Pentru doctoranzii înmatriculați până la 1 octombrie 2017, inclusiv 


Pentru doctoranzii înmatriculați începând cu data de 1 octombrie 2018

Baze de date internaționale (BDI) recunoscute:

Pentru obținerea titlului de doctor în biologie, doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2018 trebuie să îndeplinească criteriile din Anexa 19: Comisia de Biologie și Biochimie din ordinul 5.110/2018. Articolele BDI publicate din conținutul tezei de doctorat trebuie să se regăsească în una din bazele de date internaționale listate mai sus.

Articolele BDI care nu se regăsesc în niciuna din aceste baze de date nu se vor lua în considerare la acordarea titlului de doctor.