Director de departament - Conf. univ. dr. Alexandra Simon-Gruița 

                                           email: alexandra.simon@bio.unibuc.ro

                                                        andasimon@yahoo.com

Cadre didactice:

Nr.crt. Titlu Nume și prenume Adresa e-mail
1. Prof.dr. Stoica Ileana ileana.stoica@bio.unibuc.ro
2. Prof.dr. Vassu Tatiana tatiana.vassu@bio.unibuc.ro
3. Prof.dr. Csutak Ortansa ortansa.csutak@bio.unibuc.ro
4.
Conf.dr.
(director departament)
Simon-Gruiţa Alexandra
5. Conf.dr. Burlibaşa Liliana liliana.burlibasa@bio.unibuc.ro
6. Conf.dr. Cimponeriu Dănuţ danut.cimponeriu@bio.unibuc.ro
7. Conf.dr. Ecovoiu Al. Alexandru alexandru.ecovoiu@bio.unibuc.ro
8.
Conf.dr.
Pelinescu Diana
diana.pelinescu@bio.unibuc.ro
9. Conf. dr. Tănase Ana-Maria ana-maria.tanase@bio.unibuc.ro 
10. Conf dr. Rațiu Attila Cristian attila.ratiu@bio.unibuc.ro 
11. Lector dr. Constantin Nicoleta nicoleta.constantin@bio.unibuc.ro 
12. Lector dr. Duţă-Cornescu Georgiana georgiana.duta-cornescu@bio.unibuc.ro  
13. Lector dr. Ionescu Robertina robertina.ionescu@bio.unibuc.ro
14. Lector dr. Pojoga Maria Daniela daniela.pojoga@bio.unibuc.ro
15. Lector dr. Radu Irina irina.radu@bio.unibuc.ro
16. Lector dr. Sarbu Ionela ionela.sarbu@bio.unibuc.ro
17. Lector dr. Corbu Viorica viorica-maria.corbu@unibuc.ro
 

Cercetători:

Nr. crt.
Titlu
Nume și prenume
Adresa e-mail
1.
CSIII dr.
Chiciudean Iulia
iuliachiciudean@yahoo.com
2.
Referent sp.
Petruț Ștefana
 

Personal auxiliar:

 
Nr. crt.
Titlu
Nume și prenume
Adresa e-mail
1.
Lab1AS
Olteanu Amalia
 
2.
Lab1AS
Pîrvulescu Mihaela
3.
Teh.1A
Vasile Camelia
 

ACTIVITATEA DE CERCETARE:

Genetica microorganismelor

 • Studii de taxonomie polifazică (microbiologică și moleculară) pe tulpini bacteriene cu capacități xenodegradative; studii de genetică moleculară privind exprimarea unor gene implicate în diverse căi metabolice de biodegradare a unor compuși petrolieri – hidrocarburi alifatice și aromatice și a unor gene pentru compuși de tip biosurfactanți.
 • Studii de taxonomie moleculară și biodiversitate la drojdii de interes biotehnologic; ameliorarea potențialului antimicrobian al drojdiilor în scop biomedical; caracterizarea potențialului metabolic al drojdiilor cu aplicații industriale și în bioremediere.
 • Izolarea, selecția, încadrarea taxonomică și optimizarea condițiilor de cultivare a unor tulpini bacteriene din medii marine producătoare de polihidroxialcanoați (bioplastic). (Proiect ERANET- MARPLAST http://www.geneticsunibuc.com/425578150).

Epigenetică și Citodiferențiere

 • Studiul proceselor ce guvernează expresia spațio-temporală a genelor;  analiza transmiterii în descendență a informației privind structura cromatinei; studii asupra asamblării și dinamicii proceselor de remodelare a cromatinei în cursul dezvoltării ontogenetice; analiza mecanismelor epigenetice implicate în procesele de gametogeneză, fertilizare și defectele asociate cu patogeneza acestora (boli rare).
 • Studiul mecanismelor genetice și epigenetice implicate în apariția defectelor oro-maxilo-faciale.
 • Studiul factorilor epigenetici implicați în procesele de îmbătrânire și patogeneză asociată, aspecte de nutrigenomică; organizarea celulară şi dinamica ciclului celular în procesele de proliferare şi diferenţiere celulară normală şi tumorală și analiza nivelului de expresie a unor gene cu rol în procesul de transformare malignă și în apoptoză.

Genetică animală

 • Studiul genotoxicității unor agenți poluanți/ nanomateriale/ disruptori endocrini pe modele animale - analize citogenetice și moleculare.
 • Analiza complexelor de remodelare a cromatinei la organisme model și studiul mecanismelor implicate în imprintingul genomic.

Genetica plantelor și Genetică ecologică

 • Studiul diversității genetice, identificarea factorilor evolutivi implicați în evoluție și reconstrucția relațiilor filogenetice la populații naturale și cultivate de plante, prin intermediul markerilor ADN, în scopul conservării resurselor genetice autohtone. Tehnici de micropropagare în laborator la specii de plante reticente la multiplicarea clonală in vitro.
 • Studiul mecanismelor genetice de determinare a sexelor la specii de plante dioice, prin tehnici moleculare și citogenetice.
 • Designul unor sisteme complexe plante-drojdii în vederea fitoremedierii solurilor poluate; evaluarea potențialului fitotoxic al unor pesticide prin caracterizare genetică complexă, la nivel citogenetic și molecular.

Genom uman și Diagnostic molecular

 • Studii privind răspunsul telomerelor la acțiunea agenților mutageni fizici, chimici și în corelație cu diferite patologii umane;
 • Testarea predispoziției genetice pentru bolile multifactoriale (ex. diabet zaharat, obezitate, hipertensiune arterială, sindrom metabolic, nefropatie, accidente vasculare cerebrale);
 • Investigarea rolului factorilor genetici în predispoziția pentru bolile maligne (ex. cancer mamar, cancer colon);
 • Analiza spectrului mutațiilor implicate în apariția bolilor autozomal recesive (ex. atrofii musculare spinale);
 • Analiza distribuției virusurilor Torque Teno în populația din România și testarea asocierii cu patologia umană.

Analiză genetică, Genomică și Bioinformatică

 • Mutageneza cu transpozoni. Construirea și caracterizarea unor noi linii mutante care conțin inserții/excizii ale transpozonilor prin tehnici de analiză genetică.
 • Descifrarea semnificației biologice a inserțiilor transpozonilor identificați la nivelul genomului speciei Drosophila melanogaster.
 • Studii de genetica dezvoltării. Rolul genei gammaCop în dezvoltarea embrionară la D. melanogaster.
 • Sudii experimentale de Genomică. Evaluarea modificării nivelului de expresie genică (prin tehnicile microarray si qRT-PCR) sub influența infectării experimentale cu bacteria Pseudomonas aeruginosa.
 • Bioinformatica alinierii secvențelor de nucleotide. Dezvoltarea de software de genomică (http://www.genomeartist.ro/).
 • Secvențierea și analiza genotipurilor unor populații locale de D. melanogaster.

     

     Pagini web:   http://genetmicro.blogspot.com

                             www.geneticsunibuc.com

                             www.appliedgeneticsbiotech.com