Publicații doctoranzi care au obținut titlul de doctor în biologie în anul 2016


Constantin Marian

Titlul tezei de doctorat: Expresia unor gene angiogenice în neoplaziile de faringe și laringe

   • Constantin M., Iancu B., Iancu D., Manu D. A., Gheţea LG. 2017. Expression of some inflammatory and angiogenic Factors in oropharyngeal and laryngeal squamous cell carcinomas. Romanian Biotechnological Letters 22 (2), 12473. https://e-repository.org/rbl/vol.22/iss.2/20.pdf

 Deftu Alexandru Florian

Titlul tezei de doctorat: Efecte modulatorii mediate de receptorul CXCR2 în sistemul nervos periferic și central

 Din Ioana Mihaela

Titlul tezei de doctorat: Nanotoxicologia in vivo a unor agenți de contrast pe bază de magnetită folosiți în studii de imagistică

   • Radu (Balas) M., Din (Popescu) IM., Hermenean A., Cinteză O.L., Burlacu R., Ardelean A., Dinischiotu A. 2015. Exposure to iron oxide nanoparticles coated with phospholipid-based polymeric micelles induce biochemical and histopathological pulmonary changes in mice. International Journal Of Molecular Sciences 16, 29417–29435. http://www.mdpi.com/1422-0067/16/12/26173

 Dincă (Lazăr) Mihaela 

Titlul tezei de doctorat: Epidemiologia moleculară și histopatologia infecțiilor cu virusurile rujeolei și rubeolei în România

 Dinu Sorin

Titlul tezei de doctorat: Studii genomice și eco-epidemiologice ale unor virusuri din familia Flaviviridae

   • Dinu S., Cotar AI., Panculescu-Gatej IR., Falcuta E., Prioteasa FL., Sirbu A., Oprisan G., Badescu D., Reiter P., Ceianu CS. 2015. West Nile virus circulation in south-eastern Romania, 2011 to 2013. Eurosurveillance 20 (20): pii=21130. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21130

   • Prioteasa LF., Dinu S. 2015. Falcuta E., Ceianu C.S.Established population of the invasive mosquito species Aedes albopictus in Romania, 2012-14. Journal of the American Mosquito Control Association, 31 (2), 177-181. http://www.bioone.org/doi/abs/10.2987/14-6462R

   • Dinu S., Pănculescu-Gătej IR., Florescu SA., Popescu CP., Sîrbu A., Oprişan G., Bădescuc D., Franco L., Ceianu CS. 2015. Molecular epidemiology of dengue fever cases imported into Romania between 2008 and 2013. Travel medicine and infectious disease, 13 (1), 69-73. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893914002154

 Hoțoleanu (Guțanu) Corina Loredana 

Titlul tezei de doctorat: Prepararea și testarea enzimatică a unor substrate precromogene și cromogene pe bază de sisteme aromatice

   • Gutanu CL., Iga DP. 2016. Indirect enzymatic assay of D-galactofuranosides of 4-nitrocatecol with an exoglycosidase from radish (Raphanus sativus L.) germs. Revista de Chimie 67 (9), 1688-1691. https://revistadechimie.ro/Articles.asp?ID=5168

    Iga DP., Schmidt R., Iga S., Hoţoleanu CL., Duică F.,  Nicolescu A.,  Silvia Ştefania Gîtman SS. 2013. Synthesis and characterization of new chromogenic substrates for exoglycosidases: α-glucosidase, α-mannosidase, and β –galactosidase. Turkish Journal of Chemistry, Vol. 37, 299-307. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/123433

 Marinaș (Mocanu) Ioana Cristina 

Titlul tezei de doctorat: Caracterizarea fizico-chimică și evaluarea potențialului terapeutic al amestecurilor și fracțiilor fitochimice extrase din diferite plante invazive

   • Marinaş IC., Oprea E., Chifiriuc C., Badea IA., Buleandră M., Lazăr V. 2015, Chemical composition and anti-pathogenic effect of Artemisia annua essential oil from Romania. Chemistry and Biodiversity, 12 (10), 1554 -1564. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.201400340

   • Marinaş IC., Geană EI., Oprea E., Chifiriuc CM., Lazăr V. 2014. Antimicrobial and antipathogenic activity of Fallopia japonica leaves alcoholic extract.Biointerface Research in Applied Chemistry, 3 (4), 798-803. https://biointerfaceresearch.com/?page_id=658

   • Marinaş I., Grumezescu AM., Saviuc C., Chifiriuc C., Mihaiescu D.,  Lazar  V. 2012. Rosmarinus officinalis essential oil as antibiotic potentiator againstStaphylococcus aureusBiointerface Research in Applied Chemistry, 2 (1), 271-276. 

   • Saviuc C., Marinas I., Grumezescu AM., Bleotu C., Chifiriuc C., Mihaiescu D., Lazar V. Phytochemical composition of the fennel fruits essential oil and its influence on prokariotic cells growth and pathogenic features. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2 (2), 300-305. https://www.oalib.com/paper/2133047

 Neacșu Patricia

Titlul tezei de doctorat: Evaluarea în vitro a răspunsului macrofagelor la biomateriale pe bază de titan

Oiță (Dulugiac) Magdalena Cristina 

Titlul tezei de doctorat: Caracterizarea și optimizarea metodelor de izolare, crioconservare și expansiune in vitro a celulelor stem adulte derivate din cordonul ombilical în vederea utilizării lor în terapia clinică

Papuc Sorina Mihaela

Titlul tezei de doctorat: Corelarea profilului genomic cu patologia neuropsihiatrică pediatrică care asociază retard mintal

   • Papuc SM., Hackmann K, Andrieux J, Vincent-Delorme C, Budiştenu M, Arghir A, Schrock E, Ţuţulan-Cuniţă AC, Di Donato N (2015). Microduplications of 3p26.3p26.2 containing CRBN gene in patients with intellectual disability and behavior abnormalities, The European Journal of Medical Genetics 58(5), 319–323http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721215000634

   • Hackenberg A., Baumer A., Sticht H., Schmitt B., Kroell-Seger J., Wille D, Joset P.,  Papuc S., Rauch A., Plecko B. 2014. Infantile epileptic encephalopathy, transient choreoathetotic movements, and hypersomnia due to a de novo missense mutation in the SCN2A gene. Neuropediatrics, 45 (4), 261-264. https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0034-1372302

   • Berbec NP., Papuc SM., Tutulan-Cunita ACDF., Angelescu SM., Lupu AI., Arghir AA. 2013. Molecular characterization of complex chromosomal changes in de novo acute myeloid leukemia: a case report. Revista Română de Medicină de Laborator, 21 (1/4), 59-5665. http://rrml.ro/articole/2013/2013_1_6.pdf

   • Budiştenu M., Papuc SM., Ţuţulan-Cuniţă A., Craiu D., Bârcă D., Iliescu C., Arghir A. 2012. Angelman syndrome patient management: 5 years of clinical experience.International Journal on Disability and Human Development, 12 (3), 379–384. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijdhd-2012-0107/html

   • Ţuţulan-Cuniţă A.C., Budişteanu M., Papuc SM., Dupont JM., Blancho D., Lebbar A., Viot G., Lungeanu A., Arghir A. 2012. Atypical presentations of 22q11.2 deletion syndrome:explaining   the   genetic   defects   and   genome   architecture. Psychiatry   Research, 197 (3), 356-357. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178111007724?via%3Dihub

   • Ţuţulan-Cuniţă AC., Papuc SM., Arghir A., Rötzer KM., Deshpande C., Lungeanu A., Budişteanu M. 2012. 3p14 interstitial deletion – novel case report  and review. Journal of Child Neurology, 27 (8) 1062-1066. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883073811431016

Petrescu Ana Maria

Titlul tezei de doctorat: Corelații între structura ovarului și hepatopancreasului pe parcursul ciclului reproductiv la Astacus leptodactylus în condiții normale și în cazul expunerii la clorură de nichel

 

Răut Iuliana

Titlul tezei de doctorat: Studii biotehnologice privind microorganismele implicate în biocontrolul agenților micotici fitopatogeni

   • Raut I., Sesan TE., Macias R., Doni M., Oancea F., Calin M., Arsene M., Vasilescu G., Jjecu L. 2016. Study on the effectiveness of antagonistic Trichoderma spp. on the growth of some vegetables under laboratory and greenhouse conditions. Revista de Chimie, 67  (8), 1504-1507. http://www.revistadechimie.ro/pdf/RAUT%208%2016.pdf

   • Răut I., Badea-Doni M., Călin M., Oancea F., Vasilescu G., Şesan TE., Jecu L. 2014. Effect of volatile and non-volatile metabolites from Trichoderma spp. against important phytopathogens. Revista de Chimie 65 (11), 1285-1288. http://www.revistadechimie.ro/article_eng.asp?ID=4267

   • Răut I., Călin M., Vasilescu G., Badea Doni M., Şesan T., Jecu L., 2014. Effect of non volatile compounds of Trichoderma spp. against Fusarium graminearum,Rhizoctonia solani, and Pythium ultimum. Scientific Bulletin series F. Biotechnologies, Bucharest, XVIII,178-181. http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2014/Art31.pdf

   • Răut I., Călin M., Lăzăroaie MM., Roşeanu A., Badea-Doni M., Oancea F. Jecu L. 2014. Inhibition of toxigenic Aspergillus niger by microbial metabolites. Revista de Chimie, 65 (7), 779-783. http://www.revistadechimie.ro/article_eng.asp?ID=4126

   • Raut I., Constantin M., Vasilescu G., Arsene ML., Jecu L., Şesan T. 2013. Optimization of Trichoderma strain cultivation for biocontrol activity. Scientific Bulletin, Series F, Biotechnologies, XVII, 154-159. http://biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/vol.LVI/Art27.pdf

Spandole (Dinu) Sonia Maria 

Titlul tezei de doctorat: Virusurile Torque teno. Diversitatea genetică, prevalența și asocierea cu patologia umană

   • Spandole S., Cimponeriu D., Berca LM., Mihăescu, G. 2015. Human anelloviruses: up to date molecular, epidemiological and clinical aspects. Archives of Virology 16(4), 893-908. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-015-2363-9

   • Spandole S., Cimponeriu D., Toma M., Radu I., Ion DA. 2013. Rapid detection of human Torque teno viruses using high-resolution melting analysis. Balkan Journal of Medical Genetics, 16 (1), 55-62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3835297/

   • Cimponeriu D., Ion DA., Spandole S., Apostol P., Toma M., Radu I., Panduru N., Belc N., Berca LM., Adascalului M., Niculae OM., Burcos T., Popa E., Popa I., Stanilescu S., Belusica L., Serafinceanu C. 2013. Potential implication of genetic polymorphisms and Torque teno virus in sporadic breast cancer. Romanian Biotechnological Letters, 18 (1), 7889-7896. http://www.rombio.eu/rbl2013ian/2%20Cimponeriu.pdf

   • Cimponeriu D., Serafinceanu C., Apostol P., Toma M., Stavarachi M., Radu I., Craciun AM., Spandole S., Panduru N., Rusu L., Schiopu O., Ion DA. 2013. Potential association of obesity with IL6 G-174C polymorphism and TTV infections. Central European Journal of Biology, 8 (7), 625-632. http://link.springer.com/article/10.2478/s11535-013-0178-1

Stan (Colța) Teodora 

Titlul tezei de doctorat: Investigarea efectelor biologice și mecanismelor de acțiune ale propolisului românesc din diferite surse

   • Stan T., Măruţescu L., Chifiriuc MC., Lazăr V. 2016. Anti-pathogenic effect of propolis extracts from different Romanian regions on Staphylococcus sp. clinical strains, Romanian Biotechnological Letters 21 (1), 11166-11175. http://www.rombio.eu/vol21nr1/11A4.pdf