CONTRACTE STUDII DOCTORALE 

1. Contract doctorat buget cu frecventa cu bursa_2022-09_Final.docx

2. Contract doctorat buget cu frecventa fara bursa_2022-09_Final.docx

3. Contract doctorat buget cu frecventa redusa_2022-09_Final.docx

4. Contract doctorat taxa IF_2022-09_Final.docx

5. Contract doctorat taxa cu frecventa redusa_2022-09_Final.docx

 

METODOLOGIE PRIVIND ÎNCURAJAREA PERFORMANȚEI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE A STUDENȚILOR DOCTORANZI/FORMULARE

Metodologia_activitatea de cercetare a stud-drd.pdf

Cerere de deplasare DOCTORANZI.doc

Nota de fundamentare Director SD.doc

Nota de fundamentare participare DRD comisie de indrumare doctorat.doc

Nota de fundamentare participare la manifestare stiintifica 1.doc

Nota de fundamentare participare la manifestare stiintifica 2.doc

Nota de fundamentare participare la manifestare stiintifica 3.doc

Nota de fundamentare participare la manifestare stiintifica 4.doc

Nota de fundamentare participare la manifestare stiintifica 5.doc

Nota de fundamentare participare la stagiu de cercetare.doc

Nota de fundamentare participare la stagiu de pregatire doctorala.doc

Nota de fundamentare publicare teza intr-o limba internationala.doc

Nota de fundamentare stagii mobilitate ERASMUS DAAD FULBRIGHT.doc

Nota de fundamentare stagiu cotutela.doc

Nota de fundamentare stagiu Doctor-Europaeus.doc

Nota de fundamentare sustinere conferinte scoli doctorale.doc

RAPORT DE ACTIVITATE.docx

Nota de fundamentare sustinere financiara asigurarea materiale echipamente necesare activitatii de cercetare a drd

Nota de fundamentare sustinere financiara pentru publicarea articolelor stiintifice

 

EXTINDEREA DURATEI ACTIVITATII STUDENTULUI DOCTORAND 

EXTINDEREA DURATEI DOCTORATULUI.pdf

Cerere întrerupere studii doctorale.doc/Cerere întrerupere studii doctorale.pdf

Cerere prelungire.doc/Cerere prelungire.pdf

Cerere perioada gratie.doc/Cerere perioada gratie.pdf

Cerere amanare susținere teza de doctorat.doc/Cerere amanare susținere teza de doctorat.pdf

 

DEPUNEREA TEZEI DE DOCTORAT IN VEDEREA SUSTINERII PUBLICE 

Procedura finalizare doctorat_2021-02-10_FINALA_om5229

CONȚINUT DOSAR SUSȚINERE PUBLICĂ/Formulare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13 CERERE fixare data sustinere publica actualizata

Anexa 13.1 CERERE fixare Data sustinere online

Anexa 13bis Declaratie concordanta teza depusa actualizata

Anexa 14 

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19 Opis acte dosar

Documente suplimentare dosar final sustinere publica (Secretariat școală doctorală)

NOTĂ: Anexele: 1, 4, 7, 8, 13, 13.1, 13 bis, 18 vor fi completate de studentul-doctorand.

          Anexele: 2, 3, 5, 6, 9,10,11, 12, 14,15, 16,17 vor fi completate în cadrul școlii doctorale.

 

PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Programul de prevenire a abandonului studiilor universitare de doctorat

Raport de progres student doctorand

Referat de progres coordonator stiintific

 

TAXE 2023

MORE INFOhttps://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat/