Aplicații practice de teren           1**               1**    
TOTAL 14   30 14   30 14   30 14   30

 

* 1 CR reprezintă 15 ore activitate desfăşurată de student, ce nu se normează pentru cadrul didactic

1** reprezintă numărul de ore de coordonare şi evaluare efectuate de cadrul didactic, care se normează.

OB = obligatoriu

opt = optional