EXTINDEREA DURATEI ACTIVITĂȚII STUDENTULUI-DOCTORAND (ÎNTRERUPERE, PRELUNGIRE, GRAȚIE)

  • Cerere întrerupere studii doctorale (Pdf / Word)
  • Cerere perioadă de grație (Pdf / Word)
  • Cerere prelungire studii doctorale (Pdf / Word)
  • Cerere de amânare a susținerii tezei de doctorat (Pdf / Word)

Toate documentele pentru extinderea duratei activității studentului-doctorand (cerere întrerupere, prelungire, grație și dacă este cazul raportul de progres și referatul de progres) se aduc la secretariat (sau se trimit online la adresa secretariat@bio.unibuc.ro). 

Secretariatul verifică documentele, întocmește un raport cu situația doctorandului și le prezintă directorului școlii doctorale pentru a fi semnate.

Nu se aduc sau trimit documentele direct directorului școlii doctorale. 

 

PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

După efectuarea unui an (12 luni) de grație/prelungire/amânare, aprobarea unei noi perioade de grație/prelungire/amânare se face numai în baza unui Raport de progres întocmit și susținut de studentul-doctorand în cadul unei întâlniri cu comisia de îndrumare și a unui Referat de progres întocmit de conducătorul științific împreună cu membrii comisiei de îndrumare.

Studentul-doctorand care dorește o nouă perioadă de grație/prelungire/amânare de 6 luni va depune la secretariat următoarele documente:

În această categorie nu intră studenții doctoranzi care au beneficiat de întreruperea studiilor doctorale pe bază de motive medicale sau creștere copil.