Admitere 2017

Lista articolelor stiintifice pentru proba orala (vezi mai jos conditiile de admitere)

 


 

Prezentarea masteratului

  Cursuri de zi, cu taxa, organizat in 4 semestre in care se prevad în medie 20 ore de activităţi didactice pe săptămână.

 Fiecărui semestru îi corespunde un număr de 30 de credite, existând un număr de 120 de credite pe perioada studiilor de master.

Examenul de admitere va consta din două probe:

O probă scrisă: scrisoare de intenţie.

O probă orală:

 

 1. Interviu pe baza scrisorii de intenţie.

 

 1. Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă. Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii şi perspective.

 

 1. Cu trei săptămâni înainte de data admiterii, se afişează o listă de 5 articole ştiinţifice. Candidaţii îşi pot alege unul dintre cele 5 articole pe care trebuie să-l prezinte în mod critic într-o expunere orală de 10 minute. Este de apreciat modul în care candidatul comentează modul prin care autorii articolului îşi susţin şi demonstrează concluziile, punctele slabe ale articolului, modul în care se poate continua cercetarea prezentată în articol.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studiile universitare de masterat absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii univesitare de licenţă şi absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă de lungă durată. Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară.

Media generală se calculează prin luarea în considerare în proporţii egale a notelor obţinute la cele două probe de concurs. Admiterea se face pe baza ordinei ierarhice a mediei generale obţinute în urma concursului, iar la medii egale se realizează clasificarea pe baza rezultatelor de absolvire a ciclului de licenţă.

 Personal didactic

 1.  Prof. dr. MIHAILESCU Dan Florin
 2. Prof. dr. AVRAM Speranta
 3. Prof. dr. BABES Alexandru
 4. Conf. dr. RISTOIU Violeta
 5. Conf. dr. AMUZESCU Bogdan
 6. Conf. dr. RADU Beatrice Mihaela
 7. Conf. dr. Dana Cucu
 8. Asist. dr. Maria Mernea

Misiunea fundamentală a programului de masterat este formarea de specialişti înalt calificaţi în domeniile fiziologiei umane, animale şi biofizicii, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul concurenţial actual. Masterul vine ca o continuare firească a studiilor de licenţă, adresându-se studenţilor buni şi foarte buni, cu înclinaţii şi aptitudini certe, motivare şi pasiune pentru munca de cercetare. Prin acest masterat se asigură o pepinieră de cercetători şi cadre didactice care vor lucra în universităţi, institute de cercetare, centre de cercetare, clinici sau laboratoare bio-medicale din România, Uniunea Europeană sau din restul lumii.

 

Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:

- necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică.

- alinierea la standardele europene privind programele universitare de studii avansate.

- necesitatea formării de specialişti cu expertiză în domeniu.

 Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:

 1)  Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice achiziţionate în timpul studiilor de licenţă;

2)  Educarea raţionamentului analitic şi formarea de abilităţi experimentale pe baza bagajului de informaţii acumulate;

3)  Dezvoltare personală;

4)  Însuşirea de competenţe în cercetarea ştiinţifică;

5)  Atragerea tinerilor absolvenţi în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior românesc

6)  Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

7)  Adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene;

 

 Plan de învăţământ

Semestrul I

Disciplina

Ore de

curs/sapt.

Ore lucrari

practice/sapt.

Forma de

evaluare

(E/V)

UCT

Studii fiziologice ale efectului compusilor naturali in bioterapii 

2

1

E

5

Cercetari actuale in fiziopatologia sistemului nervos 

2

1

E

5

Metode actuale in fiziologia celulara si moleculara

2

2

E

5

Cercetari actuale in modelarea moleculara 

2

1

E

5

 Activitati de cercetare

0

7

V

10

Total

20

 

30

 

Semestrul al II-lea

 

 

Disciplina

Ore de

curs/sapt.

Ore lucrari

practice/sapt.

Forma de

evaluare

(E/V)

UCT

Cercetari actuale in neurobiologie 

2

1

E

5

Tehnici moderne in biomedicina 

2

2

E

5

Metode actuale in fiziopatologia sistemului nervos 

2

2

E

5

Cercetari actuale in domeniul structura-functie

cu aplicatii in farmacologie 

2

1

E

5

Activitati de cercetare

0

6

V

10

Total

20

 

30

 

 

Semestrul al III-lea

 

 

Disciplina

Ore de curs/sapt.

Ore lucr. practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Idei si metode in biologia cantitativa

2

2

E

5

Tehnici de proiectare a medicamentelor  in silico 

2

2

E

5

Cercetari actuale in fiziologia celulara si moleculara 

2

1

E

5

Metode actuale in modelarea moleculara 

2

2

E

5

Activitati de cercetare

0

5

V

10

Total

20

 

30

 

 

 

Semestrul al IV-lea

 

Disciplina

Ore de curs/sapt.

Ore lucr. practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Cercetare stiintifica si pregatirea lucrarii finale.

0

20

V

30

Total

20

 

30

 

 Total UCT : 120

 


 

 

Admitere 2017

 

Lista articolelor stiintifice pentru proba orala 

 

 1. Composition and Control of a Deg/ENaC Channel during Presynaptic Homeostatic Plasticity.Orr BO, Gorczyca D, Younger MA, Jan LY, Jan YN, Davis GW. Cell Rep. 2017 Aug 22;20(8):1855-1866

 2. Selective exclusion and selective binding both contribute to ion selectivity in KcsA, a model potassium channel. Renart ML, Montoya E, Giudici AM, Poveda JA, Fernández AM, Morales A, González-Ros JM. J Biol Chem. 2017 Aug 4.

 3. Changes in lipid membranes may trigger amyloid toxicity in Alzheimer's disease.Drolle E, Negoda A, Hammond K, Pavlov E, Leonenko Z.PLoS One. 2017 Aug 2

 4. Structures and transport dynamics of a Campylobacter jejuni multidrug efflux pump. Su CC, Yin L, Kumar N, Dai L, Radhakrishnan A, Bolla JR, Lei HT, Chou TH, Delmar JA, Rajashankar KR, Zhang Q, Shin YK, Yu EW. Nat Commun. 2017 Aug 1;8(1):171

 5. Structure and topology around the cleavage site regulate post-translational cleavage of the HIV-1 gp160 signal peptide. Snapp EL, McCaul N, Quandte M, Cabartova Z, Bontjer I, Källgren C, Nilsson I, Land A, von Heijne G, Sanders RW, Braakman I. Elife. 2017 Jul 28;6