PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II

 BIOLOGIE

2020-2021

                                                                                                                         

Nr. crt

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

CURSURI/LP PREDATE

TEME DE LICENȚĂ

Date de contact

 

MICROBIOLOGIE - IMUNOLOGIE - MICOLOGIE

 

1.

Prof. dr. Lazăr Veronica

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

 

IMUNOBIOLOGIE

1.       Strategii anti-patogenice bazate pe interferența cu mecanismul de quorum sensing și reglarea genelor de virulență

2.       Impactul antibioticelor asupra microbiotei intestinale normale

3.       Incidența și evoluția infecțiilor hepatitice la toxicomani

4.       COVID-19 – mecanisme imunologice actívate în cursul procesului infecțios, cu rol protector și implicate în patogeneza acestei viroze respiratorii

5.       Profilul citokinic al pacienților cu COVID-19

veronica.lazar2009@gmail.com

veronica.lazar@bio.unibuc.ro

2.

Conf. dr. Dițu Lia-Mara

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

 

IMUNOBIOLOGIE

1.       Studiul proprietăților antimicrobiene ale unor extracte naturale de interes medical

2.       Implicarea microbiotei normale a organismului în mecanismele de apărare la nivelul mucoaselor

3.       Caracterizarea microorganismelor de interes industrial

4.       Studiul proprietăților probiotice și prebiotice ale unor fracții de tulpini bacteriene izolate din produse alimentare natural fermentate

lia_mara_d@yahoo.com

lia-mara.ditu@bio.unibuc.ro

3.

Conf. dr. Măruțescu Luminița

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

 

IMUNOBIOLOGIE

1.       Diagnosticul de laborator al alergiilor

2.       Investigarea activității antimicrobiene a biocidelor

3.       Citometria în flux aplicată în studiul efectelor biocidelor asupra celulelor microbiene

4.       Detecția și cuantificarea de bacterii rezistente la antibiotice în probe de mediu (apă, sol, gunoi de grajd)

5.       Evaluarea in vitro a caracterelor de patogenitate și virulență la tulpini microbiene izolate din clinică

lumi.marutescu@gmail.com

luminita.marutescu@bio.unibuc.ro

4.

Lector dr. Curuțiu Carmen

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1. Studii privind relația dintre microorganisme și organismul gazdă

2.  Controlul microbiologic al unor probe de apă/ alimente

carmen.curutiu@bio.unibuc.ro

carmeniordache78@yahoo.com

5.

Lector dr. Holban Alina

 

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Nanoarhitecturi pe baza de magnetită funcționalizată cu compuși naturali cu efect modulator asupra virulenței bacteriilor oportuniste.

2.       Evaluarea efectului antagonist al unor fracții de cultură de Pseudomonas aeruginosa asupra Candida albicans.

3.       Mecanisme de comunicare moleculară inter-regn dintre microorganisme patogene și celulele gazdă.

alina_m_h@yahoo.com

alina.m.holban@bio.unibuc.ro

6.

Lector dr. Gheorghe Irina

MICROBIOLOGIE GENERALA 

 

MICOLOGIE

1.       Studiul fenotipic și molecular al markerilor de rezistență și virulență la tulpini bacteriene Gram pozitive și Gram negative izolate din infecții intraspitalicesti și din comunitate.

2.       Evaluarea impactului apelor uzate în diseminarea tulpinilor clinice de bacilli Gram negativi non-fermentativi oportuniști rezistente la carbapeneme în ecosistemul acvatic.

3.       Determinarea strategiilor de rezistență ale tulpinilor microfungice implicate în deteriorarea obiectelor de patrimoniu cultural.

4.       Evaluarea activității antimicrobiene a unor nanoparticule anorganice de diborura de Mg nou sintetizate asupra tulpinilor de fungi microscopici filamentoși implicate în biodeteriorarea unor biserici de patrimoniu cultural.

irina.gheorghe@bio.unibuc.ro

iryna_84@yahoo.com

 

BOTANICA

 

8.

Prof. dr. Anastasiu Paulina

TAXONOMIE VEGETALĂ

 

BOTANICĂ SISTEMATICĂ

1.       Contribuţii la evaluarea stării de conservare a plantelor rare şi habitatelor din Geoparcul Ţara Haţegului;

2.       Contribuţii la cunoaşterea diversităţii plantelor din Geoparcul Ţara Haţegului (sau o altă zonă din ţară, la propunerea studetului);

3.       Plante alohtone în habitate natural şi seminaturale din viitorul geoparc Ţinutul Buzăului.

anastasiup@yahoo.com

paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

9.

Conf. Dr. Smarandache Daniela

BIOLOGIE VEGETALA

1.       Plante holoparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative

2.       Plante semiparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative

d.smarandache@yahoo.com

daniela.smarandache@unibuc.ro

10.

Lector dr. Lițescu Sanda

BOTANICĂ SISTEMATICĂ

1.       Specii vegetale cu statut invaziv din lunca unor râuri

2.       Resurse vegetale de inters economic/utilitar din flora…(unei regiuni)

3.       Familii de plante cu potenţial terapeutic, din flora României

sandalitescu@gmail.com

sanda.litescu@bio.unibuc.ro

11.

Lector dr. Lazăr Daniela

FIZIOLOGIA PLANTELOR

1.       Investigarea efectului interactiv al bio-fertilizatorilor și fungilor arbuscular-micorizali asupra pigmenților asimilatori în plantele cultivate pe un substrat poluat cu metale grele

2.       Efectul poluării cu metale grele asupra peroxizilor lipidici la diferite specii de plante

3.       Influența fertilizatorilor asupra transferului în plante a elementelor nutritive și toxice

4.       Efectul fertilizării cu azot asupra unor trăsături funcționale ale Agrostis sp.

5.       Investigarea răspunsului speciei Agrostis capillaris cultivată pe un sol poluat cu metale grele la fertilizarea cu fosfor

lazar_dana04@yahoo.com

daniela.lazar@bio.unibuc.ro

12

Lector dr. Predan Gențiana

FITOPATOLOGIE

1.       Mǎsurǎtori exploratorii ale conductanṭei stomatale şi cantitǎṭii de clorofilǎ la specii de citrice sǎnǎtoase şi bolnave din serele Grǎdinii Botanice “Dimitrie Brandza” din Bucureşti

ggentiana@yahoo.com

gentiana.predan@bio.unibuc.ro

 


PROPUNERI TEME DE LICENŢĂ PENTRU STUDENŢII ANULUI II

BIOCHIMIE

2020 - 2021

Nr. crt

Coordonator  ştiinţific

Cursuri predate

Tema de licenţă

Date de contact

 

MICROBIOLOGIE – IMUNOLOGIE

1.

 

Prof. dr. Lazăr Veronica

 

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Mecanisme de variabilitate genetică și antigenică la virusurile respiratorii – implicații imunologice și epidemiologice

2.       Extremozime extracelulare cu importanță în biotehnologii

veronica.lazar2009@gmail.com

veronica.lazar@bio.unibuc.ro

2.

Prof. dr. Chifiriuc Carmen

IMUNOBIOLOGIE

1.       Diagnosticul de laborator al alergiilor

2.       Diagnosticul in vivo și in vitro al reacțiilor de hipersensibilitate de tip I

3.       Evaluarea imunității anti-infecțioase

4.       Metode moderne de diagnostic imunologic

carmen.chifiriuc@bio.unibuc.ro

carmen.chifiriuc@gmail.com

3.

Conf. dr. Dițu Lia-Mara

 

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Studiul proprietăților antimicrobiene ale unor extracte naturale de interes medical asupra tulpinilor clinice.

2.       Investigarea fenotipică a potențialului patogen al unor tulpini microbiene izolate din diferite situsuri.

3.       Implicarea microorganismelor in circuitul biogeochimic al principalelor elemente in natura.

lia_mara_d@yahoo.com

lia-mara.ditu@bio.unibuc.ro

4.

Conf. dr. Măruțescu Luminița

 

 

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Studiul activității antimicrobiene a unor compuși chimici nou-sintetizați

2.       Evaluarea acțiunii unor compuși chimici nou-sintetizați asupra celulelor microbiene prin citometrie în flux

lumi.marutescu@gmail.com

luminita.marutescu@bio.unibuc.ro

5.

Lector dr. Carmen Curuțiu

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Studii privind relatia dintre microorganisme si  organismul gazdă

carmen.curutiu@bio.unibuc.ro

carmeniordache78@yahoo.com

6.

Lector dr. Holban Alina Maria

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Analiza efectului anti-aderent si antibiofilm al unor suprafete nano-modificate si bioactive.

2.       Modularea mecanismelor de semnalizare Quorum Sensing pentru dezvoltarea de noi strategii anti-microbiene.

alina_m_h@yahoo.com

alina.m.holban@bio.unibuc.ro

 

BOTANICĂ

7.

Conf. dr. Smarandache Daniela

BIOLOGIE VEGETALĂ

1.       Plante holoparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);

2.       Plante semiparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);

3.       Pteridofite acvatice în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior).

d.smarandache@yahoo.com

daniela.smarandache@unibuc.ro

8.

Lector dr. Predan Gențiana

FIZIOLOGIE VEGETALĂ

1.       Rolul conductanṭei stomatale şi cantitǎṭii de clorofilǎ în aprecierea stresului oxidativ la unele soiuri de trandafiri din colecṭia Grǎdinii Botanice “Dimitrie Brandza” din Bucureşti crescuṭi în condiṭiile unei atmosfere poluate

ggentiana@yahoo.com

gentiana.predan@bio.unibuc.ro


PROPUNERI TEME DE LICENŢĂ PENTRU STUDENŢII ANULUI II

 ECOLOGIE

2020-2021

 

Nr. crt

Coordonator ştiinţific

Cursuri predate

Tema de licenţă

Date de contact

 

MICROBIOLOGIE GEN

1.

Prof. dr. Veronica Lazăr

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Caracterizarea unor tulpini microbiene izolate din soluri poluate și cu capacitate biogegradativă crescută

2.       Izolarea şi caracterizarea unor tulpini fungice antagoniste ale speciilor bacteriene patogene

3.       Indicatori microbiologici ai eutrofizării apelor

veronica.lazar2009@gmail.com

veronica.lazar@bio.unibuc.ro

2.

Conf. dr. Dițu Lia-Mara

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Caracterizarea microbiotei aerului și suprafețelor și a modului de distribuire a acestora în incinte.

2.       Importanta microorganismelor in procesele de biodegradare.

3.       Implicarea microorganismelor in circuitul biogeochimic al principalelor elemente in natura.

lia_mara_d@yahoo.com

lia-mara.ditu@bio.unibuc.ro

3.

Conf. dr. Măruțescu Luminița

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Studiul diversității și proprietăților funcționale ale comunităților microbiene din mediu (apă, sol, gunoi de grajd)

2.       Investigarea indicatorilor de poluare fecală în ecosisteme acvatice afectate/modificate de activitatea umană

lumi.marutescu@gmail.com

luminita.marutescu@bio.unibuc.ro

Lector dr. Curuțiu Carmen

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Tipuri de relatii intre microorganisme dintr-un anumit habitat

2.       Caracterizarea  microbiologica a unor  probe de sol

carmen.curutiu@bio.unibuc.ro

carmeniordache78@yahoo.com

5.

Lector dr. Alina Holban

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

1.       Evidentierea unor fenomene de antagonism intre tulpini microbiene izolate din mediu si microorganisme patogene.

alina_m_h@yahoo.com

alina.m.holban@bio.unibuc.ro

 

BOTANICĂ

6

Prof. dr. Anastasiu Paulina

 

TAXONOMIE VEGETALĂ

1.       Contributii la evaluarea starii de conservare a plantelor rare si habitatelor din Parcul National Defileul Jiului;

2.       Specii alohtone in Parcul National Defileul Jiului.

anastasiup@yahoo.com

paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

7.

Conf. dr. Smarandache Daniela

 

BIOLOGIE VEGETALĂ

1.       Plante holoparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);

2.       Plante semiparazite în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);

3.       Pteridofite acvatice în flora României. Contribuţii la cunoaşterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior)

d.smarandache@yahoo.com

daniela.smarandache@unibuc.ro

8.

Lector dr. Predan Gențiana

FIZIOLOGIE VEGETALĂ

1.       Influenṭa compoziṭiei luminii asupra germinaṭiei, creşterii şi dezvoltǎrii plantulelor de floarea soarelui

ggentiana@yahoo.com

gentiana.predan@bio.unibuc.ro