Cadrul naţional al calificărilor pentru care programul de master "Managementul integrat al capitalului natural" pregăteşte resursă umană (Nivelul de instruire 4: studii superioare)

 

Cod COR Domeniul Ocupaţia
2133* Specialiști în domeniul protecției mediului 213301 Expert ecolog
213302 Inspector de specialitate ecolog
213303 Referent de specialitate ecolog
213305 Ecolog
213306 Specialist arii protejate**
213307 Inspector de specialitate în gospodarirea apelor
213308*** Consilier ecolog
2310 Profesori în învăţământul superior 231004 Preparator învățământul universitar
231001 Asistent universitar
231003 Lector universitar
231002 Conferențiar universitar
231005 Profesor universitar
2330 Profesori în învățământul secundar**** 233001 Profesor în învățământul liceal, postliceal    
233002 Profesor în învățământul gimnazial
2131 Biologi, Botaniști, Zoologi și Asimilați 213146 Cercetator în ecologie și protecția mediului
213147 Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului

 

*Grupa de baza 2133 face parte din
Grupa majora 2 - Specialiști în diverse domenii de activitate
Subgrupa majora 21 - Specialiști în domeniul științei și ingineriei
Grupa minora 213 - Specialiști în științele vieții

 

Specialiștii în domeniul protecției mediului studiază și evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și a preveni deteriorarea continuă a mediului.

 

**Ocupație introdusă prin Ordinul MMFPS 177/2012, respectiv Ordinul INS 81/2012.

 

***Codul ocupației a fost modificat prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013. Anterior ocupația avea codul 213113, fiind în grupa de bază biologi, botaniști, zoologi și asimilați.

 

****Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.