Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate (DESS) s-a dezvoltat în cadrul Universităţii din Bucureşti ca o platformă mixtă de formare şi perfecţionare a resursei umane şi de cercetare fundamentală şi aplicată capabilă să promoveze abordarea transdisciplinară şi principiile teoriei ecosistemice şi să răspundă obiectivelor orientate către cunoaşterea şi gestionarea naturii şi a societăţii umane, dezvoltarea, testarea şi punerea în practică a principiilor dezvoltării sustenabile.

În Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti, prin DESS, au fost promovate programe de studiu in domeniul Științei mediului pentru nivelul de licenţă în cadrul Secţiei de Ecologie şi Protecţia Mediului și master în Managementul Integrat al Capitalului Natural / Sustainability of Socio-ecological Systems (organizat în limba engleză), care să răspundă cerinţelor actuale de dezvoltare sustenabilă ale societăţii. DESS este singura instituţie de învăţământ superior din România care oferă programe de master în domeniul Ecologiei sistemice ca știință a mediului, dând posibilitatea perfecţionării pregătirii de bază a absolvenţilor în acest domeniu.

Forma actuală a programelor curriculare reprezintă o adaptare continuă la cerinţele noilor prevederi legale, a cerințelor de pe piața muncii şi ale modelului de dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-economice.

În domeniul formării şi dezvoltării resursei umane, DESS a coordonat şi implementat o serie de proiecte cu finanţare naţională sau europeană. În acest domeniu, DESS este deţinătorul, din anul 1992, al catedrei Unesco - Cousteau de Ecotehnie, co-fondator al reţelei cadrelor UNESCO – Cousteau la nivel european şi global şi promotor al programului MAB - UNESCO de educaţie şi formare a resursei umane în Ecotehnie. Pentru implementarea şi promovarea consecventă a programului de Ecotehnie, bazat pe integrarea multidisciplinară, DESS, prin catedra UNESCO – Cousteau de Ecotehnie, a primit unul dintre cele zece premii UNESCO acordate cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea programului catedrelor UNITWIN al UNESCO (Paris/Octombrie/2002).

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi de formare a resursei umane înalt calificate, DESS isi desfășoară activitățile de cercetare prin intermediul Centrului de cercetare în ecologie sistemică şi sustenabilitate (CCESS) care integrează infrastructura (echipamente și laboratoare) din staţiunile de cercetare localizate în Sinaia (pentru cercetarea sistemelor montane) şi Brăila (pentru cercetări în Sistemul Dunării inferioare) și colaborează cu:

  • Şcoala doctorală in ecologie,
  • Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB)
  • Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Valorificarea Deșeurilor (PROTMED)

Potenţialul şi performanţa în cercetare a DESS s-au concretizat în recunoaşterea la nivel naţional prin acreditarea acestuia ca Centru de excelenţă (CNCSIS–MEC/2001, 2006) şi la nivel internaţional prin integrarea într-o serie de rețele de excelenţă. 

DESS colaborează strâns cu colective ale unor universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din Europa. Cele mai importante dintre acestea fiind:

  1. Reţea europeană de excelenţă: European Network of Excellence for Inter and Trans-disciplinary Research on Complex Relationship between Ecosystems, Biodiversity and Society (ALTER-Net);
  2. Network of Sites for Long Term Socio-Ecological Research and Monitoring (LTSER);
  3. Lanscape’s Europe Network/ Headquarter Alterra/ Wageningen/ Netherlands;
  4. European Nature Conservation Network/ Headquarter ECNC – Tilburg/ Netherlands;
  5. Reţeaua Naţională pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung;
  6. LIFEWATCH -infrastructura de e-Știință pentru Cercetarea Biodiversității și a Ecosistemelor.

În ultimii ani, DESS a implementat numeroase proiecte de cercetare câştigate prin competiţie la nivel naţional și internaţional reușind să atragă peste 30% din totalul fondurilor de cercetare absorbite de Universitatea din București din fonduri externe.

Performanţele ştiinţifice şi cele din domeniul aplicativ au facut din DESS un iniţiator şi promotor în proiectarea şi dezvoltarea reţelei naţionale pentru cercetări ecologice de lungă durată şi în integrarea acesteia în reţelele similare de la nivel european și global ELTER și ILTER.

Obiectivele DESS răspund celor mai noi orientări şi mecanisme promovate în planurile naţionale de educație şi cercetare şi în programele cadru UE şi, nu în ultimul rând, acestea corespund iniţiativelor internaţionale pentru dezvoltarea reţelei Internaţionale pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung sau Evaluare si Cartare a Serviciilor Ecosistemice.

Mai multe detalii: ecologie.unibuc.ro/despre noi