NOI CONCEPTE SI STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA CUNOASTERII UNOR NOI STRUCTURI BIOCOMPATIBILE IN BIOINGINERIE


Director proiect: Prof. Dr. Marieta Costache

 

 

Rezumat

Acord parteneriat

Plan de realizare a proiectului

Dezvoltarea resursei umane

Diseminarea rezultatelor

Rapoarte de cercetare

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezumat

 

In ingineria tisulara, cunostintele combinate de biologie si inginerie sunt directionate spre posibilitatea restaurarii unui tesut pierdut sau lezat. Scopul principal al acestui proiect este consolidarea unui colectiv trans-disciplinar de cercetatori ce colaboreaza in realizarea unor constructii celule-suport cu posibile aplicatii in regenerarea/repararea tesuturilor moi si tari si nu presupune tentative pre-clinice si clinice. Acest proiect are trei obiective specifice:

1. Obtinerea de noi structuri suport 3-D destinate cultivarii de osteoblaste si celule stem din maduva osoasa umana (hMSC), in vederea obtinerii de constructii celule-suport  caracterizate arhitectural si mecanic, utilizabile in ingineria tesutului osos;

2. Dezvoltarea unor strategii de regenerare a tesutului adipos prin im-plantatarea celulelor stem adulte derivate din tesut adipos uman (ADAS) in structuri scaffold 3-D, ce mimeaza matricea extracelulara (ECM),  destinate reconstructiei unor defecte ale tesuturilor moi (traume severe, arsuri profunde sau rezectii de tumori);

3. Studiul efectelor cultivarii in sistem 3-D si a factorilor de crestere asupra diferentierii condrogenice a celulelor ADAS in vederea obtinerii unor modele de investigare a potentialului lor de regenerare a tesutului cartilaginos;

Proiectul prezinta viabilitate, elemente de noutate, complexitate si un caracter interdisciplinar deoarece: 1) este implicat un consortiu format din parteneri cu competente complementare in domeniile  biologiei celulare si moleculare, chimiei si fizicii materialelor, precum si a stiintelor ingineresti; 2) partenerii au staf-uri cu o buna reputatie stiintifica in domeniul lor, ce au experienta manageriala necesara, resursa umana si echipamente performante; 3) relatiile dintre parteneri au fost consolidate partial in timpul unor colaborari anterioare. Indeplinirea obiectivelor acestui proiect este o provocare stiintifica pentru orice echipa stiintifica din lume.

 

 

ACORD  DE PARTENERIAT

 

Programul:

IDEI

Tipul proiectului:

Proiecte complexe de cercetare exploratorie

Cod proiect:

ID 248

 

1. TITLUL PROIECTULUI


Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de asociere in vederea implementarii proiectului PCCE – Cod CNCSIS 248:

NOI CONCEPTE SI STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA CUNOASTERII UNOR NOI STRUCTURI BIOCOMPATIBILE IN BIOINGINERIE

 

2. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT


2.1. La realizarea proiectului sunt implicati urmatorii parteneri:

Denumirea organizatiei

Calitatea echipei de cercetare

Coordonatorii echipei de cercetare

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI – DEPARTAMENTUL DE BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

Coordonator P1

Prof. Dr. Costache Marieta

III   INSTITUTULDE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU – LABORATORUL DE CELULE STEM SI TERAPIE CELULARA

Partener P2

Acad.Dr. Simionescu Maya

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI – FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

Partener P3

Prof. Dr. Ing. Iovu Horia

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI– CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI TEHNOLOGII ECOLOGICE

Partener P4

Prof. Dr. Demetrescu Ioana

INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU

Partener P5

Dr. Popa Mihai Vasile

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA- CENTRUL DE BIOMATERIALE, INSTITUTUL DE CERCETARI EXPERIMENTALE SI INTERDISCIPLINARE

Partener P6

Prof. Dr. Simon Viorica

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE BUCURESTI

Partener P7

Dr. Ing. Dimonie Doina

 

2.2. Cei 7 coordonatori ai echipelor de cercetare constituie Consiliul de Coordonare al Proiectului (CCP), care este condus de directorul proiectului;

2.3. Avand in vedere derularea in timp a activitatilor partenerilor «Bio» (P1 si P2) si «Ing» (P3, P4, P5, P6, P7) si inter-dependenta realizarii lor, transmiterea structurilor suport 3-D de la partenerii «Ing» la partenerii «Bio» se va realiza pe baza unui proces verbal de predare-receptie in care exista detalii privind data livrarii si caracteristicile suporturilor cerute prin Anexa Iia – Planul de realizare a proiectului;

2.4. Caracterizarea avansata a structurilor suport 3-D insamantate sau nu cu celule umane se va realiza numai pe baza unui proces verbal de predare-receptie in care partenerii «Bio» (P1 si P2) propun spre analiza numai suporturile biocompatibile;

2.5. CCP va rezolva situatiile in care un partener nu-si executa obligatiile contractuale in termen, afectand si activitatile altor parteneri

 

3. DATE DESPRE PARTENERI


P1 Universitatea din Bucuresti, cu sediul In Bucuresti, bd. M. Kogalniceanu nr.36-46, sector 5,  Cod 050107, tel: 307.73.00, fax: 3077354, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., inregistrata la Registrul Comertului, cod fiscal 4505502, cont bancar IBAN: RO68TREZ7055003XXX000088, Trezoreria Sector 5 Bucuresti, reprezentata prin Rector Prof. Dr. Ioan PInzaru, Contabil Sef Adrian Albu si Director  Proiect Prof. Dr. Marieta Costache, tel. 318.15.75, Fax: 318.15.75, email: marietaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P2 Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu", cu sediul In Bucuresti, str. P.B. Hasdeu, nr. 8, sector 5,  Cod postal P.O. BOX 35-14, RO-050568, tel: (012)3194518, fax (021)3194519, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod unic de inregistrare 239, cod fiscal 4364268, cont bancar IBAN: RO42TREZ7055003xxx000071, Trezoreria Sector 5, Bucuresti, reprezentata prin Director Dr. Victor Jinga, Contabil Sef Vasilica Popescu si  coordonator echipa Acad. Dr. Maya Simionescu, tel. (012)3194518, Fax:. (021)3194519, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P3 Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, cu sediul In Bucuresti, str. Spl. Independentei nr. 313, sector 6, Cod postal 060042, tel: 021/4029461, fax: 021/41153 65, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., inregistrata la Registrul Comertului nr. 175/03.08.1948, cod fiscal 4183199, cont bancar IBAN: RO09TREZ7065003XXX000021, Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentata prin Rector Prof. Dr. Ing. Ecaterina Andronescu, Contabil Sef Ec. Dorina Adamescu si   coordonator echipa Prof. Dr. Ing. Horia Iovu, tel. 021/402 39 22, Fax: 021/402 38 44, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P4 Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Cercetari pentru Protectia Mediului si Tehnologii Ecologice, cu sediul In Bucuresti, str. Polizu,  nr.1, sector 1,  Cod  011061,  tel. 021-3154193, fax: 021-3154193, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod fiscal 4183199306, cont bancar IBAN: RO36TREZ706502509X005635,  Trezoreria Sector 6, reprezentata prin Director Prof.dr. Aurelia Meghea, Contabil Sef Ecaterina Ticu si coordonator echipa Prof. Dr. Ioana Demetrescu, tel. 021-4023930 Fax:. 021-3154193,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P5 Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu", cu sediul in Bucuresti, str. Spl. Independentei nr. 202, sector 6,  Cod 060021, tel: 021 3121147, fax: 021 3121147., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., inregistrata la Registrul Comertului nr.-, cod fiscal 4267176, cont bancar IBAN: RO03TREZ7065003XXX000032, Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentata prin Director Dr. Mihai V. Popa, Director Economic Ec. Gabriela Constantinescu si  coordonator echipa Dr. Mihai Vasile Popa, tel. .021 3163101, Fax: 021 3121147, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P6 Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, cu sediul In Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr..1, Cod 400084, tel: 0264-405300, fax: 0264-591906, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , inregistrata la Registrul Comertului nr.- 3414,  cod fiscal 4305849, cont bancar IBAN: RO19TREZ2165003XXX006747, Trezoreria Cluj, reprezentata prin  Rector Prof.Dr. Andrei Marga, Director Economic Ec. Istvam Pusok si   coordonator echipaaProf.Dr. Viorica Simon, tel. 0264-405300, Fax: 0264-591906, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P7 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie Bucuresti - ICECHIM Bucuresti, cu sediul In Bucuresti, Splaiul Independentei nr.202, sector 6,  Cod 060021, tel: 0213153299, fax: 0213123493, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., inregistrata la Registrul Comertului nr.- J/40/14364 / 07.09.2004  cod fiscal RO 2627996, cont bancar IBAN: RO36TREZ7065069XXX001861, RO89TRZ7065070XXX003379 Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentata prin  Director General Ing. Sanda Velea, Director Economic Constantin Toader si coordonator echipa Dr.Ing. Doina Dimonie tel. 0723458834; Fax: 0213123493, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI


4.1. Obtinerea de noi structuri suport 3-D destinate cultivarii de osteoblaste si celule stem din maduva osoasa umana, in vederea obtinerii de constructii celule-suport  caracterizate arhitectural si mecanic, utilizabile in ingineria tesutului osos;

4.2. Dezvoltarea unor strategii de regenerare a tesutului adipos prin implantatarea celulelor stem adulte derivate din tesut adipos uman (ADAS) in structuri scaffold 3-D, ce mimeaza matricea extracelulara,  destinate reconstructiei unor defecte ale tesuturilor moi (traume severe, arsuri profunde sau rezectii de tumori);

4.3. Studiul efectelor cultivarii in sistem tridimensional si a factorilor de crestere asupra diferentierii condrogenice a celulelor ADAS in vederea obtinerii unor modele de investigare a potentialului lor de regenerare a tesutului cartilaginos.

 

5. PERIOADA DE PARTENERIAT IN CADRUL PROIECTULUI :

36 luni: 01.06.2010 – 31.05.2013

 

6. RESPONSABILITATILE IN CADRUL PROIECTULUI


6.1. Partenerii vor executa activitatile descrise in conformitate cu Anexa IIa –Plan de realizare a proiectului – parte integranta a prezentului Acord, dupa cum urmeaza:

 

Partener

Activitatile din Planul de realizare la care participa

P1

2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2,10, 2.11, 2.12, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

P2

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

P3

1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2.5, 2.9, 2.12, 3.5 si 3.11

P4

1.1, 1.3, 1.4, 2.5, 2.12 si 3.5

P5

1.5, 2.5 si 3.5

P6

1.2

P7

2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4

 

6.2. Partenerii s-au angajat inainte de contractare sa-si valorifice rezultatele experimentale prin publicarea unui numar important de articole ISI (a) care vor insuma un factor cumulat  60 (b) si prin depunerea a 3 brevete nationale (c) conform tabelului urmator:

 

Partener

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

 

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

P1

0

0

0

2

3

1

2

3

0

1

1

0

P2

0

0

0

2

3

0

2

3

0

1

1

0

P3

2

1.6

0

2

2

0

1

2

0

1

1

0

P4

4

4

0

4

5

0

4

4

0

2

2

0

P5

3

3,6

0

3

3,1

0

4

3

0

2

2

0

P6

1

0.8

0

2

1.5

0

2

2

0

1

1

0

P7

0

0

0

2

2,4

0

2

3

1

2

2

1

TOTAL

10

10

0

17

20

1

17

20

1

10

10

1

 

Fiecare publicatie sau orice rezultat aparut si raportat in urma cercetarii finantate de la bugetul de stat prin Autoritatea Contractanta va avea mentionat numele finantatorului si nr. de contract (This work was supported by CNCSIS –UEFISCSU, project number PNII – IDEI code 248/2010).

6.3. Contractorul P1 isi asuma responsabilitatea tehnica si supravegherea generala a executarii activitatilor conform Planulului de realizare a Proiectului;

6.4. Fiecare partener se angajeaza in actiunea de decontare a etapei in curs, conform specificatiilor din Anexa A, prin pregatirea urmatoarelor acte: (i) Proces verbal de avizare interna a rezultatelor, semnat de Comisia interna de avizare, (ii) Anexa I - Deviz cadru postcalcul - pentru suma aferenta etapei anului curent; (iii) Anexa Ia – Nota justificativa pentru utilizarea resurselor umane; (iv) Sinteza lucrarii (5-7 pagini), cuprinzand activitatea desfasurata si rezultatele obtinute comparativ cu obiectivele proiectului de cercetare; (v) Fisa de evidenta a cheltuielilor; (vi) Raport al auditului financiar intern; (vii) lucrarile publicate in extenso.

Documentele de decontare trebuie transmise Contractorului cu cel putin 10 zile inainte de data decontarii.

6.5. Fiecare partener se obliga sa raspunda de utilizarea sumelor obtinute conform Devizului cadru antecalcul propriu;

6.6. In functie de compozitia echipelor de cercetare implicate in proiectul PCCE 248, partenerii vor fi implicati in sustinerea logistica a pregatirii doctorale si post-doctorale a resursei umane;

6.7. In anul 2012 este prevazuta elaborarea/tiparirea unei monografii privind strategii de inginerie tisulara, cu contributia financiara a partenerilor implicati;

6.8. Pentru diseminarea rezultatelor cercetarii stiintifice partenerii vor organiza un workshop national in anul 2012;

6.9. Coordonatorii echipelor partenere se obliga sa actualizeze CV-urile membrilor echipei de cercetare in portalul www.cercetatori-romani.ro (existenta actualizata a CV-urilor va fi utilizata ca referinta pentru activitatea de monitorizare si evaluarea implementarii proiectului);

6.10. Coordonatorii echipelor partenere vor contribui la actualizarea permanenta a pagini individuale web a proiectului (in limba romana si engleza), conform conditiilor minimale cuprinse in modelul de pagina web ce va fi pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, punandu-se in evidenta rezultatele intermediare si finale;

6.11. Pentru a putea fi asigurata vizibilitatea internationala a proiectului, directorul si coordonatorii echipelor partenere se obliga de a transmite invitatii de participare la evenimentele asociate proiectului si catre expertii internationali ce au evaluat propunerea de proiect, lista de experti fiind pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta; invitatiile vor fi trimise cu o confirmare de primire;

6.12. Partenerii trebuie sa respecte normele deontologice ale cercetarii stiintifice precum si alte reglementari aplicabile;

6.13. Partenerii se angajeaza sa asigure secretul profesional pe durata contractului si, dupa caz, sa aplice prevederile privind regimul informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate In Romania si reglementarile MECTS – ANCS in acest sens (O. M. nr. 7079 / 03 aprilie 2003).

 

7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE SI EXPLOATARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE CORESPUNZATOARE REZUTATELOR ASTEPTATE

 

7.1. Rezultatele cercetarii obtinute pe baza derularii acestui contract finantat din fonduri publice apartin persoanei juridice executante;

7.2. Modul de exploatare a rezultatelor proiectului va fi decis de Consiliul de Coordonare a Proiectului. In cazul in care nu se va decide exploatarea comerciala a rezultatelor, acestea vor fi facute publice. Se va acorda o importanta deosebita protejarii drepturilor de proprietate intelectuala pre-existente;

7.3. Raportul de activitate prezentat de consortiu va fi editat de Autoritatea Contractanta Intr-o forma publicabila, astfel incat sa nu aduca atingere sau sa prejudicieze drepturile de proprietate intelectuala ale partilor In contract sau realizarea activitatilor prevazute In contract;

7.4. In privinta dreptului de proprietate intelectuala si industriala, exploatarea si diseminarea rezultatelor specifice obiectului contractului, se respecta prevederile legale in vigoare.

 

8. VALOAREA PROIECTULUI


8.1. Valoarea Contractului este de 7 000 000 lei  reprezentand suma totala alocata proiectului de la bugetul de stat, din care pentru anul bugetar:

 

ANUL

TOTAL (lei)

2010 (7 luni)

1 000 000

2011 (12 luni)

2 435 000

2012 (12 luni)

2 410 000

2013 (5 luni)

1 155 000

 

8.2. Pentru anul 2010 repartitia sumei alocate proiectului se realizeaza astfel: 30 % P1; 14 % P2; 15 % P3; 15 % P4; 9 % P5; 8 % P6 si 9 % P7;

8.3. Pentru anii bugetari 2011-2013 se vor incheia acte aditionale. Repartitia sumei alocate proiectului se va realiza pe baza gradului de implicare in etapa respectiva si a gradului de indeplinire a criteriilor de performanta in etapa precedenta, in urma negocierii intre parteneri;

8.4. Devizul cadru pentru etapa anului in curs, pentru fiecare partener, face parte din prezentul acord de parteneriat.

 

9. REGLEMENTARI PRIVIND CHELTUIELILE


9.1. Partenerii au obligatia de a utiliza sumele prevazute in Devizul cadru, exclusiv pentru realizarea activitatilor prevazute in prezentul contract de finantare. Daca situatia o impune, cu acordul Autoritatii Contractante, se pot efectua realocari Intre categoriile de cheltuieli prevazute in Devizul cadru cu conditia ca suma realocarilor cu semnul “+” sa fie egala cu suma realocarilor cu semnul ”-” si sa nu depaseasca 15% din total;

9.2.  Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul de stat in vederea realizarii proiectului sunt prevazute in Normele aprobate prin H.G. nr. 1579/2002;

9.3. Cheltuielile pentru dotari independente necesare realizarii proiectului vor fi prevazute numai pentru echipamentele procurate dupa data intrarii in vigoare a contractului si care: a) se inregistreaza de catre Contractor; b) au fost prevazute in Anexa IIa – Plan de realizare a proiectului;

9.4. Cheltuielile de personal vor include numai cheltuieli pentru echipa de cercetare a proiectului, prevazut in executia prezentului contract care asigura suport stiintific si tehnic sau specializat. La determinarea cheltuielilor salariale se au in vedere prevederile H.G. nr. 475 / 2007 privind aprobarea Planului National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II pentru perioada 2007 – 2013, privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare. Limita maxima cuprinde toate taxele si impozitele datorate de angajat si se aplica tututror veniturilor realizate de catre o persoana pentru participarea la unul sau mai multe proiecte in cadrul PN II;

9.5.  Cheltuielile de personal pentru deplasari, cuprinzand cazare, diurna, transport, se prevad si vor fi efectuate numai pentru realizarea activitatilor prevazute in contract si doar pentru membrii echipei de cercetare prevazute, conform legislatiei in vigoare, respectiv conform prevederilor din Hot. 1860 21 decembrie 2006, cu toate modificarile aduse la zi;

9.6. Sunt interzise cheltuieli directe sau indirecte cum ar fi: cheltuieli de distributie si marketing, cheltuieli de publicitate pentru a-si promova produsele si activitatile comerciale, cheltuieli de protocol nejustificate cu exceptia acelora necesare pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte parti, orice costuri legate de protectia rezultatelor obtinute in derularea activitatii, retineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, recuperarea pierderilor, cheltuieli inoportune si exagerate, orice profit, beneficiu si dividende;

9.7. Cheltuielile generale de administratie (regia) se calculeaza in conformitate cu legislatia in vigoare. Partenerii vor preciza metoda de calculatie si criteriul de repartizare a cheltuielilor indirecte;

9.8. Partenerii vor intocmi, pastra si tine o evidenta clara si detaliata, din punct de vedere financiar, a activitatilor derulate In cadrul contractului;

9.9. Pentru achizitia produselor si serviciilor necesare realizarii proiectului, partenerii vor aplica prevederile O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/ 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, cu toate modificarile aduse la zi.

 

10. MODALITATI DE PLATA


10.1. Autoritatea Contractanta efectueaza platile in cadrul prezentului acord in contul contractorului;

10.2. Contractorul UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, efectueaza platile in conturile partenerilor in maximum 20 zile de la primirea sumei de la UEFISCU

10.3. In vederea decontarii sumelor repartizate, Partenerii emit Cereri de Plata, iar Contractorul emite Ordine de Plata.

 

11.   RECEPTIA LUCRARILOR INTRE PARTENERI


Se va realiza la Sediul Partenerului 1 Contractor in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante.

 

12. MODIFICAREA ACORDULUI DE  PARTENERIAT


12.1. Prezentul Acord si Anexele sale pot fi modificate si/sau completate de comun acord cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

12.2. Modificarea acordului in functie de situatiile nou aparute, precum si reactualizarea lui, se va face in functie de contractul cadru si Actele aditionale incheiate cu UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR SI A CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCU).

 

13. DISPOZITII LEGALE


13.1. In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi nereglementate prin prezentul contract, se aplica dispozitiile O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr.324/2003 cu modificarile ulterioare, H.G. nr.1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare – dezvoltare si inovare.

 

14. ANEXE CARE FAC PARTE INTEGRANTA DIN ACORD


Un numar de sase anexe fac parte integranta din prezentul acord si trebuiesc completate individual de parteneri Inainte de Inceperea fiecarei etape:

Anexa I - Deviz cadru;

Anexa Ia – Nota justificativa pentru utilizarea resurselor umane;

Anexa IIa –Planul de realizare a proiectului;

Anexa Iib - Criterii minime de performanta asteptate

Anexa A – Procedura de contractare si decontare a lucrarilor;

Anexa B  - Clauze speciale;

Declaratie pe propria raspunde privind gradul de implicare a membrilor echipei de cercetare in alte proiecte nationale aflate in derulare.

Prezentul contract s-a incheiat in opt exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare de original, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractanta si cate un exemplar pentru fiecare partener.

 

FUNCTIA, NUMELE SI SEMNATURA RESPONSABILILOR DE PROIECT:


PARTENER 1: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Rector: Prof. Dr. Ioan Panzaru               Director proiect: Prof.Dr. Marieta Costache

PARTENER 2: INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU – LABORATORUL DE CELULE STEM SI TERAPIE CELULARA

Director: Dr. Victor Jinga            Coordonator echipa de cercetare: Acad. Maya Simionescu

PARTENER 3: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI – FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

Rector: Prof. Dr. Ing. Ecaterina Andronescu   Coordonator echipa cercetare: Prof.Dr.Ing. Horia Iovu

PARTENER 4: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI– CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI TEHNOLOGII ECOLOGICE

Director: Prof.dr.Aurelia Meghea      Coordonator echipa cercetare : Prof. Dr. Ioana Demetrescu

PARTENER 5: INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU

Director si coordonator echipa cercetare: Dr. Mihai Vasile Popa

PARTENER 6: UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA- CENTRUL DE BIOMATERIALE, INSTITUTUL DE CERCETARI EXPERIMENTALE SI INTERDISCIPLINARE

Rector: Prof. Dr. Andrei Marga                Coordonator echipa cercetare: Prof. Dr. Viorica Simon

PARTENER 7: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE BUCURESTI

Director General Ing. Sanda Velea       Coordonator echipa cercetare: Ing.Dr. Doina Dimonie

 

Plan de realizare a proiectului

 

Programul:

IDEI

Tipul proiectului:

Proiecte complexe de cercetare exploratorie

Cod proiect:

ID 248

 

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI IN ANUL 2010


Denumirea proiectului: NOI CONCEPTE SI STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA CUNOASTERII UNOR NOI STRUCTURI BIOCOMPATIBILE IN BIOINGINERIE


Obiective

Activitati

Rezultate livrate pe etapa

1. Obtinerea de noi structuri suport 3-D destinate cultivarii de osteoblaste si celule stem din maduva osoasa umana (hMSC), in vederea obtinerii de constructii celule-suport caracterizate arhitectural si mecanic, utilizabile in ingineria tesutului osos

1.1. Prepararea si caracteri-zarea de noi compozite polimerice hibride bazate pe biomolecule naturale (colagen) si polimeri sintetici (poliacizi si polialcooli); manipularea structurii si compozitiei lor in vederea cresterii proprietatilor osteo-conductive si osteoinductive

 

a. Obtinere de filme si membrane prin “solution casting” [P3]

Mostre de filme si membrane. Buletine de incercari privind analizele spectroscopice

b. Caracterizarea stabilitatii suporturilor prin DSC [P3]

Buletine de incercari privind analizele termice

Buletine de incercari privind analizele de microscopie electronica

c. Caracterizarea stabilitatii supor-turilor prin DTA si DTG [P3]

Participarea la BiomMed (Romania, 2010), ICAMS (Romania, 2010)

d. Caracterizarea structurala  FTIR [P4]

Buletine de analiza structurala ATR-FTIR

1.2. Sinteza si caracterizarea unor suporturi anorganice nanostructurate vitroase/ ceramice

 

a. Sinteza unor matrici suport anorganice calco-fosfatice si calco-silicatice vitroase [P6]

Protocoale sinteze

b. Determinarea conditiilor de tratament termic pentru obtinerea probelor vitro-ceramice [P6]

Protocoale sinteze

c. Sinteza probelor vitro-ceramice [P6]

Protocoale sinteze

d. Caracterizarea prin DTA, TG, DRX, analiza de porozitate si distributie de particule a matricilor anorganice vitroase [P6]

1 articol ISI submis/acceptat

 

e. Caracterizarea prin DTA, TG, DRX, analiza de porozitate si distributie de particule a probelor vitroceramice [P6]

Buletine de analiza

1.3. Modificari moleculare ale polimerilor resorbabili prin introducerea unei faze anorganice pentru obtinerea unor compozite hibride bioactive nanoporoase cu proprietati osteoconductive

 

a. Caracterizarea stabilitatii suporturilor prin DSC [P3]

1 articol ISI submis/acceptat

 

b. Caraterizari structurale prin spectroscopie XPS [P3]

Buletine de incercari privind analizele spectrale

c. Caracterizari structurale (FTIR)     [P4]

Buletine de analiza structurala ATR-FTIR

1.4. Procesarea unor aliaje metalice in vederea cresterii biocompatibilitatii lor

 

a. Obtinerea electrochimice a structurilor autoorganizate de nanotuburi pe aliaje Ti (TiAlNb) [P4]

Raport de cercetare privitor la procesarea Ti Al Nb prin ablatie laser, acoperiri compozite hibride polimerice, obtinerea elctrochi-mica a structurilor autoorganizate de nanotuburi. Buletine de analiza de suprafata a structurilor noi obtinute si buletine de caracterizare electrochimica

b. Analiza de suprafata (AFM) si caracterizarea electrochimica a electrozilor modificati tip nanotuburi [P4]

Participarea la 4th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices”

BiomMedD’2010, 23 – 25 sept. 2010, Sinaia, Romania, DURACOSIS 2010

c. Elaborare electrozi aliaj Ti/TiO2 modificati prin acoperiri tip com-pozite polimerice  hibride [P4]

3 articole ISI submis/acceptat

 

d. Procesare electrozi aliaj de Ti (TiAlNb ) prin ablatie laser [P4]

Dezvoltarea resursei umane prin pregatire doctorala in tara si stagii de pregatire in strainatate. (3 doctoranzi

1.5. Modificarea filmelor pa-sive prin activare electrochi-mica; studiul comportamen-tului suporturilor rezultate in fluide fiziologice simulate

 

a. Obtinerea filmelor pasive acti-vate pe suporturi de Ti si TiAlV prin metode electrochimice [P5]

Stabilirea protocolului experi-mental de activare electrochimica; Selectarea parametrilor optimi de activare; Suporturi activate

b. Stabilirea prin metode electro-chimice (voltametrie ciclica, pola-rizare Tafel, EIS, monitorizare po-tential in circuit deschis si gradi-enti de potential corespunzatori) a comportarii pe termen scurt a filmelor obtinute pe suporturi de Ti si TiAlV. [P5]

Raport de cercetare; Parametrii electrochimici ai suporturilor activate;Buletine de analiza privind vitezele de coroziune

1 articol ISI submis/acceptat

Participare la 4th International Conference BIOMMEDD 2010, 23-25 Sept., Sinaia, Romania

e. Caracterizarea morfologica pe termen scurt a suprafetelor activate pe suporturi Ti si TiAlV prin SEM [P3] si [P5]

 

P5 Morfologia filmelor obtinute

1 articol ISI submis/acceptat

 

1.6. Optimizarea izolarii si cultivarii celulelor hMSC si celulelor osteoprogenitoare din maduva osoasa hemato-gena adulta umana [P2]

Stabilirea protocoalelor experimentale

 

1.7. Stabilirea numarului de probe si a formei lor de pre-zentare, in vederea parcur-gerii complete a bateriei de teste pentru dinamica populationala, morfologie, genomica si proteomica [P2, P3,P4,P5,P6].

 

1.8. Analiza comportamen-tului osteoblastelor pe diferi-te suporturi; examinare his-tologica si ultrastructurala [P2]

Buletine de analiza a viabilitatii celulare (in functie de numarul de probe furnizate de P3, P4,P5, P6)

 

1.9. Determinarea biocompa-tibilitatii osteoblastelor culti-vate pe diferite suporturi; studii de citotoxicitate si proliferare celulara [P2]

Buletine de analiza a biocompatibilitatii celulelor cultivate pe diferite suporturi

 

1.10. Inducerea diferentierii celulelor hMSC crescute pe suporturi scaffold si 2-D in prezenta factorilor osteoge-nici – identificarea markeri-lor specifici osteoblastelor [P2]

Buletine de analiza privind diferentierea celulelor hMSC pe suporturile furnizate de P3, P4, P5 si P6

1.11. Evaluarea in vitro a proprietatilor osteogenice a diferitelor suporturi – identi-ficarea markerilor specifici osteoblastelor [P2]

Buletine de analiza privind diferentierea celulelor hMSC pe suporturile furnizate de P3, P4, P5 si P6

Participarea la “The 3rd

International Conference on Advanced Materials and Systems” – ICAMS 2010, Bucuresti, 16-18 septembrie, 2010

2. Dezvoltarea unor strategii de regenerare a tesutului adipos prin implantatarea celulelor stem adulte derivate din tesut adipos uman (ADAS) in structuri scaffold 3-D, ce mimea-za matricea extracelu-lara (ECM), destinate reconstructiei unor de-fecte ale tesuturilor moi (traume severe, arsuri profunde sau rezectii de tumori)

2.1. Crearea unor suporturi polimerice tip hidrogel, bio-compatiblile si biodegrada-bile destinate regenerarii tesutului adipos

Realizarea hidrogelurilor prin procedee de reticulare fizica si/sau chimica a polimerilor naturali si /sau sintetici si a amestecurilor acestora [P7]

 

- Protocoale privind metodele de obtinere hidrogeluri

 

- Hidrogeluri pentru caracterizare

2.2. Caracterizarea hidroge-lurilor prin masurarea pro-prietatilor bioingineresti definitorii pentru aplicatie. Primul nivel de selectie

Evaluarea puritatii, caracteristi-cilor structurale si de gonflare in mediul apos. Studiul stabilitatii in timp, a toxicitatii produsilor de degradare si a comportamentului la sterilizare [P7]

 

- Protocoale pentru evaluarea puritatii, caracteristicilor structurale, gonflarii, stabilitatii in timp, toxicitatii, sterilizarii.

- Buletine de analiza hidrogeluri

- Corelatii si concluzii preliminare metoda – proprietati

2.3. Evaluarea biocompatibi-litatii in vitro a suporturilor 3-D selectate – al doilea nivel de selectie [P1]

Buletine de analiza a biocompa-tibilitatii celulelor insamantate pe suporturi (in functie de numarul de probe furnizate de P7)

2.4. Stabilirea numarului de hidrogeluri si a formei lor de prezentare, in vederea par-curgerii complete in conditii optime a intregului set de teste pentru biocompatibili-tate si diferentiere [P1, P7]

P7 - Numar hidrogeluri

2.5. Caracterizarea avansata a structurilor scaffold tip hidrogel selectate

 

a.Caracterizarea structurala (FTIR ) [ P4]

Buletine de analiza structurala ATR-FTIR

1 articol ISI submis/acceptat

b. Caracterizarea termica prin DTA, TGA, DSC [P3]

1 articol ISI submis/acceptat

 

c. Determinarea caracterului hidrofil-hidrofob [P4]

Buletine analiza privind balanta hidrofil – hidrofob

d. Caracterizarea rugozitatii prin AFM [P4]

Buletine analiza de suprafata AFM

e. Caracterizarea porozitatii prin microscopie SEM [P3 si [P5]

P5 Stabilirea protocolului experi-mental de caracterizare a porozitatii

P5 Buletine de incercari privind parametrii de porozitate

1 articol ISI submis/acceptat

2.6. Optimizarea metodelor de izolare a celulelor ADAS si de cultivare a lor in sisteme 2-D [P1]

Stabilirea protocoalelor experi-mentale de recoltare a probelor de tesut adipos, de izolare a ce-lulelor ADAS si de cultivare a lor

2.7. Inductia diferentierii adi-pogenice in sistem 2-D in prezenta unor factori adipo-genici, monitorizarea proce-sului si identificarea marke-rilor specifici adipocitelor [P1]

Buletine de analiza privind evo-lutia markerilor specifici diferitelor etape de diferentiere adipocitara si optimizarea procesului de diferentiere

2.9. Caracterizarea proprie-tatilor mecanice si vasco-elastice ale hidrogelurilor

Evaluarea modulului de compre-sie, rezistenta la compresie [P3]

 

- lucrari ISI, factor cumulat 10

- Sustinerea logistica a pregatirii  doctorale si post-doctorale a re-sursei umane [P1,P3, P4, P5, P6]

- Coordonarea si monitorizarea activitatilor efectuate de catre parteneri [P1]

- Constituirea unei pagini web a proiectului [P1].

 

 

 

Diseminarea rezultatelor

 

Diseminarea rezultatelor in anul 2010

 

Lucrari publicate/acceptate spre publicare


1. D. Ionita, M. Prodana, R. Vasilescu, P. Drob, BSA/HA Coating on Titanium Alloy for Direct Bond Formation, Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 522: pp. 268/ [568]–272/ [572], 2010, Impact Factor 0.462 [P4, P5]

2. M. Mindroiu, C. Pirvu, R. Ion, I. Demetrescu, Comparing performance of nanoarchitectures fabricated by Ti6Al7Nb anodizing in two kinds of electrolytes, Electrochimica Acta 2010, article in press, Impact Factor 3.35 [P4, P1]

3. V. M. Mindroiu, C. Pirvu, S. Popescu, I. Demetrescu, Polypyrrole Electrodeposition on Ti6Al7Nb Alloy in Aqueous and Non-aqueous Solutions, Rev. Chim. (Bucharest), 390-394, 61,Nr.4 , 2010, Impact Factor 0.552 [P4]

4. R. Ciceo Lucacel, M. Maier, V. Simon, Structural and in vitro characterization of TiO2-CaO-P2O5 bioglasses, J. of Nano-Crystalline Solids, in press [P6]. 

 

Participarea la 4th International Conference BIOMMEDD 2010, 23-25 Sept., Sinaia, Romania cu urmatoarele lucrari:


1. B.Galateanu, C.M.Ciofrangeanu, V.Mitran, A.Cimpean, S.Nae, D.Iordachescu, Preliminary studies on regenerative potential of hADSC in tissue engineering, 4th International Conference BIOMMEDD 2010, 23-25 Sept., Sinaia [P1]

2. V. Mitran, S. Popescu, C. Ciofrangeanu, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., R. Ion, A. N. Gleizes, D. Iordachescu,  A.Cimpean, In vitro behaviour of human osteoblasts on titanium supports coated with TiO2 films, 4th International Conference BIOMMEDD 2010, 23-25 Sept., Sinaia [P1]