In data de 20 mai 2022 se va organiza Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților Facultății de Biologie – Ediția 2022. Studenții din ciclurile de licență, master și doctorat interesați sunt invitați să trimită rezumatele pana la data de 21 aprilie 2022.

Rezumatele vor fi trimise la Prof Dr. Marieta Costache (marietacostache@gmail.com) si la Drd. Mirela Serban(mirey772002@yahoo.com).

Rezumatele vor fi publicate într-un volum de rezumate la Editura Universității din București. Fiecare participant la sesiune va primi un exemplar al acestui volum. Matrița rezumatului se poate accesa pe site-ul Facultății de Biologie.

Lucrările se vor organiza pe trei secțiuni și vor fi prezentate în fața unui juriu format din cadre didactice. Cele mai bune lucrări din fiecare secțiune vor fi premiate.

 Avem rugamintea ca profesorii coordonatori ai lucrărilor de licență, disertație master și tezelor de doctorat să informeze studenții și să se implice activ în această activitate.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!

Prof. Dr. Marieta Costache