Publicații doctoranzi care au obținut titlul de doctor în biologie în anul 2017


Băbănău (Grosu)Mirela 

Titlul tezei de doctoratCercetări privind rezistența la antibiotice și virulența tulpinilor bacteriene uropatogene izolate în ambulator

Cod dosar platforma REI: F-CA-4052/03.01.2017

Grosu M., Curutiu C., Ionescu B., Ionescu D., Bolocan A., Lazar V., Vassu T. 2016. Etiology and resistance patterns of uropathogenic strains isolated from ambulatory urinary tract infections. Biointerface Research in Applied Chemistry, 6 (2).


Bouroș George

Titlul tezei de doctoratStudiu comparativ privind biologia și ecologia vidrei – Lutra lutra (L., 1758) în două arii protejate diferite din estul României

Cod dosar platforma REI: F-CA-8152/04.08.2017


Dragomir Matei-Ionuț

Titlul tezei de doctoratSistematica, biologia, dinamica populațiilor și corelarea prezenței păsărilor (Aves) cu tipurile de habitate și influența antropică din Lunca Siretului inferior

Cod dosar platforma REIF-CA-8153/04.08.2017


Drăgulescu Elena Carmina

Titlul tezei de doctoratProfiluri genice de virulență și rezistență la tulpini de Staphylococcus aureus izolate în România

Cod dosar platforma REIF-CA-3362/12.12.2016

   • Drăgulescu EC., Codiță I., Nistor I., Coldea IL., Șerban R. 2018. Linezolid resistant Staphylococcus hominis isolated in a paediatric Romanian hospital. Romanian Biotechnological Letters 23 (1), 13255-13263. https://www.e-repository.org/rbl/vol.23/iss.1/7.pdf

 Gîtman Silvia Ștefania

Titlul tezei de doctorat: Preparare de noi glicozide și glicolipide  prin modificarea alternativă a substanțelor aglicon și a glucidelor


 Khalaf Miad

Titlul tezei de doctoratMolecular markers in salmonids

Cod dosar platforma REIF-CA-3185/07.12.2016


 Marinescu (Deftu) Antonia Teona 

Titlul tezei de doctoratEfecte cinetice și trofice ale chemokinelor CXCL1 și CXCL2 asupra neuronilor senzitivi primari

Cod dosar platforma REIF-CA-7547/10.07.2017


 Mihalache (Radu) Raluca Mihaela 

Titlul tezei de doctoratStudiul la nivel genetic și molecular al răspunsului imun în cursul infecției cu Pseudomonas aeruginosa la Drosophila melanogaster

Cod dosar platforma REIF-CA-3695/20.12.2016

   • Mihalache (Radu) MR., Ratiu AC., Neagu A., Lazar V., Chifiriuc MC., Ecovoiu AA.2018. Expression profiles of genes involved in mannose metabolism are modulated during experimental infection of Drosophila melanogaster males with Pseudomonas aeruginosa. Romanian Biotechnological Letters, 23 (1), 13225-13234. https://www.e-repository.org/rbl/vol.23/iss.1/4.pdf

 Mohammed Dyia Hussien

Titlul tezei de doctoratBioevaluation of nanotechnological solutions designed for antimicrobial applications

Cod dosar platforma REIF-CA-9950/06.11.2017


 Mureșan Andrei

Titlul tezei de doctorat: Bacterii lactice cu aplicații biomedicale - caracterizare și efecte probiotice

   • Mureşan A., Sârbu I., Pelinescu D., Ionescu R., Csutak O., Stoica I., Vassu-Dimov T. (2017). In vitro selection of some lactic acid bacteria strains with probiotic potential. Romanian Biotechnological Letters 23 (1), 13327-13339. https://www.e-repository.org/rbl/vol.23/iss.1/16.pdf

Neagu Alina

Titlul tezei de doctoratAnaliza comparativă a modulării răspunsului imun la Drosophila melanogaster și Apis mellifera infectate cu Pseudomonas entomophila

Cod dosar platforma REIF-CA-3692/20.12.2016

   • Neagu A., Rațiu AC., Mihalache MR., Lazăr V., Chifiriuc MC., Ecovoiu AA. 2016. Expression signature of some immunity genes trigered in Apis mellifera carpatica model by Pseudomonas entomophila experimental infection. RoAMI. Vol. 75 (1-2): 18-24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29616529/

Sârbu (Mocanu) Andreea Oana

Titlul tezei de doctorat: Effect of Roux-en-y gastric bypass surgery on NLRP3 inflammasome in obesity and type 2 diabetes

Cod dosar platforma REIF-CA-6105/03.04.2017


Simionescu (Ionescu) Diana 

Titlul tezei de doctorat: Markeri fenotipici și genotipici de patogenitate la tulpini de streptococi β-hemolitici izolate din exsudate nazo-faringiene

Cod dosar platforma REIF-CA-7004/07.06.2017

   • Ionescu D., Chifiriuc MC., Ionescu B., Cristea VC., Sacagiu B., Duta M., Neacsu G., Gilca R., Bleotu C., Bezirtzoglu E., Lazar V. 2015. Frequency and phenotypic virulence features of Streptococcus pyogenes strains isolated from throat carriage in Romanian population. Romanian Biotechnological Letters 20 (3), 10470-10477. http://www.rombio.eu/rbl3vol20/12.pdf

Stanciu Cătălin-Răzvan

Titlul tezei de doctorat: Studiu privind biologia şi dinamica populaţiilor de păsări răpitoare de zi (Aves: Falconiformes) din Dobrogea 

Cod dosar platforma REIF-CA-8927/10.10.2017


Tăbuș (Roman) Luminița

Titlul tezei de doctorat: Identificarea, caracterizarea chimică și evaluarea potențialului antimicrobian al unor extracte vegetale

Cod dosar platforma REIF-CA-9161/17.10.2017


Temelie Mihaela

Titlul tezei de doctorat: Mecanisme implicate în maladia Parkinson în procese mitocondriale și răspuns la stres

Cod dosar platforma REIF-CA-5205/20.02.2017


 Țînțu (Chelariu)Mihaela 

Titlul tezei de doctorat: Investigarea corelațiilor dintre compoziția microbiotei intestinale și parametrii biologici evaluați la pacienți cu sindrom metabolic

Cod dosar platforma REIF-CA-7750/19.07.2017

   • Chelariu M., Curutiu C., Ditu L.M., Ionescu D., Ionescu B., Chifiriuc MC., Vassu T., Lazar V. 2016. Composition of cultivable intestinal microbiota in patients suffering from obesity and type II diabetes. Biointerface Research in Applied Chemistry, 6 1580 - 1584. https://biointerfaceresearch.com/?page_id=1657

 •