Membrii Departamentului Botanică și Microbiologie

PROPUNERI TEME DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II

 PROGRAME DE MASTERAT

  1. MASTER DE CERCETARE - MICROBIOLOGIE APLICATĂ ŞI IMUNOLOGIE
 • Director program: Prof.dr. Veronica Lazăr
 • Posterul de prezentare a programului de master poate fi vizualizat aici.

https://drive.google.com/file/d/1rcRnQaer2xxs5ExIDg-5RZNpftUNqoOW/view?usp=sharing

 • Planul de învățământ poate fi consultat aici:

https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente/botanica-si-microbiologie/104-detalii-mastere-2020-2021

 • Fișele disciplinelor pot fi consultate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1yeDOiwWg3gL1ImU2GrdNT076U7SIHQ8u?usp=sharing

 • Competentele dobândite în urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piața de muncă în următoarele domeniu
  • Asistenţă medicală publică şi privată;
  • Laboratoare de control microbiologic (al produselor alimentare, al apei potabile, uzate sau de uz recreational, produselor cosmetice, farmaceutice, al poluării microbiologice a mediului);
  • Laboratoare de carantină fitosanitară;
  • Laboratoare de analize medicale (specialitățile Microbiologie, Imunologie, Hematologie, Genetica);
  • Laboratoare de cercetare în domeniul microbiologiei și imunologiei din institute de cercetare și universități din tară și din străinătate.
 • Lista cadrelor didactice titulare și asociate poate fi consultată aici:

https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente/botanica-si-microbiologie/92-departament-botanica-si-microbiologie.

­

 

 2. MASTER PROFESIONAL DE LABORATOR MEDICAL
 • Director program: Prof.dr. Veronica Lazăr
 • Posterul de prezentare a programului de master poate fi vizualizat aici.

https://drive.google.com/file/d/17wnMzi2lYmfMUdvhfvH4L7MZHkLpJOFS/view?usp=sharing

 • Planul de învățământ poate fi consultat aici.

https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente/botanica-si-microbiologie/104-detalii-mastere-2020-2021

 • Fișele disciplinelor pot fi consultate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1vcDTAo8jQRwgPrFRwHAkZGvPWrSjbt-l?usp=drive_link 

 • Competentele dobândite în urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piata de muncă în laboratoare de analize medicale, în specialitățile Chimie clinică, Chimie sanitară, Bacteriologie, Micologie, Virologie, Parazitologie și epidemiologie medicală; Imunochimie și imunoserologie; Imunologie celulară; Imunohematologie; Genetică umană; Reproducere asistată si bioetică medicală, Managementul calității.

! Noțiunile științifice și aplicative dobândite în timpul acestui master sunt în totală concordanță cu curricula europeană European Syllabus, permițând accesul facil al absolvenților în laboratoarele de analize medicale din Comunitatea Europeană.

 • Lista cadrelor didactice titulare și asociate poate fi consultată aici.

https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente/botanica-si-microbiologie/92-departament-botanica-si-microbiologie.

 • Examenul de admitere (iulie 2024) va consta în 2 probe:
  • Examen scris, tip grilă pe baza bibliografiei menționate mai jos
  • Interviu, pe tema lucrării de licență sau pe o temă de cercetare pe care candidatul dorește să o dezvolte în timpul masterului.
 •  Bibliografie: 
  • Bibliografia din tematica suport (accesare link de mai jos)
  • Lazar, Veronica, Măruţescu Luminiţa, Chifiriuc, Mariana Carmen, 2017, Microbiologie generală și aplicată. Univ. Buc. (ISBN: 978-606-16-0695-5).
  • Lazăr V., Holban A.M, Chifiriuc C., Bulai D., Stewart-Tull D. 2022. IMUNOBIOLOGIE, Editura Universității din București (ISBN: 978-606-16-1308-3).
 • Tematică poate fi accesatată la:  https://drive.google.com/drive/folders/1UB3SqecxRySO5rgrHQfEVlDMFdhDKK7c?usp=share_link 

DETALII MASTERE 2024-2026

PROIECTE DE CERCETARE