Director de program: Prof. Violeta Ristoiu

Contact:  Lect. Cristina Matanie , Conf. Dana Cucu , Conf. Florentina Pluteanu

Masteratul este acreditat ca Master Profesional

Masterul de  Biologie Medicala se desfasoara in cadrul Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Biologie, fiind organizat in cadrul  Departamentului de Anatomie, Fiziologie animala si Biofizica.

Programul masterului este pluridisciplinar,  implicand si participarea cadrelor didactice din alte departamente, precum  si realizarea de activitati de cercetare in laboratoarele acestora.

Obiectivele programului

  • Pregatirea teoretica si practica a viitorilor specialisti in biologie medicala, cu formarea de competente si abilitati necesare atat pentru activitatea de cercetare,  cat si pentru angajarea in laboratoarele de diagnostic si analiza cu profil medical
  • Studiul multidisciplinar al biologiei celulei normale si tumorale
  • Insusirea diferitelor metode  de diagnostic,  precum si a unor strategii terapeutice de ultima generatie

 Acest program de master se adreseaza absolventilor  Facultatii de Biologie, Biotehnologie, Biochimie, Chimie, Farmacie, Medicina umana si veterinara,  Agronomie, Politehnica.

 Absolventii pot continua activitatea de cercetare in cadrul Scolii Doctorale de Biologie din cadrul Facultatii de Biologie.

Planul de învățământ: 2020-20222021-2023

 Fişele disciplinelor (2020-2022)

Perspective profesionale ale absolventilor

  Absolventii masterului de Biologie Medicala sunt asimilati cu usurinta pe piata muncii, avand multiple posibilitati de angajare in laboratoare medicale publice sau private; in industria alimentara, farmaceutica, cosmetica; in centre de cercetare cu profil de biologie; in invatamantul superior de biologie, medicina, s.a.

Forma de invatamant : zi

Locuri cu finantare de la buget: 22

Locuri cu taxa: 28

Admiterea 2022: Se organizează în luna iulie și constă în două probe.

  • Examen scris - Hematologie; 19 iulie, ora 15, Amfiteatrul Voinov. Examenul va consta din subiecte tip test grila cat si subiect de sinteza si se  va desfasura pe o durata de 2 ore.

  • Probă orală - Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă. Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii şi perspective; 21 iulie, ora 10, Sala 1.

Criterii de departajare in cazul egalitatii mediilor:

1. Nota la examenul scris

2. Media generala de absolvire a Facultatii (studii de licenta)

Tematică examen scris

  1. Seria eritroidă

  2. Patologia seriei roșii - clasificare

  3. Anemii hipocrome

 Bibliografie