Oportunităţi profesionale oferite de programele de master:

Managementul Integrat al Capitalului Natural

Sustainability of Socio-Ecological Systems

 

Domenii

Instituţii:

Activităţi asociate:

ACADEMIC

 • Învăţământ superior, cercetare

 • Dezvoltare profesională ulterioară asigurată prin programele de Doctorat

ADMINISTRATIV

 • ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ:

 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

 

 • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ:

 • Direcţii agricole judeţene

 • Agenţii de mediu

 • Direcţii silvice

 • Administraţii bazinale de apă

 • Oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Agenţii: APIA, LEADER

 

 • AGENŢII NAŢIONALE

 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Centrul Naţional de Cartografie

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

 • Programul de dezvoltare rurală (LEADER)

 

 • ADMINISTRAŢIA LOCALĂ

 • Primarii; consilii

 

 • Implementarea strategiilor / legislatiei în domeniu

 • Monitorizare

 • Consultanţă

 • Managementul resurselor;

 • Managementul biodiversităţii

 • Protecţia mediului

 • Planificarea teritoriului;

 • Managementul reţelelor ecologice naţionale;

 • Implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică

 • Implementarea proiectelor de dezvoltare rurală

 

AFACERI

 • Firme de consultanţă şi management

 • Companii multinaţionale

 • Intreprinderi private

 

 • Asistenţă şi consultanţă de specialitate

 • Implementarea planurilor de management

 • Monitoring

 • Controlul poluării

COMUNICARE

 • Învăţământ formal

 • Învăţământ informal

 • Mass media

 • ONG-uri

 • Învăţământ şi educaţie

 • Comunicare

 • Informare