Misiune

Secţia de Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti are misiunea de a dezvolta specialiști în deomeniul Științei mediului. Caracterul acestei specializări este distinct prin faptul că este singura instituţie de invăţământ superior din România care abordează problematica mediului în conformitate cu teoria sistemică, având un plan de învăţământ structurat corespunzator. În conformitate cu această teorie, mediul nu reprezintă doar însumarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună, floră), ci o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară.

Detalii

  • Limba de predare: Română
  • Statut Acreditare: Acreditat
  • Perioadă de studii: 3 ani
  • Forma de învățământ: IF - cu frecvență
  • Domeniu: Științe ale Naturii
  • Domeniu de licență: Ştiinţa mediului
  • Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Cursuri

Anul 1
Chimie generală
Biologie vegetală
Biologie animală
Ecologie generală
Matematică
Limbi străine
Documentare, citire și scriere academică
Biochimie generală
Chimie fizică
Taxonomie vegetală
Taxonomie animală
Practică
Discipline opționale (Ecologia populației, Ecologia umană)
Discipline facultative (Meteorologie, Educație fizică, Hidrologie)
Anul 2
Elemente de geologie și paleontologie
Geomorfologie și Pedologie
Microbiologie generală
Ecosisteme
Fiziologie vegetală
Fiziologie animală
Genetică cu elemente de genetica populațiilor
Biofizică
Controlul populațiilor
Principiile gestiunii mediului
Practică de specialitate
Statistică ecologică
Discipline facultative (Limbi străine, Educație fizică)
Anul 3
Monitoring ecologic
Economia mediului
Elaborarea lucrării de licență

Politici și legislație de mediu* / Strategii de conservare a biodiversității*

 

Managementul diversităţii ecologice
Managementul diversității biologice
Elaborarea lucrării de licență
Practică de specialitate 
Deteriorarea mediului*/ Poluarea mediului*
Ecotoxicologie*/ Circuite biogeochimice globale*

Metodologia întocmirii studiilor de impact*/ Instrumente de management de mediu și audit*

Modelarea proceselor ecologice*/ Sisteme informatice geografice *
 * se va opta pentru una dintre discipline

EU e-Privacy Directive