English version

Director program: Prof. dr. Violeta Ristoiu,

Director onorific program: Prof. dr. Maria - Luiza Flonta,

Contact: Prof. dr. Beatrice Radu,

Masteratul de Neurobiologie este un masterat interdisciplinar de CERCETARE in domeniul neuroștiinţelor.

nb p5

 

Obiectivele programului
 • Sa furnizeze bazele teoretice si practice necesare unui cercetator in domeniul neurostiintelor
 • Sa pregateasca studentii pentru inscrierea intr-un program doctoral

Cui se adresează?

Programul se adreseaza absolventilor unui program de licenta acreditat (cu durata de 3 ani sau 4 ani) in domeniile Biologie, Biochimie, Medicina, Farmacie, Medicina veterinara, Psihologie, Biotehnologii, Biofizica, Fizica medicala, Matematica, Stiintele educatiei, Filozofie, Chimie, Fizica, Inginerie, Stiinte economice, Drept, care au interes specific in dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul neurostiintelor.

Absolventii altor programe de masterat finantate de la buget pot aplica la acest program doar pe locurile cu taxa.


Admitere

Locuri cu finantare de la buget: 15

Locuri cu taxă: 35

Examenul de admitere constă in doua probe:

1. O probă scrisă constand intr-un test grila (30 de grile de tip complement simplu), la alegere din domeniul Neurobiologie sau Etologie. Descarcaţi aici exemple de teste grilă: neurobiologie, etologie

Bibliografie pentru proba scrisă

Pentru Neurobiologie (Transmiterea sinaptică)

 • Flonta ML, Lapadat Marcu M, Ristoiu V. Notiuni de Anatomie si Fiziologie, Universitatea din Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-737-359-5. Flonta 2007
 • Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE (editors). Neuroscience, 6th edition, Oxford University Press, 2018, ISBN 9781605353807. Purves 2018

Pentru Etologie (Agresivitatea)

 • Konrad Lorenz. Așa-zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii, Humanitas, București, 2008, ISBN 973-28-0837-3 (Capitolul 3 "La ce este bun răul", pp. 33-61). Lorenz

2. O probă orală constand in prezentarea succintă (maximum 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă. Prezentarea trebuie să conţină: introducere, ipoteze de lucru şi scopul urmarit, metode, principalele concluzii şi perspective.

Data proba scrisă: 18.07.2022, interval orar 10:00-12:00. Data proba orală: 20.07.2022, interval orar 9:00-14:00.
Locul de desfasurare:
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie, Splaiul Independentei 91-95, sector 5, 050095, Bucuresti, Romania


Structura programului

Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Limba de predare: română

Planul de învățământ

Fişele disciplinelor

Cadre didactice si cercetatori implicati:

 • Prof. dr. Luiza Flonta
 • Prof. dr. Dan Mihailescu
 • Prof. dr. Alexandru Babes
 • Prof. dr. Speranta Avram
 • Prof. dr. Violeta Ristoiu
 • Prof. dr. Beatrice Radu
 • Conf. dr. Bogdan Amuzescu
 • Conf. dr. Dana Cucu
 • Conf. dr. Maria Mernea
 • Lect. dr. Livia Petrescu
 • Lect. dr. Tudor Selescu
 • As. dr. Roxana Olimpia Gheorghe

Competenţe dobândite
 • Dezvoltarea de abilitati practice de realizare a culturilor de neuroni, celule gliale sau din microcirculatia asociata sistemului nervos periferic sau central
 • Dobandirea de cunostinte teoretice si practice despre modul de folosire in domeniul neurostiintelor a tehnicilor de inregistrare electrofiziologica, de imagistica de calciu sau microscopie de fluorescenta, a modelelelor animale specifice unor anumite afectiuni ale sistemului nervos sau a modului de folosire a bazelor de date stiintifice
 • Imbunatatirea capacitatii de a realiza analiza critica a unui articol stiintific, de la interpretarea metodologica pana la analiza datelor
 • Dezvoltarea capacitatii de a planifica si implementa experimente stiintifice in domeniul neurostiintelor
 • Rafinarea tehnicilor de prezentare a datelor stiintifice in fata unui public de specialisti si a unui public general
 • Imbunatatirea capacitatii de a redacta un rezumat sau o lucrare stiintifica completa
 • Dobindirea de competente necesare efectuarii analizelor medicale intr-un laborator de analize medicale

Posibilităţi de angajare

Fara ALP (Autorizatie de libera practica)

 • Universitati, institute si laboratoare de stat sau private dedicate cercetarii biologice si medicale, fundamentale sau aplicative
 • Programe doctorale in tara si strainatate
 • Invatamantul pre-universitar si universitar
 • Firme de comercializare a aparaturii si reactivilor de laborator.

Cu ALP (Autorizatie de libera practica). Atentie! ALP pot obtine doar studentii care au studii de licenta in Biologie, Biochimie sau Chimie

 • Laboratoare de analize fizico-chimice si biologice de pe langǎ diferite fabrici si industrii
 • Laboratoare de control din cadrul unitatilor din industria alimentara si directiilor/institutelor de sǎnǎtate publicǎ
 • Laboratoare de productie si control ale produselor farmaceutice, medicamentelor, produselor cosmetice
 • Cabinete de psihologie clinica si psihoterapie (pentru absolventii de Psihologie).

nb p4

Activitatile de cercercetare se desfasoara in Centrul de Neurobiologie si Fiziologie Moleculara