PROGRAME DE MASTER IN ECOLOGIE

DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI

Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate organizează două programe de master în domeniul „Ştiinţa mediului” după cum urmează:

 • Sustainability of Socio Ecological Systems (organized in English language) - Sustenabilitatea Sistemelor Socio-ecologice (cu predare în limba engleză)*
 • Managementul Integrat al Capitalului Natural cu subprogramele:
  • Subprogramul 1: Managementul Integrat al Capitalului Natural
  • Subprogramul 2: Managementul Integrat al Poluării Mediului
graduation 1695185 1920

*se organizează programul de master pentru care se exprimă cele mai multe optțiuni

Programele sunt deschise absolvenţilor din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor naturii, inginerie, ştiinţe economice şi sociale.

Scopul acestor programe este de a crea resursă umană înalt calificată în domeniul științei mediului care să răspundă provocărilor şi cerinţelor pentru asigurarea sustenabilității sistemelor socio-ecologice la nivel global, european şi naţional.

Obiectivele programelor:

 • înţelegerea şi gestionarea complexităţii interacţiunilor şi interdependenţelor variabilităţii şi rezilienţei din cadrul şi dintre unităţile organizate ale mediului şi societăţii umane (specii, comunităţi, ecosisteme, complexe socio-ecologice).
 • stimularea adoptării unui mod de analiză, evaluare şi control a impactului presiunii sistemelor socio-economice asupra componentelor Capitalului Natural care să conducă la maximizarea avantajelor şi minimizarea costurilor în plan social, economic şi ecologic.
 • dezvoltarea capacităţii de a transpune în practică cele mai valoroase modele conceptuale şi analitice pentru proiectarea, elaborarea, validarea şi monitorizarea implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă.

Ocupaţiile/debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi profesională:

 • Direcţia Academică: învăţământ superior şi cercetare
 • Direcţia administrativă: administraţia centrală (ministere), administraţie locală: (primării, consilii județene), unităţi descentralizate în teritoriu (direcţii agricole, agenţii de mediu, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul reţelei ecologice naţionale, implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administraţia ariilor protejate, staff-ul ariilor protejate şi al diferiţilor agenţi economici)  
 • Direcţia Business: consultanţă, întreprinderi private
 • Direcţia comunicare: comunicare, media, ONG

Admitere 2020

Se organizează în septembrie și constă în două probe:

1. Probă scrisă - test grilă 

2. Probă orală - interviu.

 • în cazul egalității mediilor, criteriile de departajare vor ține cont de nota la examenul scris și media generală de absolvire a Facultății (studii de licență).
 • în funcție de situație este posibil ca examenul să se organizeze on-line

Tematică:

 • Distribuția spațială a mediului fizic, chimic și biologic
 • Organizarea ierarhică a mediului
 • Capitalul natural și biodiversitatea
 • Criza ecologică

Bibliografie:

- pentru domeniul Ecologie:

Vădineanu A., 1998. Dezvoltare durabilă. Vol I, pag 30-39; 101, 107-121

Vădineanu A. (coord), 2004. Managementul dezvoltării, Pag. 52-63

- pentru domeniul Chimie:

Chimie generală, Edit. Didactică și pedagogică, Bucureşti, 1979, autor C.D. Nenițescu, capitolele:

 • Oxizii și oxiacizii azotului, pag.736 – 748,
 • Oxizii și oxiacizii carbonului, carbonați, pag. 806 – 821 (exclusiv Gaze tehnice cu conținut de oxid de carbon și Despre flăcări, pag. 807-809);

Chimie organică, vol.1, Edit. Didactică și pedagogică, Bucureşti, 1980, autor C.D.  Nenitescu, capitolul:

 • Fenoli monohidroxilici: Proprietăți fizice și chimice, Mecanismul reacțiilor de substituție ale fenolilor, pag. 491-496.

Forma de învățământ: Frecvență

Director de program: Lector dr. Constantin CAZACU

Contact: constantin.cazacu@g.unibuc.ro

EU e-Privacy Directive