Abilitare

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 20 iunie 2024, ora 11, în Sala de conferințe a Platformei PCBE din cadul Facultății de Biologie va  avea  loc evaluarea și susținerea tezei  de abilitare  intitulată:

 

From epigenetics to genotoxicity; an integrated approach of the mechanisms involved in cellular differentiation

and diverse factors impacting the genetic material

de  către  

Conf. dr.  BURLIBAȘA Liliana

  

Componența comisiei de abilitare

Prof. univ. dr. Otilia Zărnescu - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Prof. univ. dr. Severin Emilia - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

C. Ș. I. dr. Anton Gabriela - Instititul de Virusologie „Stefan S. Nicolau”, Bucuresti

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. Stoica Ileana - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Prof. univ. dr. Cornea Petruța Călina - USAMV București - Facultatea de Biotehnologii


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

A N U N Ţ

În  ziua  de   30 iunie 2021, ora 11, în Sala de conferințe a Platformei PCBE din cadul Facultății de Biologie va  avea  loc evaluarea și susținerea tezei  de abilitare  intitulată:

 

CANALE IONICE CA SENZORI DE TOXICITATE ȘI ȚINTE TERAPEUTICE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI

de  către  

Conf dr. CUCU Daniela Marcela

  

Componența comisiei de abilitare

Prof. dr. Otilia Zărnescu - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Prof. dr. Tudor Luchian, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Biologie

CS.I dr. Adriana Georgescu  - Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu”, București

Membri supleanți:

Prof. dr. Eugenia Kovacs, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie