Lipidele sunt componente moleculare de bază din structura  biomembranelor. Astfel apare întrebarea: de ce lipidele reprezintă componentele ideale pentru organizarea membranelor? Dispunerea bistratică se leagă în mod direct de separarea cu succes dintre cele două medii apoase datorită caracterului amfifil, iar asamblarea spontană în bistrat este favorizată de un consum energetic minim reflectat în menținerea integrității structurale a bistratului și oferă un potențial ridicat în corectarea eventualelor defecte ale organizării bistratului.

Lipidele care participă la organizarea membranelor sunt fosfolipidele (70-75% din totalul lipidelor membranare), colesterolul (20-25% din totalul lipidelor membranare) și glicolipidele (1-10% din totalul lipidelor membranare).

Colesterolul are o semnificație biologică modulatorie la nivelul biomembranelor deoarece în acest fel bistratul lipidic devine dificil de deformat, este întărită împachetarea fosfolipidelor  în bistrat, dar și împiedică cristalizarea lanțurilor hidrocarbonate.

De asemenea, colesterolul joacă un rol semnificativ și la nivelul sistemului nervos central (SNC). În condiții fiziologice, apolipoproteina E (ApoE) este principala apolipoproteină din plasmă și este implicată în metabolismul lipidic, fiind principalul transportor de colesterol în SNC.

APOEε4 reprezintă un factor de risc în declanșarea formei cu debut tardiv a maladiei Alzheimer (AD). Aberațiile de la nivelul alelei APOEε4 determină caracterul de factor de risc care crește susceptibilitatea debutului acestei maladii la seniori.

Interacțiunea dintre ApoE și receptorul LRP (LDL receptor–related protein) mediază absorbția și importul colesterolului la nivel neuronal. LRP este o proteină de semnalizare cheie implicată în diferite procese biologice, cum ar fi metabolismul lipoproteinelor, apoptoza celulară, având un rol cheie și în bolile neurodegenerative, ateroscleroză și cancer. Receptorului LRP contribuie la stimularea ratei de sinteză a peptidelor Aβ, iar contribuția dublă prin intermediul căreia ApoE mediată de LRP stimulează acumularea extracelulară a peptidelor Aβ.

În concluzie semnificația biologică modulatorie a colesterolului depășește nivelul biomembranelor și interconectează numeroase funcții fiziologice. ApoE  este principalul transportor de colesterol la nivelul SNC și ,mai mult decât atât, poate influența un număr semnificativ de funcții la nivelul SNC. Un situs de legare important în structura ApoE este situsul pentru LRP. Studierea interacției ApoE – LRP asupra ratei de sinteză a peptidelor Aβ este relevantă în patogeneza maladiei Alzheimer prin complexitatea mecanismelor pe care le inițiază.

Bibliografie

  1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter P (2008). Molecular biology of the cell, fifth edition. Published by Garland science, Taylor & Francis Group, LLC, 270 Madison Avenue, NewYork NY f 0016,USA.
  2. Belloy, E., Napolioni, V., & Greicius, M. D. (2019). Review A Quarter Century of APOE and Alzheimer’s Disease:Progress to Date and the Path Forward. Neuron 101(5), 820-838.
  3. Feingold, K. R., & Grunfeld, C. (2000). Introduction to Lipids and Lipoproteins. Endotext. MDText.com, Inc. Preluat din http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247089
  4. Herz, J., & Beffert, U. (2000). Apolipoprotein E receptors: linking brain development and alzheimer’s disease.Nature Reviews Neuroscience 1(1), 51–58.
  5. Leabu M., Nechifor M.T. (2014). Organizarea membranelor celulare. În: Biomembranele, unitate în diversitate, Editura Amaltea București.
  6. Mahley, R. W. (1988). Apolipoprotein E: Cholesterol transport protein with expanding role in cell biology.Science 240, 622-630.
  7. Puglielli, L., Tanzi, R. E., & Kovacs, D. M. (2003). Alzheimer’s disease: the cholesterol connection. Nature Neuroscience, 6(4), 345–351.)
  8. Purves, D., Augustine, G., Fitzpatrick, D., Hall, W., LaMantia, A.-S., Mooney, R., … White, L. (Ed.). (2018).Neuroscience (6th ed). Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America.