De ce Ecologie şi Protecţia Mediului?

Caracterul distinct al acestui program de licență constă în abordarea problematicii mediului în conformitate cu teoria sistemică. În conformitate cu această teorie, mediul nu reprezintă doar însumarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună, floră), ci o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară. Acest mod de abordare se reflectă în structura planului de învățământ al acestei specializări, care are misiunea de a forma specialiști în domeniul Științei mediului.

Ce vei studia ?

Planul de invațămînt al acestui program de licență este conceput astfel încât să dobandești competențe fundamentale din domeniul biologiei și specifice din domeniul științei mediului. Progamul îți va permite să înțelegi structura și modul de funcționare al ecosistemelor și importanța acestora ca sisteme suport ale vieții.

Opțiuni de carieră

• Învăţământul universitar și preuniversitar;
• Institute de cercetare: biologie, ecologie;
• Managementul resurselor și ecodiversităţii, reţelelor de arii protejate, reconstrucţia ecologică, controlul poluării;
• Agenţii de protecţia mediului, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru;
• Dezvoltarea rurală și urbană, planificarea teritoriului;
• Consultanţă de mediu, studii de impact, consultanţă întreprinderi private;
• Administraţia centrală (ministere), administraţii locale (primării, consilii);
• Accesarea fondurilor UE destinate proiectelor de mediu.

Admiterea 

Se face e baza mediei de la bacalaureat. În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
- nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă; - nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

Pentru a fi sigur că ești admis la Ecologie și protecția mediului pe locurile finanțate de la bugetul de stat trebuie să selectezi domeniul de licență Știința Mediului / Ecologie și protecția mediului ca primă opțiune în fișa de înscriere!

Dacă ești olimpic la Științele Pământului, Biologie, Geografie, Chimie sau Fizică și ai prima opțiune Ecologie și protecția mediului, admiterea se face automat pe locurile bugetate (premiile I, II, III și mențiuni sau medalii de aur în cei patru ani de studii liceale, premiul I la olimpiadele pe județ / municipiu).

Dacă Ecologie și protecția mediului nu este prima ta opțiune în fișa de înscriere, atunci selectează specializarea ca fiind a doua/a treia opțiune, urmând ca admiterea să se facă după confirmarea celor cu prima opțiune.
 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
  Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studiu de la Facultatea de Biologie. Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.
 • În perioada înscrierilor, posibilitățile de plată sunt:
  Prin transfer bancar/ordin de plată în contul
  RO97RNCB0076010452620308
 • Pe site-ul Universității din București (www.unibuc.ro),
  la adresa www.po.unibuc.ro
 • Chitanță eliberată la înscriere
  daca ai optat să plătești la sediul facultății

Detalii

 • Limba de predare: Română
 • Statut Acreditare: Acreditat
 • Perioadă de studii: 3 ani
 • Forma de învățământ: IF - cu frecvență
 • Domeniu: Științe ale Naturii
 • Domeniu de licență: Ştiinţa mediului
 • Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

 Mai multe detalii la ecologie.unibuc.ro/licenta