DOMENII DE EXPERTIZĂ / RESEARCH EXPERTISE

  • Biotehnologii vegetale / agricole / Plant / Agricultural biotechnologies
  • Biodiversitate / micodiversitate / Biodiversity / Mycodiversity
  • Fitopatogeni în diferite tipuri de ecosisteme / Phytopathogens in different ecosystems
  • Protecția plantelor și a mediului / Plant and environment protection
  • Taxonomia fungilor și plantelor / Fungal and plant taxonomy
  • Patologia plantelor / Plant pathology
  • Micologie generală și aplicată / General and applied mycology

CONTACT

  • Facultatea de Biologie, Aleea Portocalilor nr. 1-3, Departamentul de Botanică şi Microbiologie, camera 4-5, Laboratorul de Micologie şi Fitopatologie, parter
  • E-mail: tatianasesan@yahoo.com

**m.c. A.S.A.S – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice