Admitere 2017

 

Examenul de admitere va consta din doua probe:

1. O proba scrisă: scrisoare de intentie.

2. O proba orala:

 

  • Interviu pe baza scrisorii de intenţie.
  • Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a parţii originale din lucrarea de licenţă.

 

Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmărit. Metode. Principalele concluzii şi perspective.

 

 

 

 

 

 

[Poster]

 

Cursuri de zi, cu taxa, organizat in 4 semestre in care se prevad în medie 20 ore de activităţi didactice pe săptămână.

 

Fiecărui semestru îi corespunde un număr de 30 de credite, existând un număr de 120 de credite pe perioada studiilor de master.

 

 

 

 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studiile universitare de masterat absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii univesitare de licenţă şi absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă de lungă durată. Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară.

 

Personalul didactic

 

Prof. dr. FLONTA Maria Luiza

Conf. dr. AMUZESCU Bogdan

Conf.dr. GHETEA Ligia

Conf.dr. MARCU L APADAT  Mihaela

Conf. dr. RISTOIU Violeta

Conf. dr. STAICU Cristina

Conf. dr. SIMON Alexandra

Conf. dr. STRUNGARU Carmen

 

 
                 

PLANUL DE INVATAMANT

 

Semestrul I

 

 

Nr.

crt.

Disciplina

Nr.de ore

Evaluare

Nr. credite

obligatorii

C

AP

1.

Biologie evolutionista

 

2

2

E

6

2.

Elemente de antropologie biologica

 

2

2

E

6

3.

Genetica umana si populationala

 

2

2

E

6

4.

Primatologie

 

2

2

E

6

5.

Metodologie in cercetarea antropologica

 

2

2

C

6

Total ore pe activităţi

10

10

 

 

Total ore normate pe săptămână

20

 

Total examene/credite

 

30

 

 

 

 

Semestrul II

 

 

 

Nr.

crt.

Disciplina

Nr.de ore

Evaluare

Nr. credite

obligatorii

C

AP

1.

Particularitati anatomo-functionale adaptative la Homo sapiens

 

2

2

E

6

2.

Neurobiologia proceselor cognitive

 

2

2

E

6

3.

Organizarea sociala umana.

Evolutia adaptarilor si interactiunilor om-ambianta

3

2

E

6

4.

Procesarea datelor experimentale si biostatistica

 

2

2

E

6

5.

Activitate de cercetare / teren

 

3

C

6

Total ore pe activităţi

9

11

 

 

Total ore normate pe săptămână

20

 

Total examene/credite

 

30

 

 

 

Semestrul III

 

Nr.

crt.

Disciplina

Nr.de ore

Evaluare

Nr. credite

obligatorii

C

AP

1.

Statistica aplicata stiintelor antropologice

 

1

3

E

6

2.

Sexualitatea umana, familia si investitia parentala

 

2

2

E

6

3.

Posesia si controlul resurselor. Agresivitatea umana

 

2

2

E

6

4.

Comunicarea, charisma si manipularea

 

2

2

E

6

5.

Seminarii transdisciplinare

 

2

C

6

Total ore pe activităţi

7

11

 

 

Total ore normate pe săptămână

18

 

Total examene/credite

 

30

 

 

 

Semestrul IV

 

 

 

Nr.

crt.

Disciplina

Nr.de ore

Evaluare (E/V))

Nr. credite

obligatorii

C

AP

1.

Cercetare stiintifica si pregatirea lucrarii finale

0

20

V

30

Total

0

20

 

30

 

 

Total: 120 credite
 

 

Dovezile biologice ale originii si evolutiei hominidelor sunt dezbatute in cursurile : Biologie evolutionista, Elemente de antropologie biologica, Genetica umana si populationala si Primatologie,  aspectele comportamentale fiind dezvoltate in cursurile de Antropologie etologica (Organizarea sociala umana. Evolutia adaptarilor si interactiunilor om-ambianta, Sexualitatea umana, familia si investitia parentala, Posesia si controlul resurselor. Agresivitatea umana si Comunicarea, charisma si manipularea ).

 

 

 

 

Continuitate si unicitate in caracterizarea speciei umane este o tema cuprinsa in cursurile: Elemente de antropologie biologica, Particularitati anatomo-functionale adaptative la Homo sapiens, Neurobiologia proceselor de cognitie si Comunicarea, charisma si manipularea.

 

 

 

Evolutia bio-culturala a omului este dezbatuta pe larg in cursurile de Antropologie etologica (Organizarea sociala umana. Evolutia adaptarilor si interactiunilor om-ambianta, Sexualitatea umana, familia si investitia parentala, Posesia si controlul resurselor. Agresivitatea umana si Comunicarea, charisma si manipularea ).

 

 

 

In plus sunt prevazute numeroase mese rotunde si seminarii transdisciplinare care se vor desfasura cu participarea unor specialisti din tara si din strainatate. Astfel perspectivei biologice i se vor integra datele de cunoastere provenite din domenii foarte diverse precum: istorie, psihologie, sociologie, filosofie, lingvistica, arte plastice, muzica, stiinte juridice, arhitectura, stiinte economice si politice.

 

 

 

Masterul cuprinde un curs special de . Metodologie in cercetarea antropologica destinat strategiilor de cercetare in stiintele antropologice (observatie, interviu, chestionar, antropologie vizuala, etc.). Acestuia i se adauga capitole speciale destinate:

 

     -  metodelor moderne de evaluare a diversităţii genetice a speciilor (Biologie evolutionista)

 

     -  metodelor folosite in genetica umana (Genetica umana si populationala)

 

    - dobandirii abilitatilor de utilizare a instrumentelor specifice antropologiei biologice (Elemente de antropologie biologica)

 

 

 

Prin cursurile de Procesarea datelor experimentale si biostatistica si Statistica aplicata stiintelor antropologice se urmareste instruirea studentilor in vederea proiectarii adecvate  si optimizarii cercetarii, culegerii si interpretarii corecte a datelor experimentale si de observatie precum si a prezentarii/valorificarii stiintifice a rezultatelor obtinute

 

 

 

Probleme legate de implicatiile etice ale cercetarilor din domeniul stiintelor antropologice sunt abordate cu precadere in cursurile Biologie evolutionista, Elemente de antropologie biologica si Genetica umana si populationala .

 

 

In acelasi timp sunt analizate critic dintr-o perspectiva umanista (implicit etica), efectele activitatii umane asupra :

 

     - existentei si evolutiei speciilor (Biologie evolutionista)

 

     - interacţiunii dintre primatele umanoide şi cele neumanoide  (Primatologie)

 

     - starii de sanatate fizica si mentala a omului modern (Particularitati anatomo-functionale adaptative la Homo sapiens si  Neurobiologia proceselor de cognitie).

 

     - consecintelor psihologice, economice, politice si ecologice ale unor caracteristici specific umane ale comportamentului teritorial, agresivitatii, abilitatii de manipulare si receptivitatii la manipulare (cursurile Organizarea sociala umana. Evolutia adaptarilor si interactiunilor om-ambianta, Sexualitatea umana, familia si investitia parentala, Posesia si controlul resurselor. Agresivitatea umana, Comunicarea, charisma si manipularea)

 

     - impactului constrangerilor culturale asupra comportamentului uman (cursurile:  Sexualitatea umana, familia si investitia parentala, Posesia si controlul resurselor. Agresivitatea umana si Comunicarea, charisma si manipularea).

 
 

 

 
 

Masterul de Antropologie evolutionista – „Homo sapiens intre determinism biologic si diversitate culturala” se adreseaza licentiatilor in biologie, psihologie, sociologie, medicina, filosofie, istorie, lingvistica, arhitectura, arte, stiinte economice si politice, etc. interesati sa dobandeasca o perspectiva exhaustiva asupra originii si evolutiei bio-culturale a speciei umane.

 

 

 

In demersul nostru vom respecta principiile fundamentale ale cercetarii etologice formulate de Niko Tinbergen conform carora o problema data poate fi rezolvata odata ce sunt descifrate mecanismele imediate (proximate) referitoare la cauzalitate si evolutia ontogenetica precum si  mecanismele fundamentale (ultimate) referitoare la functia adaptativa si originea filogenetica a fenomenului investigat.

 

 

 

Studiul evoluţiei omului este un demers util, furnizând o solidă bază ştiinţifică pentru întelegerea multiplelor faţete ale omului şi societăţii umane. Această cunoaştere poate fi valorificată în toate domeniile legate de om şi societate, de la practicile legate de naştere, educaţie şi muncă pana la stabilirea politicilor locale şi naţionale.

 

 

 

Masterul va creşte competenţele celor ce doresc să urmeze o carieră didactică sau ştiinţifică în domenii ce au drept obiect de studiu omul. De asemenea va reprezenta un atu cognitiv semnificativ pentru cei ce vor urma o carieră în domenii precum medicina, consilierea şi asistenţa socială, politică, psihologie şi psihoterapie, drept, resurse umane, management, comunicare şi mass-media. Absolventii acestui master vor putea să işi valorifice competenţele obţinute în sectorul academic, ca personal didactic sau de cercetare, etc.

 

 

 

Modalităţile de lucru în sectorul guvernamental şi local sunt variate şi pot include gestionarea de studii pentru organismele guvernamentale sau locale, conducerea de investigatii criminalistice şi studiul comunităţilor locale minoritare. Absolventii pot fi absorbiţi şi de sectorul privat putându-şi folosi abilităţile în aplicaţii comerciale sau industriale, în furnizarea de consultanţă pe teme diverse variind de la săpături arheologice în zonele de dezvoltare urbană şi agricolă până la implicarea în campanii de publicitate.

 

Organizaţiile non-guvernamentale pot folosi de asemenea abilităţile dobândite de studenţi în cadrul masterului, aceştia putând creşte influenţa societăţii civile în deciziile la nivel local sau naţional.

 

 

În cadrul învăţământului preuniversitar posedarea unor cunoştinţe de antropologie evolutionistă va contribui atât la educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cât şi la o ajustare a perspectivei relaţiilor profesor/elev/parinte.

 

 

 

Masterul  se bucură de susţinere din partea Institutului de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Romane cu care există o colaborare ştiinţifică de lungă durată. Institutul ne va acorda sprijinul logistic şi ştiinţific pentru acoperirea unor aspecte antropologice particulare şi includerea studenţilor masteranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică pe şantiere de profil. In acest institut funcţionează un program doctoral in Antropologie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Admitere 2010

 

Lista articolelor pentru proba orala

 

  1. Francisco J. Ayala “Darwin and the scientific method” PNAS June 16, 2009, vol. 106, suppl. 1
  2. Felix Warneken, Frances Chen, and Michael Tomasello “Cooperative Activities in Young Children and Chimpanzees” Child Development, May/June 2006, Volume 77, Number 3, Pages 640 – 663
  3. Richard G. Klein “Darwin and the recent African origin of modern humans” PNAS September 22, 2009, vol. 106,  no. 38, 16009
  4. Johannes Krause, Carles Lalueza-Fox, Ludovic Orlando, Wolfgang Enard, Richard E. Green, Herna´n A. Burbano, Jean-Jacques Hublin,1 Catherine Ha¨nni, Javier Fortea, Marco de la Rasilla, Jaume Bertranpetit, Antonio Rosas, and Svante Paabo “The Derived FOXP2 Variant of Modern Humans Was Shared with Neandertals” Current Biology 17, 1908–1912, November 6, 2007
  5. Michael Tomasello, Malinda Carpenter, Josep Call, Tanya Behne, Henrike Moll "Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition” Behavioral and Brain Sciences (2005) 28, 675–735
  6. W. Tecumseh Fitch “An invisible hand” Nature Vol 449|11 October 2007
 
 
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries