DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR EUROPEAN UNION (EU) CITIZENS

REFGISTRATION FORM

DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS     

REFGISTRATION FORM

RegistrationSeptember 2022    

Interview for Ph.D. admission: 2022

Ph.D. research proposal will be sent by e-mail to otilia.zarnescu@bio.unibuc.ro until September 2022

After registration, each PhD candidate will receive an email to register in Google Classroom - Admitere doctorat 2022 CALENDAR ADMITERE  

 • Înscrieriseptembrie 2022, la sediul Facultății de Biologie din Spl.Independenței 91-95 sau ONLINE (toate documentele pentru înscriere se trimit la adresa secretariat@bio.unibuc.ro).
    • Proiectul doctoral, Memoriul de activitate și Lista lucrărilor științifice publicate, toate în format Pdf, se trimit în ziua depunerii dosarului la secretariat și la adresa de mail otilia.zarnescu@bio.unibuc.ro
    • După depunerea dosarului, candidații vor primi un mail pentru înscrierea în Google Classroom - Admitere doctorat 2022. În Google Classroom vor fi postate toate informațiile referitoare la proba 2 - Interviu  
 • Concurs de admitere: septembrie 2022, ora 9
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 25 septembrie 2022
 • Taxă de înscriere: 300 Lei 

In funcție de modalitatea abordată pentru efectuarea plății taxei de înscriere sau a taxei de școlaritate, dovada plății poate fi:

                  Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată în format pdf

   On-line, pe site-ul: https://po.unibuc.ro/doctorat.php

   Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății

 

METODOLOGIE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL BIOLOGIE si DOMENII DE EXPERTIZĂ / Ph.D. SUPERVISORS AND RESEARCH EXPERTISE

 

NUMĂR DE LOCURI

     Locuri la buget cu frecvență, cu bursă: 10

     Locuri la buget fără bursă: 9, din care 1 loc este alocat pentru un candidat rrom

     Locuri cu taxă (6200 Lei/an): 20

Taxa de școlaritate se poate achita în 2 tranșe:

Tranșa I – până la 30 septembrie 2022 – 3.100 lei

Tranșa II – până la 31martie 2023 – 3.100 lei

 

COMISIA DE ADMITERE

Președinte: Prof. dr. Zărnescu Otilia 

Membri

Prof. dr. Babeș Alexandru

Prof. dr. Costache Marieta

Prof. dr. Csutak Ortansa

Prof. dr. Lazăr Veronica

Secretar

Prof. dr. Avram Speranța
 

Membri supleanți                                                           Comisia de contestații

Prof. dr. Dinischiotu Anca                                             Prof. dr. Cîmpean Anișoara

Prof. dr. Mihăilescu Dan                                                Prof. dr. Ristoiu Violeta

Prof. dr. Stoica Ileana                                                    Conf. dr. Georgescu Sergiu Emil