UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 7.04.2017, ora 12

în Sala de Fiziologie animală a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

EFECTE CINETICE ȘI TROFICE ALE CHEMOKINELOR CXCL1 ȘI CXCL2 ASUPRA NEURONILOR SENZITIVI PRIMARI

de către  

 

 

Marinescu Antonia Teona (Deftu)

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 


 

 

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 16.02.2017, ora 11

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a  Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

Studiu comparativ privind biologia și ecologia vidrei – Lutra Lutra (L., 1758) în două habitate – arii protejate diferite din estul României

de  către  

Bouroș George

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 14.09.2016, ora 15

în Laboratorul de Microbiologie al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Markeri fenotipici și genotipici de patogenitate la tulpini de streptococi β-hemolitici izolate din exsudate nazo-faringiene”

de către  

 

Simionescu Diana (Ionescu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  20.07.2016, ora 10

în Sala de Conferințe Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

 

” MOLECULAR MARKERS IN SALMONIDS”

de  către  

 

KHALAF MIAD

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 


 Applied bioinformatics for life science/Bioinformatica aplicata pentru stiintele vietii