Grila in format Word sau pdf

 

 

Precizări de întocmire a dosarului pentru gradația de merit


 • Dosarul se depune la secretariat până la data de 31 ianuarie a anului în care se cere gradația. Tabelul completat al fiecărui candidat se postează pe site-ul facultății (INTRANET) până la data de 31 ianuarie.

 • Se ia în considerare activitatea din ultimii 5 ani.

 • În dosar documentele doveditoare se pun în ordinea menționată în tabel.

  • Pentru articole: copie după prima pagină

  • Pentru cărți, monografii, manuale, capitole din cărți: copie după copertă, Editură/ISBN, cuprins

  • Brevete: copie după prima pagină

  • Conferințe: coperta volumului și rezumatul

  • Document doveditor pentru membru în comitete științifice, academii, societăți, colective de redacție, editor, profesor invitat, premii, evaluator, referent

  • Pentru activitățile de promovare în mass-media se depune la dosar articolul din ziar/revistă; link-ul către înregistrarea radio/video, programul TV în care este menționată apariția

 • Pentru citări și indicele Hirsch se atașează la dosar pagina care se obține în Scopus, Web of Science sau Google Scholar Citations (My citations).

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries