Master Genetică Aplicată și Biotehnologie
 
Presentation GAB 2021
 
 
   Prezentare sumară master
    Intro
     Pe plan internaţional, dar şi în Romania, ultimii 10 de ani sunt marcaţi de dezvoltarea explozivă a cercetărilor de genetică şi a aplicaţiilor genetice în foarte multe sectoare ale vieţii economico-sociale. Integrarea României în structurile europene a presupus alinierea programelor româneşti de pregătire academică şi de cercetare ştiinţifică la reţeaua comunităţii ştiinţifice europene.
   Organizarea Masterului de Genetică Aplicată şi Biotehnologii răspunde în primul rând numeroaselor solicitări venite din partea angajatorilor, dar şi din partea absolvenţilor Facultăţilor de Biologie, Biotehnologie, Medicină, Medicină veterinară, Agronomie, Chimie etc, în condiţiile în care se resimte o lipsă acută de specialişti în domeniile atât de vaste şi cu largă aplicabilitate ale geneticii şi biotehnologiei. În prezent, acest program de master este unic la nivel national, atât ca problematică abordată, cât şi ca modalitate de organizare şi funcţionare. Ca urmare, planul de învăţământ a fost structurat să ofere cursanţilor posibilitatea aprofundării unor cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul geneticii şi, în acelaşi timp, să-i familiarizeze cu tehnicile moderne de biologie moleculară, cu o distribuţie echilibrată a orelor de curs şi de lucrări practice.
 
     Scop
     Pregătire de înaltă specializare teoretică și practică în genetică, genomică, bioinformatică, microbiologie
 
     Structura GAB  descarcă aici
 
     Plan de învățământ 
   
      Fișe de disciplină
     - sintetice
     - detaliate descarcă aici
 
     Profesori
    - 18 cadre didactice Dept Genetică + 6 din alte departamente
    - 5 cercetători Dept Genetică + 5 din alte departamente
               
     Locație
    - Departament Genetică, Departament Microbiologie, Departament Biochimie și Biologie Moleculară
    - Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB)
     
     Colaborări
    - Institute de Cercetare bio-medicală și agro-zoo-veterinară
    - Clinici, spitale și laboratoare de stat și private
 
     Posibilități de angajare/încadrare pentru absolvenții Masterului GAB
    - Cercetare
          Centrele de cercetare din cadrul Facultăţii de Biologie, din Universități de stat și private
          Institute de cercetare bio-medicală
    - Laboratoare de genetică
          Clinici / laboratoare private de reproducere asistată și fertilizare in vitro
          Clinici / laboratoare de diagnostic molecular pre- şi postnatal al unor maladii umane
          Laboratoare de genetică judiciară
    - Laboratoare de analize bio-medicale
          Laboratoare de analize medicale din rețeaua publică și private
          Laboratoare de analize din spitale și clinici medicale publice și private
    - Laboratoare din industrie
          Laboratoare de analize biologice de pe lângă diferite fabrici și industrii (exemplu: panificație, industria berii, vinului, băuturi fermentate, industria produselor lactate, industria farmaceutică, industria medicamentelor, fabrici de cosmetice, de textile, de produse agro-zoo-veterinare)
          Laboratoare de producție și control al produselor farmaceutice, medicamentelor, produselor cosmetice
    - Laboratoare din sistemul național de sănătate publică și supraveghere agro-zoo-veterinară
          Laboratoare de control al produselor alimentare din cadrul unităților din industria alimentară și direcțiilor/institutelor de sănătate publică
          Laboratoare conexe sistemului naţional de supraveghere agro-zoo-veterinar; Laboratoare de carantină fitosanitara și zoo-veterinară
    - Laboratoare din sistemul de protecția mediului
          Instituții și agenții de protecția mediului și laboratoare conexe acestora
          Laboratoare de control al apei potabile, apelor poluate și de uz recreațional
          Laboratoare de control al poluarii mediului (ape, sol, aer)
          Laboratoare de biomonitorizare, depoluare,bioremediere, reconstrucţie ecologică
    - Laboratoare din cadrul muzeelor
    - Instituții de învățământ Universitar sau Preuniversitar de stat sau private
    - Firme de comercializare a aparaturii și a reactivilor de laborator
 
    Continuarea studiilor prin doctorat
 
    Admitere Master Genetică Aplicată și Biotehnologie - iulie 2022
    - Cine poate aplica: orice absolvent de program licență
    - Număr locuri 2021: 50 locuri, din care 21 locuri la buget + 29 locuri cu taxă
    - EXAMENUL va consta în 2 probe:
             A. EXAMEN SCRIS
                      - Tematică:
                             1. Cromozomul la organisme pro- și eucariote.
                             2. Replicarea materialului genetic.

                     - Bibliografie:

- Stoica I., Vassu T., 2022, 1a_Cromozomul la organisme procariote_GAB 2022  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2022, 1b_Cromozomul la organisme eucariote_GAB 2022  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2022, 2a_Replicarea ADN_Principii generale_GAB 2022  descarcă aici

- Stoica I., Vassu T., 2022, 2b_Replicarea ADN_Replicarea cromozomului bacterian_GAB 2022  descarcă aici

 - Stoica I., Vassu T., 2022, 2c_Replicarea ADN_Replicarea cromozomilor la EK_GAB 2022  descarcă aici

           
                            Materialele pot fi descărcate și de pe site-urile:

                                 http://genetmicro.blogspot.com

                                  www.geneticsunibuc.com

             B. INTERVIU
                          - Ce domeniu din genetică te atrage sau ai vrea să aprofundezi
 
     Contact
             - Prof.dr. Ileana StoicaDirector Master GAB, 0729-833.626
                                                           ileana.stoica@bio.unibuc.ro
            - Conf.dr. Alexandra SimonDirector Departament Genetică, 0726-254.405
                                                            alexandra.simon@bio.unibuc.ro
     Mai multe informații
          -   www.bio.unibuc.ro
          -  www.geneticsunibuc.com
          -   www.appliedgeneticsbiotech.com