PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ

Nr. crt.

Coordonator Științific

Teme de licență

1

Prof. Dr. Geta Rîșnoveanu

Structura, dinamica și rolul comunitatilor de nevertebrate din ecosistemele acvatice și zonele ripariene aflate sub impact antropic; Interactiuni biotice între sistemele lotice si terestre

2

Prof. Dr. Geta Rîșnoveanu

Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice: indicatori structurali şi funcţionali (producția algală, descompunerea litierei, sedimentarea și transportul de sedimente etc)

3

Prof. Dr. Geta Rîșnoveanu

Resurse şi servicii furnizate de sistemele ecologice: potenţial productiv; căi, modalităţi şi eficienţă a utilizării; factori de comandă şi presiune; conflicte de interese generate

4

Prof. Dr. Geta Rîșnoveanu

Conservarea şi managementul diversităţii ecologice (reţele de arii protejate, eficiența managementului, co-management)

     

5

Conf. Dr. Corina Bradu

Contaminarea cu pesticide a cerii de albine (Determinarea conținutului de pesticide; Metode de

eliminare a pesticidelor)

6

Conf. Dr. Corina Bradu

Tratarea apelor contaminate cu azotați, azotiți și/sau amoniu (Procese catalitice de reducere

selectivă si procese de oxidare avansată)

     

7

Conf. Dr. Virgil Iordache

Instituționalizarea cunoașterii științifice despre diversitatea biologică în reglementări și organizații: comparație între România și SUA.

8

Conf. Dr. Virgil Iordache

Securitizarea monitoringului de mediu: tendințe pe plan internațional și potențial pentru România

9

Conf. Dr. Virgil Iordache

Conceptul ostromian de arenă de acțiune: conținut, evoluție și aplicabilitate în știința dezvoltării durabile

10

Conf. Dr. Virgil Iordache

Conceptul de trăsătură funcțională stoechiometrică: conținut, evoluție și aplicare pentru specii de plante din zone contaminate cu metale

11

Conf. Dr. Virgil Iordache

În ce măsură poate compensa inocularea cu fungi micorizanți deficitul de nutrienți din sol ? Aplicație pentru substraturi din zone contaminate cu metale.

     

12

Lector Dr. Mihaela Oprina Pavelescu

Capacitatea de retenție a solului şi impactul acesteia asupra serviciilor ecosistemice - studiu de caz (rural)

13

Lector Dr. Mihaela Oprina Pavelescu

Identificarea măsurilor de creştere a rezilienţei la schimbările climatice – studiu de caz (rural / urban)

14

Lector Dr. Mihaela Oprina Pavelescu

Dezvoltarea unui sistem de management de mediu pentru o unitate economică - studiu de caz

     

15

Lector Dr. Cristina Maria Popescu

Evaluarea efectelor presiunilor antropice asupra stării comunității macronevertebratelor bentonice/ terestre și a implicațiilor acestora asupra ofertei de servicii ecosistemice.

     

16

Lector Dr. Constantin Cazacu 

Caracterizarea complexelor de ecosisteme folosind sistemele informaționale geografice

17

Lector Dr. Constantin Cazacu

Identificarea și cartarea ecosistemelor folosind sistemele informaționale geografice și teledetecția

18

Lector Dr. Constantin Cazacu

Modelarea distribuției rețelelor hidrografice și descrierea caracteristicilor acestora la nivel de

bazin utilizând sisteme informaționale geografice.

19

Lector Dr. Constantin Cazacu

Utilizarea datelor de prezență a speciilor pentru identificarea ecosistemelor favorabile acestora

20

Lector Dr. Constantin Cazacu

Utilizarea teledetecției pentru caracterizarea fenologică a vegetației.

21

Lector Dr. Constantin Cazacu

Utilizarea imaginilor aeriene pentru caracterizarea și monitoringul habitatelor

22

Lector Dr. Constantin Cazacu

Modelarea și cartarea unor categorii de servicii ecosistemice

     

23

Cercetător științific III

Dr. Nicoleta Geamana

Rolul educației ecologice pentru realizarea dezvoltării sustenabile a societății umane

24

Cercetător științific III

Dr. Nicoleta Geamana

Importanța abordării transdisciplinare în vederea cunoașterii realității complexe a mediului

25

Cercetător științific III

Dr. Nicoleta Geamana

Educarea și informarea publicului larg și a factorilor de decizie în vederea dezvoltării sustenabile

26

Cercetător științific III

Dr. Nicoleta Geamana

Citizens science - mijloc de educare și informare în arii protejate?

27

Cercetător științific III

Dr. Nicoleta Geamana

Cunoștințele tradiționale și siturile de cercetare socio-ecologica pe termen lung

     

28

Cercetător științific III

Dr. Mihai Adamescu 

Argumente legate de servicii ecosistemice care pot îmbunătăți managementul ecosistemelor (ariilor protejate) (studiu de caz LTSER Braila); (in cooperare)

29

Cercetător științific III

Dr. Mihai Adamescu

Managementul adaptativ pentru sistemele socio-ecologice

30

Cercetător științific III

Dr. Mihai Adamescu

Dinamica variabilelor esentiale ale biodiversitatii si a variabilelor de control in LTSER Braila (microbiologie, dinamica nutrientilor) – teme care vor fi realizate împreuna cu sau coordonate impreuna cu alți membri ai Departamentului/ ai Facultății.

31

Cercetător științific III

Dr. Mihai Adamescu

Zonele de cercetări ecologice pe termen lung laboratoare pentru transdisciplinaritate? (în cooperare)

     

32

Cercetător științific III

Dr. Elena Preda

Variabilitatea procesului de descompunere în  diferite tipuri de ecosisteme (LTSER Brăila, Bazinul Neajlovului)

33

Cercetător științific III

Dr. Elena Preda

Influența substratului asupra ratei de descompunere în diferite tipuri de ecosisteme terestre (LTSER Brăila, Bazinul Neajlovului);

34

Cercetător științific III

Dr. Elena Preda

Refacerea sistemelor ecologice de zona umeda- dificultăți și soluții; o abordare transdisciplinară (în cooperare);

     

35

Asistent cercetare 

Dr. Giucă Relu

Contribuții la studiul ornitofaunei din Insula Mica a Brăilei.

36

Asistent cercetare 

Dr. Giucă Relu

Compoziția și structura modulului trofodinamic al pasarilor ihtiofage coloniale din Insula Mica a Brăilei.

37

Asistent cercetare 

Dr. Giucă Relu

Monitorizarea cormoranilor din ecosistemele acvatice din București și din vecinătate.

Notă:

  • În cadrul ariilor tematice prezentate se stabilesc subiecte / teme de cercetare pentru lucrările de finalizare a studiilor. 
  • Cercetările se derulează în cadrul unor echipe de cercetare din cadrul DESS și a centrelor de cercetare, implicând activități de laborator, dar și deplasări în teren pentru observații și prelevare de probe.