Masterul de Genetică Aplicată şi Biotehnologie este agreat şi recunoscut de OBBCSSR şi permite absolvenţilor obţinerea avizului de liberă practică (ALP) (http://www.obbcssr.ro/genetica_si_biologie_moleculara.html).

 

Prezentare generală

 • se axează pe direcţiile actuale de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul geneticii  Structura
 • abordează cu precădere nivelul molecular al proceselor genetice Plan de învăţământ
 • cursuri moderne, cu program flexibil, cadre didactice tinere, dinamice:

documentaţie în format digital / studiu individual / explicaţii interactive / evaluare continuă

 • laboratoare moderne, dotate la standardele internaţionale ale cercetărilor de genetică Labs si Simuna
 • suplimentar: pregătire în domeniul redactării lucrărilor ştiinţifice
 • Nou: la cerere, cursurile pot fi organizate total/parţial în limba engleză
 • tematici de dizertaţie racordate la cerinţele actuale ale societăţii către domeniul geneticii
 • colaborare cu parteneri economici potenţiali angajatori: institute de cercetare bio-medicală, laboratorare de stat şi private de analize genetice, biochimice, criminalistice, microbiologice, biotehnologice

 

Organizat de:  Departamentul de Genetică, în colaborare cu :

Dept. de Microbiologie-Botanică şi cu Dept. de Biochimie şi Biologie moleculară

Coordonator program: Prof.dr. Ileana Stoica

 

Pentru cine

Acest program de master este deschis tuturor absolvenţilor Facultăţilor de Biologie, Biotehnologie, Medicină umană și veterinară, Farmacie, Chimie, Fizică, Agronomie, Politehnică, Psihologie etc

 

Perspective

Deschidere pe piaţa forţei de muncă

-      centrele de cercetare din cadrul Facultăţii de Biologie

-      institute de cercetare bio-medicală

-      clinici / laboratoare private de reproducere asistată

-      clinici / laboratoare de diagnostic molecular pre- şi postnatal al unor maladii umane

-      laboratoare de genetică judiciară

-      laboratoare conexe fabricilor ce utilizează biotehnologii (ind. alimentară, farmaceutică, cosmetică)

-      laboratoare conexe sistemului naţional de supraveghere agro-zoo-veterinar

-      laboratoare conexe agenţiilor de protecţia mediului

-      laboratoare din cadrul clinicilor medicale de stat şi private

Continuarea studiilor prin doctorat

în genetică / microbiologie / biochimie şi biologie moleculară,

sub îndrumarea conducătorilor de doctorat implicaţi

 

Durata: 4 semestre, din care 3 sem. cu activităţi didactice (14 ore /săpt) şi 1 sem. elaborarea tezei de dizertaţie

 

Forma de învăţământzi

 

Admitere 2018: Se organizează în luna septembrie si constă in două probe:

 

 1. Examen scris tip grilă – 2 ore 
 2. Interviu privind un subiect ales de candidat, din domeniul geneticii, ce ar putea deveni o temă de cercetare. 

 

Tematica:

 

 1. Cromozomul la organisme pro- si eucariote
 2. Replicarea materialului genetic

 

Bibliografie

 

 

Cursurile si extrasele din carte sunt încărcate ca fişiere PDF și pe site-ul: http://genetmicro.blogspot.com

 

 

Date de contact:

Prof.dr. Ileana Stoica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof.dr. Tatiana Vassu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Conf. dr. Diana Pelinescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dept de Genetică 021-311.80.77