UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

A N U N Ţ

În  ziua  de   30 iunie 2021, ora 11, în Sala de conferințe a Platformei PCBE din cadul Facultății de Biologie va  avea  loc evaluarea și susținerea tezei  de abilitare  intitulată:

 

CANALE IONICE CA SENZORI DE TOXICITATE ȘI ȚINTE TERAPEUTICE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI

de  către  

Conf dr. CUCU Daniela Marcela

  

Componența comisiei de abilitare

Prof. dr. Otilia Zărnescu - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Prof. dr. Tudor Luchian, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Biologie

CS.I dr. Adriana Georgescu  - Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu”, București

Membri supleanți:

Prof. dr. Eugenia Kovacs, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie