PROGRAME DE MASTER IN ECOLOGIE

DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI

admitere 2023

Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate organizează două programe de master în domeniul „Ştiinţa mediului” după cum urmează:

 • Sustainability of Socio Ecological Systems (organized in English language) - Sustenabilitatea Sistemelor Socio-ecologice (cu predare în limba engleză)*
 • Managementul Integrat al Capitalului Natural
 

*se organizează programul de master pentru care se exprimă cele mai multe optțiuni

Programele sunt deschise absolvenţilor din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor naturii, inginerie, ştiinţe economice şi sociale.

Scopul acestor programe este de a crea resursă umană înalt calificată în domeniul științei mediului care să răspundă provocărilor şi cerinţelor pentru asigurarea sustenabilității sistemelor socio-ecologice la nivel global, european şi naţional.

Obiectivele programelor:

 • înţelegerea şi gestionarea complexităţii interacţiunilor şi interdependenţelor variabilităţii şi rezilienţei din cadrul şi dintre unităţile organizate ale mediului şi societăţii umane (specii, comunităţi, ecosisteme, complexe socio-ecologice).
 • stimularea adoptării unui mod de analiză, evaluare şi control a impactului presiunii sistemelor socio-economice asupra componentelor Capitalului Natural care să conducă la maximizarea avantajelor şi minimizarea costurilor în plan social, economic şi ecologic.
 • dezvoltarea capacităţii de a transpune în practică cele mai valoroase modele conceptuale şi analitice pentru proiectarea, elaborarea, validarea şi monitorizarea implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă.

Ocupaţiile/debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi profesională:

 • Direcţia Academică: învăţământ superior şi cercetare
 • Direcţia administrativă: administraţia centrală (ministere), administraţie locală: (primării, consilii județene), unităţi descentralizate în teritoriu (direcţii agricole, agenţii de mediu, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul reţelei ecologice naţionale, implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administraţia ariilor protejate, staff-ul ariilor protejate şi al diferiţilor agenţi economici)  
 • Direcţia Business: consultanţă, întreprinderi private
 • Direcţia comunicare: comunicare, media, ONG

Structura programului o gasiti in planul de invatamant, iar detalii despre structura cusrsurilor le gasiti in fisele disciplinelor

Admitere 2023

Se organizează în luna iulie și constă în două probe:

1. Probă scrisă - test grilă din domeniul ecologiei;

2. Probă orală - interviu.

 • în cazul egalității mediilor, criteriile de departajare vor ține cont de nota la examenul scris și media generală de absolvire a Facultății (studii de licență).
 • în funcție de situație este posibil ca examenul să se organizeze on-line

Tematică:

 • Distribuția spațială a mediului fizic, chimic și biologic
 • Organizarea ierarhică a mediului
 • Capitalul natural și biodiversitatea
 • Criza ecologică

Bibliografie:

 • Vădineanu A., 1998. Dezvoltare durabilă. Vol I, pag 30-39; 101, 107-121
 • Vădineanu A. (coord), 2004. Managementul dezvoltării, Pag. 52-63

Forma de învățământ: Frecvență

Director de program: Lector dr. Constantin CAZACU

Contact: constantin.cazacu@g.unibuc.ro

Web: ecologie.unibuc.ro/master