Scopul acestui chestionar este de a evalua nivelul de satisfacţie al studenților doctoranzi, referitor la calitatea studiilor universitare de doctorat oferite de Școala Doctorală de Biologie.

Fiecare răspuns este important și va rămâne ANONIM.

Prin acest chestionar sunt analizate mai multe categorii de variabile. Te rugăm să parcurgi și să răspunzi la toți itemii chestionarului, ținând cont de faptul că aceștia sunt organizați în 7 secțiuni.


The purpose of this questionnaire is to assess the level of satisfaction of doctoral students, regarding the quality of doctoral studies offered by the Doctoral School of Biology.

Each answer is important and will remain ANONYMOUS.

Through this questionnaire, several categories of variables are analyzed. We ask you to go through them and answer all the items of the questionnaire, taking into account the fact that they are organized in 7 sections.