Învăţământ şi educaţie

Învăţământ preuniversitar (gimnazial şi liceal)

Învăţământ superior (după dobândirea titlului de doctor)

Învăţământ informal

NGO-uri

 

Cercetare ştiinţifică

Institute de cercetare de profil

Institute de cercetare cu profil ecologic

Centre de cercetare afiliate universităţilor

 

Sectorul administrativ

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării rurale

Agenţii de mediu

Direcţii silvice

Administraţia Ariilor protejate

 

Sectorul privat

Firme de consultanţă şi management

Intreprinderi private orientate spre monitoring

 

 

Ocupaţii corespondente în COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)

 

2131 - Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi

213101 - Consilier biolog

213102 - Expert biolog

213104 - Referent de specialitate

213136 - Cercetător în Biologie

213137 - Asistent de cercetare în biologie

231001 - Asistent universitar

231002 - Conferenţiar universitar

231004 - Lector universitar

229904 - Profesor în învăţământul gimnazial

254102 - Asistent de cercetare în biologie

254108 - Asistent de cercetare în botanică

221118 - Biolog

221120 - Botanist

254101 - Cercetător în biologie

254107 - Cercetător în botanică

254111 - Cercetător în ecologie şi protecţia mediului

414119 - Conservator bunuri culturale

221105 - Consilier botanist

221113 - Consilier ecolog

221106 - Expert botanist

221107 - Inspector de specialitate botanist

242311 - Monitor mediu înconjurător

232201 - Profesor în învăţământul gimnazial

232101 - Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

221104 - Referent de specialitate biolog

221108 - Referent de specialitate botanist

233101 - Profesor în învăţământul primar

231006 - Profesor universitar