Obiectivele programului
 • Să furnizeze bazele teoretice și practice necesare viitorilor specialiști în BIOLOGIE MEDICALA cu formarea de competențe și abilități necesare atât pentru lucrul în laboratoarele de diagnostic și analiza cu profil medical, cât și pentru activitatea de cercetare;
 • Să asigure însușirea modului de folosire a mai multor metode de diagnostic și a strategiilor terapeutice de ultimă generație.

Cui se adresează?

Programul se adresează absolvenților unui program de licență acreditat (cu durata de 3 ani sau 4 ani) în domeniile Biologie, Biotehnologie, Biochimie, Chimie, Farmacie, Medicina umana și veterinara, Agronomie, Politehnica, care au interes specific în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în domeniul științelor biomedicale.

Absolvenții altor programe de masterat finanțate de la buget pot aplica la acest program doar pe locurile cu taxă.

Absolvenții pot continua activitatea de cercetare în cadrul Scolii Doctorale de Biologie din cadrul Facultății de Biologie.


Admiterea

Locuri cu finanțare de la buget (2024): urmează să se stabilească. (2023): 21

Locuri cu taxă (2024): urmează să se stabilească. (2023): 28.

Admiterea 2024. Se organizează în luna iulie și constă în două probe.

1. Examen scris - Hematologie; Examenul va consta din subiecte tip test grila cat si subiect de sinteză si se va desfasura pe o durata de 2 ore.

 Bibliografie

2. Probă orală - Proba constă într-o prezentare succintă în format PowerPoint (maximum 10 minute) care trebuie să conțină: Introducere, Ipoteze de lucru și scopul urmărit, Metode, Principalele concluzii și perspective. Candidații care au terminat facultatea cu maximum 10 ani în urmă, vor face o prezentare din lucrarea de licență. Candidații care au terminat facultatea cu mai mult de 10 ani în urmă, pot alege sa facă o prezentare care să includă rezultate relevante din activitatea profesională desfășurată recent, structurată după modelul de mai sus.

Criterii de departajare în cazul egalității mediilor:

1. Nota la examenul scris

2. Media generală de absolvire a Facultății (studii de licență)

Dată și loc probă scrisă: 17.07.2024 (orele 9-11), în Amfiteatrul Voinov.

Dată și loc probă orală: 19.07.2024 (în intervalul orar 9-14), în Sala 1.

Sălile de examen se află în clădirea Facultății de Biologie, Universitatea din București, Splaiul Independentei 91-95, sector 5, 050095, București, România.


Structura programului

Forma de învățământ: cu frecvență

Limba de predare: română

Planuri de învățământ: 2021-2023 și 2022-2024; 2023-2025

Fişele disciplinelor

Cadre didactice și cercetători afiliați Masterului de Biologie medicală

Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală și Biofizică

Prof. Dr. Violeta Ristoiu

Prof. Dr. Speranta Avram

Conf. Dr. Bogdan Amuzescu

Conf. Dr. Dana Cucu

Curs Terapii Moleculare În Cancer și Aplicații Clinice

Conf. Dr. Pluteanu Florentina

Lect. Dr. Cristina Mătanie

Departamentul de Botanică și Microbiologie

Prof. Dr. Mariana Chifiriuc

Conf. Dr. Lia-Mara Dițu

Conf. Dr. Alina Holban

 

Departamentul de Genetică

Prof. Dr. Natalia Cucu

Conf. Dr. Liliana Burlibașa


Competente dobândite
 • Cunoașterea aprofundată a principalelor aspecte științifice ce vizează laboratoarele clinice, relevante pentru specializarea Biologie Medicală
 • Cunoașterea aprofundată a domeniilor: anatomie, fiziopatologie și histopatologie, hematologie, biologie tumorală, genetică, microbiologie, imunologie și biochimie, cu aplicabilitate în patologia umană
 • Utilizarea metodologiei și aplicațiilor clinice specifice în realizarea investigațiilor de laborator
 • Utilizarea adecvata a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite
 • Cunoașterea ultimelor achiziții din domeniul științei și tehnologiei medicale, semnificative în înțelegerea mecanismelor de boală, precum şi utilizarea lor corespunzătoare în investigațiile de laborator
 • Abilitatea de a determina semnificația clinică a investigațiilor de laborator
 • Abilitatea de a utiliza instrumente statistice adecvate în scopul evaluării datelor clinice; lucrul cu baze de date și algoritmi
 • Cunoașterea principiilor managementului de laborator clinic, cu importanță în stabilirea și respectarea regulilor de bună practică

Posibilități de angajare și detalii despre Autorizaţia de Liberă Practică (ALP)

Fără ALP (Autorizație de liberă practică)

 • Cercetător în universități, institute și laboratoare de stat sau private dedicate cercetării biologice și medicale, fundamentale sau aplicative
 • Nutriționist/Dietetician
 • Doctorand în țară și străinătate
 • Cadru didactic în învățământul preuniversitar și universitar
 • Reprezentant medical pentru firme de comercializare a aparaturii și reactivilor de laborator.

Cu ALP (Autorizație de liberă practică). Atenție! ALP pot obține doar studenții care au studii de licență în Biologie, Biochimie și Chimie.

 • Biolog/ Biochimist de laborator în clinici de stat sau private
 • Biolog/Biochimist în laboratoare de control al produselor alimentare din cadrul unităților din industria alimentară și direcțiilor/institutelor de sănătate publică (control extern)
 • Biolog/ Biochimist în laboratoare de producție și control al produselor farmaceutice, medicamentelor, produselor cosmetice
 • Biolog/Biochimist în Laboratoare de analize fizico-chimice și biologice de pe lângă diferite fabrici și industrii

Notă importantă privind ALP

Detalii suplimentare privind ALP